ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2022-2023 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «  

КОД СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВАРТІСТЬ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ (семестр),
грн
2 курс *  3 курс **
Навчально-науковий медичний інститут  
017 Фізична культура і спорт 14 725 16 940
221 Стоматологія      24 880 28 740
222 Медицина      22 020 24 596
223 Медсестринство  --- 18 445
227 Фізична терапія, ерготерапія 14 505 16 650
229 Громадське здоров`я     14 505 16 650
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
028 Менеджмент соціокультурної діяльності 14 505 16 650
035 Філологія  17 875 20 370
053 Психологія 14 725 16 795
061 Журналістика 14 725 16 795
231 Соціальна робота 14 010 16 225
Навчально-науковий інститут права
081 Право 17 300 19 655
032 Історія та археологія 10 725 12 650
293 Міжнародне право 15 795 18 160
Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту 
051 Економіка 14 725 18 300
071 Облік і оподаткування 14 725 18 300
072 Фінанси, банківська справа та страхування 14 725 18 300
073 Менеджмент 14 725 18 300
075 Маркетинг 14 725 18 300
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 14 725 18 300
281 Публічне управління та адміністрування 14 725 18 300
292 Міжнародні економічні відносини 16 080 19 655
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
101 Екологія 13 870 17 875
102 Хімія 10 725 12 650
131 Прикладна механіка 13 075 16 940
132 Матеріалознавство 13 075 16 940
133 Галузеве машинобудування 13 075 16 940
142 Енергетичне машинобудування 13 075 16 940
144 Теплоенергетика 13 075 16 940
183 Технології захисту навколишнього середовища 13 870 17 875
Факультет електроніки та інформаційних технологій 
014.08 Середня освіта (Фізика) 10 725 12 650
113 Прикладна математика 13 075 16 940
122 Комп`ютерні науки 15 365 20 370
125 Кібербезпека 15 365 20 370
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 13 075 16 940
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології 13 075 16 940
153 Мікро- та наносистемна техніка  13 075 16 940
171 Електроніка 13 075 16 940
172 Телекомунікації та радіотехніка 13 075 16 940

*    Термін навчання скорочений на один рік
**  Термін навчання скорочений на два роки

 


ЗАОЧНА (ДИСТАНЦІЙНА) ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2022-2023 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки « 

КОД СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВАРТІСТЬ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ (семестр),
грн
2 курс *  3 курс **
017 Фізична культура і спорт 6 050 6 710
051 Економіка 5 610 6 600
061 Журналістика 6 050 6 710
071 Облік і оподаткування 5 610 6 600
072 Фінанси, банківська справа та страхування 5 610 6 600
073 Менеджмент 5 610 6 600
075 Маркетинг 5 610 6 600
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5 610 6 600
081 Право 10 010 11 440
122 Комп’ютерні науки 5 500 6 600
131 Прикладна механіка 5 390 6 600
133 Галузеве машинобудування 5 390 6 600
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 5 390 6 600
142 Енергетичне машинобудування 5 390 6 600
144 Теплоенергетика 5 390 6 600
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 5 390 6 600
183 Технології захисту навколишнього середовища 5 390 6 600
231 Соціальна робота 5 610 6 600
292 Міжнародні економічні відносини 5 610 6 600

*    Термін навчання скорочений на один рік
**  Термін навчання скорочений на два роки