ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2023-2024 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ (семестр)
за перший рік навчання,
грн
Навчально-науковий медичний інститут
017 Фізична культура і спорт 14 500
221 Стоматологія      26 800
222 Медицина      23 900
227 Терапія та реабілітація 13 800
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
014.021 Середня освіта. Мова та зарубіжна література (Англійська мова і література) 12 000
035 Філологія  18 000
053 Психологія 13 700
061 Журналістика 13 700
231 Соціальна робота 13 000
Навчально-науковий інститут права 
014.03 Середня освіта (Історія) 11 100
032 Історія та археологія 11 100
081 Право 16 600
293 Міжнародне право 13 900
Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту 
051 Економіка 15 000
071 Облік і оподаткування 13 100
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 15 000
073 Менеджмент 15 000
075 Маркетинг 15 000
076 Підприємництво та торгівля 15 000
121 Інженерія програмного забезпечення  15 500
281 Публічне управління та адміністрування 15 000
292 Міжнародні економічні відносини 16 000
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
101 Екологія 12 600
102 Хімія 9 700
131 Прикладна механіка 12 300
132 Матеріалознавство 12 300
133 Галузеве машинобудування 11 200
142 Енергетичне машинобудування 11 200
144 Теплоенергетика 12 300
183 Технології захисту навколишнього середовища 12 600
Факультет електроніки та інформаційних технологій
113 Прикладна математика 12 300
122 Комп`ютерні науки 16 100
125 Кібербезпека та захист інформації 16 100
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 11 200
171 Електроніка 11 200
172 Електронні комунікації та радіотехніка 12 300
174 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка 12 300
176 Мікро- та наносистемна техніка  12 300

 


ЗАОЧНА (ДИСТАНЦІЙНА) ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2023-2024 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ (семестр)
за перший рік навчання,
грн
017 Фізична культура і спорт 6 300
051 Економіка 5 800
053 Психологія 6 300
061 Журналістика 6 300
071 Облік і оподаткування 5 800
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 5 800
073 Менеджмент 5 800
075 Маркетинг 5 800
081 Право 10 100
101 Екологія 4 900
121 Інженерія програмного забезпечення 5 700
122 Комп`ютерні науки 5 700
131 Прикладна механіка 4 900
133 Галузеве машинобудування 4 900
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 4 900
142 Енергетичне машинобудування 4 900
174 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка 4 900
183 Технології захисту навколишнього середовища 4 900
231 Соціальна робота 5 800
292 Міжнародні економічні відносини 5 800