ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2022-2023 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

КОД СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ВАРТІСТЬ ЗА ВЕСЬ
ПЕРІОД НАВЧАННЯ,
грн
Навчально-науковий медичний інститут
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 39 930
227.01 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія 62 810
229 Громадське здоров'я Громадське здоров'я 62 810
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
035.041 Філологія  Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англ. 52 800
052 Політологія Політичні технології та аналітика 44 550
053 Психологія Організаційна психологія 44 550
061 Журналістика Журналістика 44 550
Реклама і зв`язки з громадськістю 44 550
Навчально-науковий інститут права
081 Право Правознавство 55 110
Інтелектуальна власність 44 220
Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту
051 Економіка Економіка та бізнес-інновації 48 180
Економічна кібернетика  48 180
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування  48 180
072 Фінанси,банківська справа та страхування Фінанси  48 180
073 Менеджмент Управління проектами 48 180
Організація і управління охороною здоров’я 48 180
075 Маркетинг Маркетинг 48 180
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика 48 180
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 48 180
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 48 180
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
131 Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 44 550
Комп`ютерна механіка 44 550
Технології машинобудування 44 550
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 44 550
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств буд. матеріал. 44 550
142 Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 44 550
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 44 550
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 44 550
Факультет електроніки та інформаційних технологій
113 Прикладна математика Наука про дані та моделювання складних систем 44 550
122 Комп`ютерні науки  Інформатика (ОПП) 48 180
Інформаційні технології проектування (ОПП) 49 830
Інформатика (ОНП) 63 030
Інформаційні технології проектування (ОНП) 65 230
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 44 550
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Комп`ютерізовані системи управління та робототехніка 44 550
153 Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 44 550
163 Біомедична інженерія Біомедичні прилади та системи 44 550
171 Електроніка Електронні інформаційні системи (ОПП) 44 550
Електронні інформаційні системи (ОНП) 58 410
Електронні системи та компоненти 44 550
Шосткинський інститут СумДУ
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології високомолекулярних сполук 46 200

 


ЗАОЧНА (ДИСТАНЦІЙНА) ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2022-2023 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

КОД СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ВАРТІСТЬ ЗА ВЕСЬ
ПЕРІОД НАВЧАННЯ,
грн
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 23 870
035.041 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англ. 31 350
051 Економіка Економіка та бізнес-інновації 23 870
Економічна кібернетика
061 Журналістика Журналістика 28 490
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 23 870
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 23 870
Фінанси і аудит підприємництва
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 23 870
Організація і управління охороною здоров'я 23 850
Бізнес-адміністрування 23 870
075 Маркетинг Маркетинг 23 870
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика 23 870
081 Право Правознавство 33 440
Інтелектуальна власність 29 810
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 21 890
122 Комп`ютерні науки Інформатика 23 870
Інформаційні технології проектування
 131 Прикладна механіка  Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 21 890
Технології машинобудування
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 21 890
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 21 890
142 Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 21 890
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 21 890
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп`ютеризовані системи управління та робототехніка 21 890
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 21 890
171 Електроніка Електронні інформаційні системи 21 890
Електронні системи та компоненти
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 21 890
229 Громадське здоров'я Громадське здоров'я 23 870
 281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 23 870
Державна служба 23 850
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 23 870
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
Фаховий іспит
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Фаховий іспит
051 Економіка Економічна кібернетика
Фаховий іспит
Економіка та бізнес-інновації
052 Політологія Політичні технології та аналітика
Фаховий іспит
053 Психологія Організаційна психологія
Фаховий іспит
061 Журналістика Журналістика
Фаховий іспит
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
Фаховий іспит
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси
Фаховий іспит
Фінанси і аудит підприємництва
073 Менеджмент Управління проектами
Фаховий іспит
Організація і управління охороною здоров’я
Менеджмент організацій і адміністрування
Бізнес-адміністрування
075 Маркетинг Маркетинг
Фаховий іспит
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика
Фаховий іспит
081 Право  Правознавство Магістерський комплексний тест
(за технологіями ЗНО)
Інтелектуальна власність
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
Фаховий іспит
113 Прикладна математика Наука про дані та моделювання складних систем  
Фаховий іспит
122 Комп`ютерні науки  Інформатика
Фаховий іспит
Інформаційні технології проектування
131 Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Фаховий іспит
Технології машинобудування
Комп`ютерна механіка
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство
Фаховий іспит
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Фаховий іспит
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання
Фаховий іспит
142 Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Фаховий іспит
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент
Фаховий іспит
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп`ютеризовані системи управління та робототехніка
Фаховий іспит
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація
Фаховий іспит
153 Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи
Фаховий іспит
163 Біомедична інженерія Біомедичні прилади та системи
Фаховий іспит
171 Електроніка Електронні інформаційні системи
Фаховий іспит
Електронні системи та компоненти
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища
Фаховий іспит
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія
Фаховий іспит
229 Громадське здоров’я Громадське здоров’я
Фаховий іспит
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент
Фаховий іспит
Державна служба
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес
Фаховий іспит
СПІВБЕСІДИ (у випадках де передбачено):
081 Право
Співбесіда з права
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини

Співбесіда з іноземної мови (англійська, німецька, французька)
ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ (за технологіями ЗНО):
081 Право
Магістерський комплексний тест:
1) Право та міжнародне право
2) Іноземна мова
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
 
Магістерський тест навчальної компетентності