ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2023-2024 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ВАРТІСТЬ ЗА ВЕСЬ
ПЕРІОД НАВЧАННЯ,
грн
Навчально-науковий медичний інститут
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 45 900
227 Терапія та реабілітація 227.01 Фізична терапія 72 200
229 Громадське здоров'я Громадське здоров'я 72 200
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
035 Філологія  035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англ. 60 600
052 Політологія Політичні технології та аналітика 51 300
053 Психологія Організаційна психологія 51 300
061 Журналістика Журналістика 51 300
Навчально-науковий інститут права
081 Право Правознавство 63 300
Інтелектуальна власність 50 700
Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту
051 Економіка Економіка та бізнес-інновації 55 500
Економічна кібернетика  55 500
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування  55 500
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси  55 500
073 Менеджмент Управління проектами 55 500
Бізнес-адміністрування 55 500
075 Маркетинг Маркетинг 55 500
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та логістика 55 500
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 55 500
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 55 500
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
102 Хімія Хімія 51 300
131 Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 51 300
Комп`ютерна механіка 51 300
Технології машинобудування 51 300
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 51 300
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 51 300
142 Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 51 300
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 51 300
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 51 300
Факультет електроніки та інформаційних технологій
113 Прикладна математика Наука про дані та моделювання складних систем 51 300
122 Комп`ютерні науки  Інформатика 55 500
Інформаційні технології проектування 57 300
Інформатика (ОНП) 72 600
Інформаційні технології проектування (ОНП) 75 000
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 51 300
171 Електроніка Електронні інформаційні системи 51 300
Електронні системи та компоненти 51 300
Електронні інформаційні системи (ОНП) 67 200
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка Комп`ютерізовані системи управління та робототехніка 51 300
176 Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 51 300

 


ЗАОЧНА (ДИСТАНЦІЙНА) ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2023-2024 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ВАРТІСТЬ ЗА ВЕСЬ
ПЕРІОД НАВЧАННЯ,
грн
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 27 300
035 Філологія  035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англ. 35 900
051 Економіка Економіка та бізнес-інновації 27 300
Економічна кібернетика
061 Журналістика Журналістика 32 800
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 27 300
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси  27 300
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 27 300
Бізнес-адміністрування
Організація і управління охороною здоров‘я
075 Маркетинг Маркетинг 27 300
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та логістика 27 300
081 Право  Правознавство 38 600
Інтелектуальна власність 34 200
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища  25 100
122 Комп`ютерні науки  Інформатика 28 000
Інформаційні технології проектування
131 Прикладна механіка  Технології машинобудування 25 100
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 25 100
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 25 100
142 Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 25 100
171 Електроніка Електронні інформаційні системи 25 100
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка Комп`ютерізовані системи управління та робототехніка 25 100
175 Інформаційно-вимірювальні технології Якість стандартизація та сертифікація 25 100
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 25 100
229 Громадське здоров'я Громадське здоров'я 37 000
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 27 300
Державна служба
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 27 300