Цього року всім вступникам під час вступу треба обов'язково додавати мотиваційний лист до кожної заяви.

Згідно з Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році мотиваційний лист – викладена вступником письмово (відповідно до визначених СумДУ вимог до структури та змісту мотиваційного листа) інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційні листи будуть прийматися на усі спеціальності: як під час вступу на бюджет, так і на контракт.

Надсилання мотиваційних листів здійснюється під час подачі заяв у терміни, що визначені «Правилами прийому до Сумського державного університету в 2024 році».

 


ПОРЯДОК ДІЙ


Підготуйте лист в електронному вигляді (оптимальний обсяг 200 – 400 слів) окремо в кожен заклад вищої освіти та на кожну спеціальність.

Мотиваційний лист має складатися з таких частин:

 1. Адресат (кому адресовано лист) – ректору Сумського державного університету Карпуші Василю Даниловичу.
 2. Адресант (від кого лист) – Ваше ім’я, прізвище, який навчальний заклад закінчили.
 3. Текст листа має містити відповіді на такі запитання:
  • Яку спеціальність Ви обрали? Чому хочете навчатися саме на цій спеціальності?
  • Ким Ви себе бачите після закінчення навчання?
  • Чому Ви обрали саме наш університет?
  • Що Ви знаєте про СумДУ? З яких джерел Ви отримали інформацію?
  • Розкажіть коротко про себе: Ваші захоплення, здобутки, перемоги в науковій, навчальній та позанавчальній діяльності. (Приймальна комісія може запросити копії документів, що підтверджують надану Вами інформацію, тому завчасно підготуйте їх електронні копії). 

 


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ (завантажити)


 

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Мотиваційні листи треба відвозити/надсилати безпосередньо до закладу освіти?
Якщо ви реєструєте електронний кабінет та подаєте заяви в електронній формі, то й мотиваційний лист додаєте до кожної заяви виключно через електронний кабінет. Текст листа треба вписати або вставити в спеціальне віконце в розділі подання заяв.
Безпосередньо до закладу освіти мотиваційні листи надаються лише в разі подання заяв у паперовій формі (це передбачено для невеликої категорії вступників).
Однак якщо до поданого в електронному кабінеті мотиваційного листа ви хочете додати копії матеріалів (дипломи, нагороди), що підтверджують викладену інформацію, то їх треба надсилати на електронні скриньки ⇒ Відбіркових комісій СумДУ.
В електронному кабінеті завантаження будь-яких сканкопій листів чи документів до них не передбачено. Додається тільки текст листа, який під час реєстрації заяви в закладі освіти роздруковується Відбірковою комісією.
 
Як подати мотиваційний лист через електронний кабінет? Не бачу такої опції.
Мотиваційний лист додається до кожної заяви під час її подання. Отже заповнити лист в кабінеті можуть тільки ті категорії вступників, для яких відкрито подання заяв. Для вступників до закладів вищої освіти на основі ПЗСО (11-ти класів) або диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра подання заяв буде доступно з 19 липня. Для вступників в магістратуру подання заяв буде доступно з 31 липня. Тоді ж в кабінеті з'явитися можливість додавати мотиваційні листи. Наразі ви можете підготувати текст листа, а під час подання заяви скопіювати його у відповідне поле.
В електронному кабінеті блок: Подання заяв ➡️ Результати випробувань ➡️ Внести текст мотиваційного листа
 
Якщо я писав текст листа в кабінеті, натиснув кнопку “Зберегти”, а мене повернуло на головну сторінку й нічого не збереглося?
Найімовірніше ви створювали текст листа понад 120 хвилин, передбачені для однієї сесії роботи з кабінетом. Щоб уникнути таких прикрих випадків, радимо писати текст листа в іншій програмі, наприклад Word або Google-Документи, а потім копіювати готовий текст в електронний кабінет.
 
Чи можна в кабінеті редагувати текст написаного листа?
Редагувати текст можна тільки до моменту подання заяви. Після цього (коли заява вже має статус “Зареєстровано в ЄДЕБО”) текст листа редагувати неможливо.
 
Як дізнатися вимоги до мотиваційного листа?
Вимоги до мотиваційних листів визначає кожен заклад освіти в своїх Правилах прийому. Радимо з ними обов'язково ознайомитися до подання заяв та завчасно підготувати тексти листів.
 
Яка максимальна кількість символів під час написання мотиваційного листа в кабінеті?
Формат поля для написання мотиваційного листа – до 20 000 символів. Водночас, вимоги щодо кількості символів визначає заклад освіти.
Наприклад, вимога СумДУ: обсяг листа – не менш як 200 і не більш як 400 слів.
Наполегливо радимо дотримуватися цих вимог, адже кожен лист розглядається Відбірковими комісіями та враховується під час формування рейтингового списку вступників.