Етапи вступної кампанії Строки
ОСНОВНИЙ
ПРИЙОМ
ДОДАТКОВИЙ
ПРИЙОМ*
Початок реєстрації особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів ⇒ https://vstup.edbo.gov.ua/    01 липня
Початок реєстрації заяв на участь у співбесідах (для осіб, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі) та творчих конкурсах  03 липня  11 вересня
Закінчення реєстрації заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу на місця державного або регіонального замовлення 10 липня (18-00) -
Закінчення реєстрації заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 25 липня (18-00) 21 вересня (17-00)
Строки проведення співбесід та творчих конкурсів для вступу за всіма джерелами фінансування з 07 по 18 липня -
Строки проведення співбесід та творчих конкурсів для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 19 по 31 липня з 14 по 22 вересня
Початок реєстрації заяв вступників 19 липня 14 вересня
Закінчення реєстрації заяв вступників 31 липня (18-00) 22 вересня (17-00)
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих за державним або регіональним замовленням 05 серпня -
Закінчення строку виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення 08 серпня (18-00) -
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 09 серпня 27 вересня
Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням не пізніше 10 серпня -
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 18 серпня -
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 30 серпня не пізніше ніж 29 вересня
Завершення роботи особистих електронних кабінетів вступників 30 листопада

 * Терміни проведення додаткового прийому за заочною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 


Інформація для вступників (інструкції, електронний кабінет)


 

Вступники, яким надійшло повідомлення про отримання рекомендації до зарахування у строк, визначений для виконання вимог до зарахування, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто підписати заяву в приймальній комісії СумДУ.

 

Необхідні документи для зарахування (можуть бути надані дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів на ел. пошту відбіркової комісії):

  • підписана заява (в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в СумДУ);
  • договір про навчання між СумДУ та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників). Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір про навчання в СумДУ впродовж трьох місяців після початку навчання.
  • у разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб впродовж десяти календарних днів додатково укладається договір між СумДУ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Для військовозобов’язаних та призовників:

  • військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного; посвідчення про приписку до призовних дільниць призовника)
  • підтвердження ознайомлення з правилами військового обліку під особистий підпис (за формою).

 

Особи, які отримали рекомендацію і не підтвердили вибір місця навчання та не виконали вимоги до зарахування в строк, втрачають можливість зарахування.