Для вступників на базі диплому ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ступеня молодшого бакалавра

Денна форма здобуття освіти (скорочений термін навчання)

Заочна форма здобуття освіти (скорочений термін навчання)