ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТР
(завантажити)

НРК6 - вступ на основі освітнього ступеня бакалавра
НРК7 - вступ на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Додаток 1.2 Відомості про акредитацію освітніх програм (спеціальностей) за якими здійснюється прийом до Сумського державного університету в 2024 році


Додаток 3.1 Перелік спеціальностей (освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7


Додаток А Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка


Додаток В Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування до шкали 100–200