Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр
(денна форма на 2019-2020 навчальний рік)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

Вартість підготовки
(всього за три семестри), грн
Медичний факультет
Фізична культура і спорт Менеджмент фізичної культури і спорту 27 000
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
Економіка Економічна кібернетика 32 400
Економічна кібернетика (4 семестри) 42 400
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 32 400
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 32 400
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 32 400
Міжнародна торгівля та логістичні послуги
Навчально-науковий інститут права
Право Правознавство 37 200
Інтелектуальна власність 29 700
Медичне право 29 700
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки 
та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка та бізнес-інновації
32 400
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і аудит підприємства 32 400
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування  (4 семестри) 42 400
Бізнес-адміністрування 32 400
Управління проектами
Маркетинг Маркетинг 32 400
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика
32 400
Інвестиції, підприємництво та стартапи
Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 32 400
Факультет електроніки та інформаційних технологій       
Прикладна математика Прикладна математика 30 000
Комп’ютерні науки Інформатика 32 400
Інформаційні технології проектування 33 600
Інформаційно-комунікаційні технології 33 600
Інформатика (4 семестри)
42 400
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 30 000
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 30 000
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 30 000
Електроніка Електронні інформаційні системи (4 семестри) 39 300
Електронні інформаційні системи
30 000
Електронні системи та компоненти
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 35 700
Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 30 000
Журналістика
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
30 000
Прикладна механіка Комп'ютерна механіка 30 000
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 30 000
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 30 000
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 30 000
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 30 000
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища (4 семестри) 39 300
Шосткинський інститут СумДУ
Хімічні технології та інженерія Хімічні технології високомолекулярних сполук 31 200

 

 

Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр
(заочна форма на 2019-2020 навчальний рік)

Спеціальність
(напрям підготовки)
Спеціалізація
(освітня програма)

Вартість підготовки (всього за три семестри), грн

Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 16 000
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 21 150
Економіка Економіка та бізнес-інновації 16 000
Журналістика Журналістика 19 100
Реклама та зв'язки з громадськістю
Медіа-комунікації
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 16 000
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси  16 000
Банківська справа
Фінанси і аудит підприємства
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 16 000
Бізнес-адміністрування
Маркетинг Маркетинг 16 000
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика
16 000
Право Правознавство 22 600
Інтелектуальна власність 20 000
Медичне право 20 000
Комп’ютерні науки Інформатика 16 000
Інформаційні технології проектування
Інформаційно-комунікаційні технології
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 14 700
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 14 700
Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 14 700
Металорізальні верстати та системи
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 14 700
Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 14 700
Холодильні машини і установки
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 14 700
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 14 700
Електроніка Електронні системи та компоненти 14 700
Електронні інформаційні системи
Публічне управління та адміністрування Державна служба 16 500
Управління та адміністрування в охороні здоров’я 16 500
Адміністративний менеджмент 16 000
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 14 700
Метрологія та інформаційно-вимірювальна тезхніка Якість, стандартизація та сертифікація 14 700