ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2024-2025 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ (семестр)
за перший рік навчання,
грн
Навчально-науковий медичний інститут
017 Фізична культура і спорт 19 500
221 Стоматологія      30 000
222 Медицина      26 500
223 Медсестринство 24 000
227 Терапія та реабілітація 19 000
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
014.021 Середня освіта. Мова та зарубіжна література (Англійська мова та зарубіжна література) 16 500
035 Філологія  23 000
053 Психологія 19 500
061 Журналістика 19 500
231 Соціальна робота 18 500
Навчально-науковий інститут права 
081 Право 23 000
Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту 
051 Економіка 19 500
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 19 500
073 Менеджмент 19 500
075 Маркетинг 19 500
076 Підприємництво та торгівля 19 500
281 Публічне управління та адміністрування 19 500
292 Міжнародні економічні відносини 19 500
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
101 Екологія 16 500
102 Хімія 16 500
131 Прикладна механіка 16 500
132 Матеріалознавство 16 500
133 Галузеве машинобудування 16 500
142 Енергетичне машинобудування 16 500
144 Теплоенергетика 16 500
183 Технології захисту навколишнього середовища 16 500
Факультет електроніки та інформаційних технологій
122 Комп`ютерні науки 21 000
125 Кібербезпека та захист інформації 21 000
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 16 500
171 Електроніка 16 500
172 Електронні комунікації та радіотехніка 16 500
174 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка 16 500

 


ЗАОЧНА (ДИСТАНЦІЙНА) ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2024-2025 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ (семестр)
за перший рік навчання,
грн
017 Фізична культура і спорт 8 000
051 Економіка 7 500
061 Журналістика 8 000
071 Облік і оподаткування 7 500
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 7 500
073 Менеджмент 7 500
081 Право 12 000
122 Комп`ютерні науки 8 000
131 Прикладна механіка 7 000
133 Галузеве машинобудування 7 000
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 7 000
142 Енергетичне машинобудування 7 000
174 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка 7 000
183 Технології захисту навколишнього середовища 7 000
231 Соціальна робота 7 500