ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2022-2023 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

КОД СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВАРТІСТЬ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ (семестр),
грн
Навчально-науковий медичний інститут
017 Фізична культура і спорт 12 580
221 Стоматологія      23 305
222 Медицина      20 735
227 Фізична терапія, ерготерапія 11 935
229 Громадське здоров`я     11 935
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) 11 935
028 Менеджмент соціокультурної діяльності 11 935
035 Філологія  15 650
053 Психологія 11 935
061 Журналістика 11 935
231 Соціальна робота 11 360
Навчально-науковий інститут права 
014.03 Середня освіта (Історія) 9 645
032 Історія та археологія 9 645
081 Право 14 440
293 Міжнародне право 12 650
Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту 
051 Економіка 13 075
071 Облік і оподаткування 13 075
072 Фінанси, банківська справа та страхування 13 075
073 Менеджмент 13 075
075 Маркетинг 13 075
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 13 075
121 Інженерія програмного забезпечення  13 440
242 Туризм 13 075
281 Публічне управління та адміністрування 13 075
292 Міжнародні економічні відносини 13 870
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
101 Екологія 11 440
102 Хімія 9 645
131 Прикладна механіка 11 150
132 Матеріалознавство 11 150
133 Галузеве машинобудування 11 150
142 Енергетичне машинобудування 11 150
144 Теплоенергетика 11 150
183 Технології захисту навколишнього середовища 11 440
Факультет електроніки та інформаційних технологій
014.08 Середня освіта (Фізика) 9 645
113 Прикладна математика 11 150
122 Комп`ютерні науки 13 440
125 Кібербезпека 13 440
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 11 150
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології 11 150
153 Мікро- та наносистемна техніка  11 150
171 Електроніка 11 150
172 Телекомунікації та радіотехніка 11 150

 


ЗАОЧНА (ДИСТАНЦІЙНА) ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2022-2023 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

КОД СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВАРТІСТЬ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ (семестр),
грн
017 Фізична культура і спорт 5 500
051 Економіка 5 060
053 Психологія 5 500
061 Журналістика 5 500
071 Облік і оподаткування 5 060
072 Фінанси, банківська справа та страхування 5 060
073 Менеджмент 5 060
075 Маркетинг 5 060
081 Право 8 800
122 Комп`ютерні науки 4 620
131 Прикладна механіка 4 290
133 Галузеве машинобудування 4 290
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 4 290
142 Енергетичне машинобудування 4 290
144 Теплоенергетика 4 290
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології 4 290
183 Технології захисту навколишнього середовища 4 290
231 Соціальна робота 5 060
292 Міжнародні економічні відносини 5 060