Вартість навчання

Денна форма (бакалавр/магістр на основі повної загальної середньої освіти)

(на 2019-2020 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація

Вартість (за семестр) першого курсу навчання, грн

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурної діяльності 7 650
Соціальна робота Соціальна робота 7 650
Психологія Психологія 8 000
Журналістика Журналістика 8 000
Реклама та зв’язки з громадськістю
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 10 500
Інститут права
Право Право 9 700
Міжнародне право Міжнародне право 8 500
Історія та археологія Історія  6 500
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка і бізнес 8 800
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік 8 800
Менеджмент Менеджмент 8 800
Маркетинг Маркетинг 8 800
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 8 800
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 8 800
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»
Економіка Економічна кібернетика 8 800
Бізнес-аналітика
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 8 800
Фінанси, банківська справа та страхування Державні та місцеві фінанси 8 800
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 9 300
Медичний інститут
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 8 450
Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація 7 850
Стоматологія Стоматологія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
15 650
Медицина Медицина
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
13 900
Педіатрія Педіатрія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
12 400
Громадське здоров'я Громадське здоров'я 7 850
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 7 700
Хімія Прикладна хімія 6 500
Прикладна механіка Комп’ютерний інжиніринг в механіці 7 500
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 7 500
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 7 500
Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв 
Обладнання нафто-та газопереробних виробництв
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 7 500
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 7 500
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 7 700
Факультет електроніки та інформаційних технологій
Прикладна математика Прикладна математика 7 500
Комп’ютерні науки Інформатика 9 000
Інформаційні технології проектування
Кібербезпека Кібербезпека 9 000
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 7 500
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 7 500
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 7 500
Електроніка Електронні інформаційні системи 7 500
Електронні системи та компоненти
Телекомунікації та радіотехніка Мережеві та інтернет-технології 7 500
Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика) 6 500 

Денна форма (бакалавр/магістр на основі диплому молодшого спеціаліста)
 

Заочна форма (бакалавр на основі повної загальної освіти)

(на 2019-2020 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація Вартість (за семестр) першого курсу навчання, грн
Центр заочної, дистанційної та вечірньої
форм навчання
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 3 700
Економіка Економіка і бізнес 3 400
Психологія Психологія 3 700
Журналістика Журналістика 3 700
Облік і оподаткування Облік і аудит 3 400
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік в підприємництві 3 400
Державні та місцеві фінанси
Банківська справа
Менеджмент Менеджмент 3 400
Маркетинг Маркетинг 3 400
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 3 400
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 3 400
Право Право 5 900
Екологія Екологія 2 800
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 2 850
Технології машинобудування
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 2 850
Комп'ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв
Комп’ютерні науки Інформатика 3 100
Інформаційні технології проектування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 2 850
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 2 850
Соціальна робота Соціальна робота 3 700

 

Заочна/дистанційна форма (бакалавр на основі диплому молодшого спеціаліста)