Для охочих вступати до магістратури у 2024 році проводитимуться єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ),  а також єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Для охочих вступати до аспірантури у 2024 році проводитиметься єдиний вступний іспит (ЄВІ).

 

ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

 

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТР
(завантажити)

НРК6 - вступ на основі освітнього ступеня бакалавра
НРК7 - вступ на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)


ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2024-2025 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ВАРТІСТЬ ЗА ВЕСЬ
ПЕРІОД НАВЧАННЯ,
грн
Навчально-науковий медичний інститут
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 52 500
227 Терапія та реабілітація 227.01 Фізична терапія 83 500
229 Громадське здоров'я Громадське здоров'я 83 500
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
035 Філологія  035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англ. 70 500
052 Політологія Політичні технології та аналітика 58 500
053 Психологія Організаційна психологія 58 500
061 Журналістика Журналістика 58 500
Навчально-науковий інститут права
081 Право Правознавство 73 500
Інтелектуальна власність 58 500
Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту
051 Економіка Економіка та бізнес-інновації 63 000
Економічна кібернетика  63 000
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування  63 000
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси  63 000
073 Менеджмент Управління проектами 63 000
Бізнес-адміністрування 63 000
075 Маркетинг Маркетинг 63 000
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та логістика 63 000
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 63 000
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 63 000
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 58 500
102 Хімія Хімія 58 500
131 Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 58 500
Комп`ютерна механіка 58 500
Технології машинобудування 58 500
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 58 500
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 58 500
142 Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 58 500
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 58 500
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 58 500
Факультет електроніки та інформаційних технологій
113 Прикладна математика Наука про дані та моделювання складних систем 58 500
122 Комп`ютерні науки  Інформатика 63 000
Інформаційні технології проектування 64 500
Інформатика (ОНП) 82 500
Інформаційні технології проектування (ОНП) 84 500
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 58 500
171 Електроніка Електронні інформаційні системи 58 500
Електронні системи 58 500
Електронні інформаційні системи (ОНП) 76 500
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка Комп`ютерізовані системи управління та робототехніка 58 500
176 Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 58 500

 


ЗАОЧНА (ДИСТАНЦІЙНА) ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2024-2025 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ВАРТІСТЬ ЗА ВЕСЬ
ПЕРІОД НАВЧАННЯ,
грн
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 32 500
035 Філологія  035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англ. 41 500
051 Економіка Економіка та бізнес-інновації 32 500
Економічна кібернетика
053 Психологія Організаційна психологія 37 500
061 Журналістика Журналістика 37 500
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 32 500
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси  32 500
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування

32 500 

Бізнес-адміністрування
Організація і управління охороною здоров‘я
075 Маркетинг Маркетинг 32 500
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та логістика 32 500
081 Право  Правознавство 40 500
Інтелектуальна власність 37 000
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища  29 500
122 Комп`ютерні науки  Інформатика 34 000
Інформаційні технології проектування
131 Прикладна механіка  Технології машинобудування 29 500
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 29 500
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 29 500
142 Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 29 500
171 Електроніка Електронні системи 29 500
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка Комп`ютерізовані системи управління та робототехніка 29 500
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 29 500
229 Громадське здоров'я Громадське здоров'я 44 000
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент

32 500

Державна служба
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 32 500