Цього року всім вступникам під час вступу треба обов'язково додавати мотиваційний лист до кожної заяви.

Згідно з Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році мотиваційний лист – викладена вступником письмово (відповідно до визначених СумДУ вимог до структури та змісту мотиваційного листа) інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

В даному розділі ви знайдете інформацію про показники вступних кампаній минулих років для абітурієнтів, які вступали до Сумського державного університету.

Якщо Ви рекомендовані до зарахування на навчання і потребуєте поселення до гуртожитку, підготуйте заздалегідь та візьміть із собою пакет документів, необхідних для поселення: