СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ
ВСТУПНІ ІСПИТИ зі спеціальностей
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт Програма вступного іспиту
033 Філософія Філософія Програма вступного іспиту
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Програма вступного іспиту
051 Економіка Економіка Програма вступного іспиту
(
english version)
061 Журналістика Журналістика Програма вступного іспиту
(english version)
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Програма вступного іспиту
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування Програма вступного іспиту
(english version)
073 Менеджмент Менеджмент Програма вступного іспиту
(
english version)
075 Маркетинг Маркетинг Програма вступного іспиту
(english version)
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Програма вступного іспиту
(
english version)
081 Право Правознавство Програма вступного іспиту
(english version)
091 Біологія та біохімія Біологія Програма вступного іспиту
(english version)
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали Програма вступного іспиту
(english version)
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та інформаційні технології Програма вступного іспиту
(english version)
132 Матеріалознавство Матеріалознавство Програма вступного іспиту
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Програма вступного іспиту
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія Програма вступного іспиту
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища Програма вступного іспиту
(english version)
221 Стоматологія Стоматологія Програма вступного іспиту
(english version)
222 Медицина Медицина Програма вступного іспиту
(english version)
228 Педіатрія Педіатрія Програма вступного іспиту
ВСТУПНИЙ ІСПИТ з академічної української мови
Усі спеціальності Академічна українська мова
СПІВБЕСІДА з іноземної мови (англійська, німецька, французька)
виключно для вступників, які мають спеціальні умови участі в конкурсному відборі
Усі спеціальності Програма співбесіди
(
критерії оцінювання)