СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
Програма вступного іспиту
033 Філософія Філософія
Програма вступного іспиту
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Програма вступного іспиту
051 Економіка Економіка
Програма вступного іспиту
061 Журналістика Журналістика
Програма вступного іспиту
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
Програма вступного іспиту
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
Програма вступного іспиту
073 Менеджмент Менеджмент
Програма вступного іспиту
075 Маркетинг Маркетинг
Програма вступного іспиту
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Програма вступного іспиту
081 Право Право
Програма вступного іспиту
091 Біологія Біологія
Програма вступного іспиту
104 Фізика та астрономія Фізика
Програма вступного іспиту
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали
Програма вступного іспиту
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Програма вступного іспиту
132 Матеріалознавство Матеріалознавство
Програма вступного іспиту
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
Програма вступного іспиту
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія
Програма вступного іспиту
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища
Програма вступного іспиту
221 Стоматологія Стоматологія
Програма вступного іспиту
222 Медицина Медицина
Програма вступного іспиту
228 Педіатрія Педіатрія
Програма вступного іспиту
 
Іноземна мова (англійська, німецька, французька) для всіх спеціальностей
Іноземна мова