ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

СТРОКИ

основний прийом

додатковий
прийом*

Реєстрація заяв на участь в ЄФВВ на основі НРК5, проведення основної і додаткової сесії ЄФВВ на основі НРК5

у терміни, встановлені МОН України, за графіком, затвердженим УЦОЯО

Початок реєстрації особистих електронних кабінетів вступників ⇒ https://vstup.edbo.gov.ua/ та завантаження документів, що підтверджують право на спеціальні умови участі у вступній кампанії

01 липня

Початок реєстрації заяв на участь у співбесідах, конкурсі фізичних здібностей та фахових іспитах

03 липня

11 вересня

Закінчення реєстрації заяв на участь у співбесідах та конкурсі фізичних здібностей для вступу на місця державного або регіонального замовлення

10 липня (18-00)

-

Закінчення реєстрації заяв на участь у співбесідах, конкурсі фізичних здібностей та фахових іспитах для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

25 липня (18-00)

19 вересня (17-00)

Строки проведення співбесід, конкурсу фізичних здібностей та фахових іспитів для вступу за всіма джерелами фінансування (проводяться у декілька потоків)

з 08 по 19 липня

-

Строки проведення співбесід, конкурсу фізичних здібностей та фахових іспитів для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 08 по 31 липня

з 13 по 20 вересня

Початок реєстрації заяв вступників

19 липня

13 вересня

Закінчення реєстрації заяв вступників

31 липня (18-00)

24 вересня (17-00)

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих за державним або регіональним замовленням

не пізніше

05 серпня

-

Закінчення строку виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

08 серпня (18-00)

-

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

не пізніше

10 серпня

-

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

17 серпня

-

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

І етап

не раніше 09 серпня

25 вересня

ІІ етап

12 серпня (до 18-00)

-

IІІ етап

14 серпня (до 18-00)

-

ІV етап

17 серпня (до 18-00)

-

V етап

21 серпня (до 18-00)  

VІ етап

24 серпня (до 18-00)

 

VІІ етап

28 серпня (до 18-00)

-

Закінчення строку виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

І етап

12 серпня (13-00)

27 вересня (15-00)

ІІ етап

14 серпня (13-00)

-

IІІ етап

17 серпня (13-00)

-

ІV етап

21 серпня (13-00)

-

V етап

24 серпня (13-00)

-

VІ етап

28 серпня (13-00)

 

VІІ етап

30 серпня

 

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

І етап

не пізніше 12 серпня

не пізніше

ніж 30 вересня

ІІ етап

не пізніше 14 серпня

-

ІІI етап

не пізніше 17 серпня

-

ІV етап

не пізніше 21 серпня

-

V етап

не пізніше 24 серпня 

-

VІ етап

не пізніше 28 серпня   

VІІ етап

не пізніше ніж

30 серпня

 

Початок навчання

01 вересня

01 жовтня

Завершення роботи особистих електронних кабінетів вступників

31 жовтня

 * Терміни проведення додаткового прийому за заочною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

**     Реєстрація для проходження вступних випробувань проводиться не пізніше ніж за день до дати проведення вступного випробування

 


Інформація для вступників (інструкції, електронний кабінет)


 

Вступники, яким надійшло повідомлення про отримання рекомендації до зарахування у строк, визначений для виконання вимог до зарахування, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто підписати заяву в приймальній комісії СумДУ.

 

Необхідні документи для зарахування (можуть бути надані дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів на ел. пошту відбіркової комісії):

  • підписана заява (в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в СумДУ);
  • договір про навчання між СумДУ та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників). Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір про навчання в СумДУ впродовж трьох місяців після початку навчання.
  • у разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб впродовж чотирнадцяти календарних днів додатково укладається договір між СумДУ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Для військовозобов’язаних та призовників:

  • військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; посвідчення про приписку до призовних дільниць призовника)

 

Особи, які отримали рекомендацію і не підтвердили вибір місця навчання та не виконали вимоги до зарахування в строк, втрачають можливість зарахування.