Іноземна мова (для всіх спеціальностей і випадків, де не передбачено складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови)

Додаткове фахове вступне випробування (тут) - (тільки для вступників, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю) при прийомі на навчання для здобуття ступеня «магістр», а також програми фахових вступних випробувань для вступу на спеціальності:

101 Екологія,

113 Прикладна математика,

122 Комп’ютерні науки,

131 Прикладна механіка,

132 Матеріалознавство,

133 Галузеве машинобудування,

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

142 Енергетичне машинобудування,

144 Теплоенергетика,

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,

153 Мікро- та наносистемна техніка,

161 Хімічні технології та інженерія,

163 Біомедична інженерія,

171 Електроніка,

183 Технології захисту навколишнього середовища

Додаткове фахове вступне випробування (тут) (тільки для вступників, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю) при прийомі на навчання для здобуття ступеня «магістр», а також програми фахових вступних випробувань для вступу на спеціальності:

035 Філологія,

061 Журналістика,

051 Економіка,

071 Облік і оподаткування,

072 Фінанси, банківська справа та страхування,

073 Менеджмент,

075 Маркетинг,

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,

081 Право (за технологіями ЗНО),

281 Публічне управління та адміністрування:

- Державна служба (співбесіда "Питання державного управління", вступне випробування "Основи економіки", "Основи держави та права")

- Адміністративний менеджмент

292 Міжнародні економічні відносини

Додаткове фахове вступне випробування (тут) при прийомі на навчання для здобуття ступеня "магістр" для вступу на спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг місць за ступенем магістр (2020 рік прийому)

(Спеціальність / Освітня програма (Ліцензований обсяг))

Денна форма навчання

Медичний інститут

017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт (22)

221 Стоматологія / Стоматологія (75)

222 Медицина / Медицина (600)

228 Педіатрія / Педіатрія (50)

 

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"

051 Економіка / Економічна кібернетика (25)

071 Облік і оподаткування / Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі (ОНП) (20) + Облік і оподаткування (ОПП) (30)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси (50) + Банківська справа (50)

292 Міжнародні економічні відносини / Міжнародна торгівля та логістичні послуги (15) + Міжнародний бізнес (15)

 

Навчально-науковий інститут права

081 Право / Правознавство (100) + Інтелектуальна власність (30) + Медичне право (30)

 

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки
та менеджменту імені Олега Балацького

051 Економіка / Економіка та бізнес-інновації (40)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси і аудит підприємництва (125)

073 Менеджмент / Менеджмент організацій і адміністрування (45) + Управління проектами (40) + Бізнес-адміністрування (40)

075 Маркетинг / Маркетинг (30)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та логістика (15) + Інвестиції, підприємництво та стартапи (15)

281 Публічне управління та адміністрування / Адміністративний менеджмент (25)

 

Факультет електроніки та інформаційних технологій

113 Прикладна математика / Прикладна математика (15) + Наука про дані та моделювання складних систем (15)

122 Комп’ютерні науки / Інформатика (80) + Інформатика (ОНП) (10) + Інформаційні технології проектування (45) + Інформаційно-комунікаційні технології (25)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання (40)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка (50)

153 Мікро- та наносистемна техніка / Нанотехнології та біомедичні системи (45)

163 Біомедична інженерія / Біомедичні прилади та системи (25)

171 Електроніка / Електронні інформаційні системи (50) + Електронні інформаційні системи (ОНП) (10) + Електронні системи та компоненти (56)

 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

035 Філологія / Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (85)

061 Журналістика / Реклама і зв’язки з громадськістю (35) + Журналістика (35)

 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

131 Прикладна механіка / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика (35) + Технології машинобудування (50) + Комп'ютерна механіка (30)

132 Матеріалознавство / Прикладне матеріалознавство (25)

133 Галузеве машинобудування / Металорізальні верстати та системи (20) + Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (30)

142 Енергетичне машинобудування / Холодильні машини і установки (15) + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка (20)

144 Теплоенергетика / Енергетичний менеджмент (50)

183 Технології захисту навколишнього середовища / 183 Технології захисту навколишнього середовища (50)

 

Заочна форма навчання

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт (8)

035 Філологія / Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (30)

051 Економіка / Економіка та бізнес-інновації* (110)

061 Журналістика / Журналістика* (30) + Реклама і зв’язки з громадськістю (10)

071 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування (25)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси і аудит підприємництва* (150) + Фінанси (30) + Банківська справа (20)

073 Менеджмент / Менеджмент організацій і адміністрування* (50) + Бізнес-адміністрування* (75)

075 Маркетинг / Маркетинг* (30)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та логістика* (30)

081 Право / Правознавство* (70) + Інтелектуальна власність (15) + Медичне право (15)

101 Екологія / Екологія та охорона навколишнього середовища (39)

122 Комп’ютерні науки / Інформатика* (70) + Інформаційні технології проектування* (45) + Інформаційно комунікаційні технології (45)

131 Прикладна механіка / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика (45) + Технології машинобудування* (20)

133 Галузеве машинобудування / Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів* (50)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання* (60)

142 Енергетичне машинобудування / Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка (10) + Холодильні машини і установки (10)

144 Теплоенергетика / Енергетичний менеджмент (25)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка* (50)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Якість, стандартизація та сертифікація (42)

171 Електроніка / Електронні системи та компоненти* (20) + Електронні інформаційні системи* (30)

281 Публічне управління та адміністрування / Адміністративний менеджмент* (25)

* Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання

 

Центр професійної та післядипломної освіти

281 Публічне управління та адміністрування / Державна служба (40)

281 Публічне управління та адміністрування / Управління та адміністрування в охороні здоров’я (100)

Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр
(денна форма на 2019-2020 навчальний рік)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

Вартість підготовки
(всього за три семестри), грн
Медичний факультет
Фізична культура і спорт Менеджмент фізичної культури і спорту 27 000
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
Економіка Економічна кібернетика 32 400
Економічна кібернетика (4 семестри) 42 400
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 32 400
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 32 400
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 32 400
Міжнародна торгівля та логістичні послуги
Навчально-науковий інститут права
Право Правознавство 37 200
Інтелектуальна власність 29 700
Медичне право 29 700
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки 
та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка та бізнес-інновації
32 400
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і аудит підприємства 32 400
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування  (4 семестри) 42 400
Бізнес-адміністрування 32 400
Управління проектами
Маркетинг Маркетинг 32 400
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика
32 400
Інвестиції, підприємництво та стартапи
Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 32 400
Факультет електроніки та інформаційних технологій       
Прикладна математика Прикладна математика 30 000
Комп’ютерні науки Інформатика 32 400
Інформаційні технології проектування 33 600
Інформаційно-комунікаційні технології 33 600
Інформатика (4 семестри)
42 400
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 30 000
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 30 000
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 30 000
Електроніка Електронні інформаційні системи (4 семестри) 39 300
Електронні інформаційні системи
30 000
Електронні системи та компоненти
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 35 700
Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 30 000
Журналістика
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
30 000
Прикладна механіка Комп'ютерна механіка 30 000
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 30 000
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 30 000
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 30 000
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 30 000
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища (4 семестри) 39 300
Шосткинський інститут СумДУ
Хімічні технології та інженерія Хімічні технології високомолекулярних сполук 31 200

 

 

Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр
(заочна форма на 2019-2020 навчальний рік)

Спеціальність
(напрям підготовки)
Спеціалізація
(освітня програма)

Вартість підготовки (всього за три семестри), грн

Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 16 000
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 21 150
Економіка Економіка та бізнес-інновації 16 000
Журналістика Журналістика 19 100
Реклама та зв'язки з громадськістю
Медіа-комунікації
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 16 000
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси  16 000
Банківська справа
Фінанси і аудит підприємства
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 16 000
Бізнес-адміністрування
Маркетинг Маркетинг 16 000
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика
16 000
Право Правознавство 22 600
Інтелектуальна власність 20 000
Медичне право 20 000
Комп’ютерні науки Інформатика 16 000
Інформаційні технології проектування
Інформаційно-комунікаційні технології
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 14 700
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 14 700
Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 14 700
Металорізальні верстати та системи
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 14 700
Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 14 700
Холодильні машини і установки
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 14 700
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 14 700
Електроніка Електронні системи та компоненти 14 700
Електронні інформаційні системи
Публічне управління та адміністрування Державна служба 16 500
Управління та адміністрування в охороні здоров’я 16 500
Адміністративний менеджмент 16 000
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 14 700
Метрологія та інформаційно-вимірювальна тезхніка Якість, стандартизація та сертифікація 14 700