Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр
(денна форма на 2020-2021 навчальний рік)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

Вартість підготовки
(всього за три семестри), грн
Медичний факультет
Фізична культура і спорт Менеджмент фізичної культури і спорту 28 050
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
Економіка Економічна кібернетика 33 750
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 33 750
Облік і оподаткування (4 семестри) 44 150
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 33 750
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 33 750
Міжнародна торгівля та логістичні послуги
Навчально-науковий інститут права
Право Правознавство 38 700
Інтелектуальна власність 30 900
Медичне право 37 440
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка та бізнес-інновації
33 750
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і аудит підприємства 33 750
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування  33 750
Бізнес-адміністрування
Управління проектами
Маркетинг Маркетинг 33 750
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика
33 750
Інвестиції, підприємництво та стартапи
Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 33 750
Факультет електроніки та інформаційних технологій
Прикладна математика Прикладна математика 31 200
Наука про дані та моделювання складних систем
Комп’ютерні науки Інформатика 33 750
Інформаційні технології проектування 34 950
Інформаційно-комунікаційні технології 34 950
Інформатика (4 семестри)
44 150
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 31 200
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 31 200
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 31 200
Біомедична інженерія Біомедичні прилади та системи 31 200
Електроніка Електронні інформаційні системи (4 семестри) 40 900
Електронні інформаційні системи
31 200
Електронні системи та компоненти
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 37 125
Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 31 200
Журналістика
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Прикладна механіка Комп'ютерна механіка 31 200
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 31 200
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 31 200
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 31 200
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 31 200
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 31 200
Шосткинський інститут СумДУ
Хімічні технології та інженерія Хімічні технології високомолекулярних сполук 32 400

 

 

Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр
(заочна форма на 2020-2021 навчальний рік)

Спеціальність
(напрям підготовки)
Спеціалізація
(освітня програма)
Вартість підготовки
(всього за три семестри), грн
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 16 700
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 22 050
Економіка Економіка та бізнес-інновації 16 700
Журналістика Журналістика 19 900
Реклама та зв'язки з громадськістю
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 16 700
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси  16 700
Банківська справа
Фінанси і аудит підприємства
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 16 700
Бізнес-адміністрування
Маркетинг Маркетинг 16 700
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика
16 700
Право Правознавство 23 500
Інтелектуальна власність 20 900
Медичне право 20 900
Комп’ютерні науки Інформатика 16 700
Інформаційні технології проектування
Інформаційно-комунікаційні технології
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 15 300
Технології машинобудування
Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 15 300
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 15 300
Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 15 300
Холодильні машини і установки
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 15 300
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 15 300
Електроніка Електронні системи та компоненти 15 300
Електронні інформаційні системи
Публічне управління та адміністрування Державна служба 17 100
Управління та адміністрування в охороні здоров’я 17 100
Адміністративний менеджмент 16 700
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 15 300
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 15 300
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 16 700