Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) - 11 травня 2021 р.

Закінчення реєстрації для складання ЄВІ та ЄФВВ - 03 червня 2021 р. о 18-00

Реєстрацію здійснює Приймальна комісія СумДУ (разом з директоратами та деканатами структурних підрозділів університету).

Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом.

  1. Сформуйте комплект реєстраційних документів:
  • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  • документ, що посвідчує особу;
  • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ);
  • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (тільки для осіб, які завершують навчання в поточному році у ЗВО зі специфічними умовами навчання).
  1. Надішліть на електронну адресу приймальної (відбіркової) комісії або скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності). Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

  1. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка та перевірте правильність даних.

Представник приймальної (відбіркової) комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній (відбірковій) комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Адреса Приймальної комісії:

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Центральний корпус, 3 поверх , каб. 339;
телефон: +38 0542 68 77 74; +38 050 052 70 10
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, 40007, Корпус 2;
телефон: +38 0542 66 51 35

Основні дати вступної кампанії 2021:

Увага! Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра із спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».

Основна сесія ЄВІ - 30 червня 2021 р.

Основна сесія ЄФВВ - 02 липня 2021 р.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня 2021 р

Прийом заяв і документів розпочинається 15 липня і закінчується о 18:00 23 липня 2021 р.

Фахові вступні випробування - 24 – 30 липня 2021 р.

Рейтингові списки - 02 серпня 2021 р.

Зарахування за державним замовленням - 12 серпня 2021 р.

Накази на зарахування за ступенем Магістр
станом на 11.09.2020 року

 

ННІ Права (бюджет / за кошти фіз./юр. осіб)

ННІ БТ УАБС (бюджет / за кошти фіз./юр. осіб)

ННІ ФЕМ ім. О.Балацького (бюджет / за кошти фіз./юр. осіб)

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій (бюджет / за кошти фіз./юр. осіб)

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій (бюджет)

Факультет електроніки та інформаційних технологій (бюджет / за кошти фіз./юр. осіб)

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання (бюджет / за кошти фіз./юр. осіб)

Іноземна мова (для всіх спеціальностей і випадків, де не передбачено складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови)

017 Фізична культура і спорт

035 Філологія,

051 Економіка,

061 Журналістика,

071 Облік і оподаткування,

072 Фінанси, банківська справа та страхування,

073 Менеджмент, 073 Management (english version)

075 Маркетинг,

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,

081 Право (за технологіями ЗНО),

101 Екологія,

113 Прикладна математика,

122 Комп’ютерні науки,

131 Прикладна механіка,

132 Матеріалознавство,

133 Галузеве машинобудування,

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

142 Енергетичне машинобудування,

144 Теплоенергетика,

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,

153 Мікро- та наносистемна техніка,

161 Хімічні технології та інженерія,

163 Біомедична інженерія,

171 Електроніка,

183 Технології захисту навколишнього середовища

229 Громадське здоров'я

281 Публічне управління та адміністрування:

- Державна служба (співбесіда "Питання державного управління", вступне випробування "Основи економіки", "Основи держави та права")

- Адміністративний менеджмент

- Управління та адміністрування в охороні здоров'я

292 Міжнародні економічні відносини

 


* Програми вступних випробувань 2020 року перезатверджені протоколом засідання приймальної комісії № 17 від 15 березня 2021 року.

Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг місць за ступенем магістр (2021 рік прийому)

(Спеціальність / Освітня програма (Ліцензований обсяг))

Денна форма навчання

Медичний інститут

017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт (22)

229 Громадське здоров'я / Громадське здоров'я (30)

 

Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту

051 Економіка / Економічна кібернетика (25) + Економіка та бізнес-інновації (40)

071 Облік і оподаткування / Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі (ОНП) (20) + Облік і оподаткування (30)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси (70)

073 Менеджмент / Управління проектами (40)

075 Маркетинг / Маркетинг (30)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та логістика (30)

281 Публічне управління та адміністрування / Адміністративний менеджмент (25)

292 Міжнародні економічні відносини / Міжнародний бізнес (15)

 

Навчально-науковий інститут права

081 Право / Правознавство (138) + Інтелектуальна власність (30) + Медичне право (12)

 

Факультет електроніки та інформаційних технологій

113 Прикладна математика / Наука про дані та моделювання складних систем (35)

122 Комп’ютерні науки / Інформатика (75) + Інформатика (ОНП) (10) + Інформаційні технології проектування (40) + Інформаційні технології проектування (ОНП) (10) + Інформаційно-комунікаційні технології (25)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання (30)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка (50)

153 Мікро- та наносистемна техніка / Нанотехнології та біомедичні системи (35)

163 Біомедична інженерія / Біомедичні прилади та системи (25)

171 Електроніка / Електронні інформаційні системи (40) + Електронні інформаційні системи (ОНП) (15) + Електронні системи та компоненти (45)

 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

035 Філологія / Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (85)

061 Журналістика / Реклама і зв’язки з громадськістю (35) + Журналістика (35)

 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

131 Прикладна механіка / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика (35) + Технології машинобудування (50) + Комп'ютерна механіка (30)

132 Матеріалознавство / Прикладне матеріалознавство (25)

133 Галузеве машинобудування / Металорізальні верстати та системи (20) + Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (30)

142 Енергетичне машинобудування / Холодильні машини і установки (20) + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка (15)

144 Теплоенергетика / Енергетичний менеджмент (50)

183 Технології захисту навколишнього середовища / Технології захисту навколишнього середовища (30)

 

Заочна форма навчання

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт (8)

035 Філологія / Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (30)

051 Економіка / Економіка та бізнес-інновації* (110)

061 Журналістика / Журналістика* (25) + Реклама і зв’язки з громадськістю (15)

071 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування (25)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси і аудит підприємництва* (150) + Фінанси (30) + Банківська справа (20)

073 Менеджмент / Менеджмент організацій і адміністрування* (50) + Бізнес-адміністрування* (75)

075 Маркетинг / Маркетинг* (30)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та логістика* (30)

081 Право / Правознавство* (70) + Інтелектуальна власність (15) + Медичне право (15)

101 Екологія / Екологія та охорона навколишнього середовища (39)

122 Комп’ютерні науки / Інформатика* (70) + Інформаційні технології проектування* (45) + Інформаційно комунікаційні технології (45)

131 Прикладна механіка / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика (45) + Технології машинобудування* (20)

133 Галузеве машинобудування / Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів* (50)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання* (60)

142 Енергетичне машинобудування / Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка (10) + Холодильні машини і установки (10)

144 Теплоенергетика / Енергетичний менеджмент (25)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка* (50)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Якість, стандартизація та сертифікація (42)

171 Електроніка / Електронні системи та компоненти* (20) + Електронні інформаційні системи* (30)

183 Технології захисту навколишнього середовища / Технології захисту навколишнього середовища (20)

281 Публічне управління та адміністрування / Адміністративний менеджмент* (25)

292 Міжнародні економічні відносини / Міжнародні економічні відносини (15)

* Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання

 

Центр професійної та післядипломної освіти

281 Публічне управління та адміністрування / Державна служба (40) + Управління та адміністрування в охороні здоров’я (40)

Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр
(денна форма на 2020-2021 навчальний рік)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

Вартість підготовки
(всього за три семестри), грн
Медичний факультет
Фізична культура і спорт Менеджмент фізичної культури і спорту 28 050
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
Економіка Економічна кібернетика 33 750
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 33 750
Облік і оподаткування (4 семестри) 44 150
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 33 750
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 33 750
Міжнародна торгівля та логістичні послуги
Навчально-науковий інститут права
Право Правознавство 38 700
Інтелектуальна власність 30 900
Медичне право 37 440
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка та бізнес-інновації
33 750
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і аудит підприємства 33 750
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування  33 750
Бізнес-адміністрування
Управління проектами
Маркетинг Маркетинг 33 750
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика
33 750
Інвестиції, підприємництво та стартапи
Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 33 750
Факультет електроніки та інформаційних технологій
Прикладна математика Прикладна математика 31 200
Наука про дані та моделювання складних систем
Комп’ютерні науки Інформатика 33 750
Інформаційні технології проектування 34 950
Інформаційно-комунікаційні технології 34 950
Інформатика (4 семестри)
44 150
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 31 200
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 31 200
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 31 200
Біомедична інженерія Біомедичні прилади та системи 31 200
Електроніка Електронні інформаційні системи (4 семестри) 40 900
Електронні інформаційні системи
31 200
Електронні системи та компоненти
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 37 125
Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 31 200
Журналістика
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Прикладна механіка Комп'ютерна механіка 31 200
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 31 200
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 31 200
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 31 200
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 31 200
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 31 200
Шосткинський інститут СумДУ
Хімічні технології та інженерія Хімічні технології високомолекулярних сполук 32 400

 

 

Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр
(заочна форма на 2020-2021 навчальний рік)

Спеціальність
(напрям підготовки)
Спеціалізація
(освітня програма)
Вартість підготовки
(всього за три семестри), грн
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 16 700
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 22 050
Економіка Економіка та бізнес-інновації 16 700
Журналістика Журналістика 19 900
Реклама та зв'язки з громадськістю
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 16 700
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси  16 700
Банківська справа
Фінанси і аудит підприємства
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 16 700
Бізнес-адміністрування
Маркетинг Маркетинг 16 700
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика
16 700
Право Правознавство 23 500
Інтелектуальна власність 20 900
Медичне право 20 900
Комп’ютерні науки Інформатика 16 700
Інформаційні технології проектування
Інформаційно-комунікаційні технології
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 15 300
Технології машинобудування
Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 15 300
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 15 300
Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 15 300
Холодильні машини і установки
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 15 300
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 15 300
Електроніка Електронні системи та компоненти 15 300
Електронні інформаційні системи
Публічне управління та адміністрування Державна служба 17 100
Управління та адміністрування в охороні здоров’я 17 100
Адміністративний менеджмент 16 700
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 15 300
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 15 300
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 16 700

 

Списки рекомендованих за ступенем "Магістр"

31/08/2020 (оновлені деякі спеціальності 07.09.20)

 

ННІ бізнес-технологій УАБС (усі спеціальності) (оновлені списки спеціальностей 071 та 072 від 07.09.20)

 

Медичний інститут

017 Фізична культура і спорт (рекомендація 04.09.20)

 

ННІ ФЕМ ім. О.Балацького (оновлено 07.09.20)

051 Економіка (економіка та бізнес-інновації)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і аудит підприємництва)

073 Менеджмент (управління проектами)

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

281 Публічне управління та адміністрування

 

ННІ Права

081 Право (Правознавство)

081 Право (Інтелектуальна власність)

 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

061 Журналістика (Журналістика)

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

131 Прикладна механіка (технології машинобудування; гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика)

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування (металорізальні верстати і системи; обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)

142 Енергетичне машинобудування (компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка; холодильні машини і установки)

144 Теплоенергетика

183 Технології захисту навколишнього середовища

 

Факультет електроніки та інформаційних технологій

113 Прикладна математика

122 Комп'ютерні науки (Інформатика; Інформатика ОНП; Інформаційні технології проектування; Інформаційно-комунікаційні технології (оновлено 07.09.20))

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

153 Мікро- та наноситемна техніка

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка (Електронні інформаційні системи; Електронні інформаційні системи ОНП; Електронні системи та компоненти (оновлено 07.09.20))

 

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

017 Фізична культура і спорт (рекомендація 04.09.20)

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) оновлено 07.09.20

051 Економіка оновлено 07.09.20

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування (банківська справа (оновлено 07.09.20); фінанси і аудит підприємництва)

073 Менеджмент (оновлено 07.09.20)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (оновлено 07.09.20)

101 Екологія (оновлено 07.09.20)

122 Комп'ютерні науки (Інформатика; Інформаційні технології проектування)

131 Прикладна механіка (технології машинобудування; гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика (оновлено 07.09.20))

133 Галузеве машинобудування (обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (оновлено 07.09.20)

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка