ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2023-2024 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ (семестр)
за перший рік навчання,
грн
Навчально-науковий медичний інститут
017 Фізична культура і спорт 17 000
221 Стоматологія      28 600
222 Медицина      25 300
223 Медсестринство 21 200
227 Терапія та реабілітація 16 700
229 Громадське здоров'я 14 500
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
014.021 Середня освіта. Мова та зарубіжна література (Англійська мова і література) 14 500
028 Менеджмент соціокультурної діяльності 16 700
035 Філологія  20 500
053 Психологія 17 000
061 Журналістика 17 000
231 Соціальна робота 16 100
Навчально-науковий інститут права 
081 Право 19 900
Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту 
051 Економіка 17 000
071 Облік і оподаткування 14 700
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 17 000
073 Менеджмент 17 000
075 Маркетинг 17 000
076 Підприємництво та торгівля 17 000
121 Інженерія програмного забезпечення  17 700
242 Туризм і рекреація 14 700
281 Публічне управління та адміністрування 17 000
292 Міжнародні економічні відносини 18 500
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
101 Екологія 15 300
102 Хімія 10 700
131 Прикладна механіка 14 400
132 Матеріалознавство 14 400
133 Галузеве машинобудування 13 100
142 Енергетичне машинобудування 13 100
144 Теплоенергетика 14 400
183 Технології захисту навколишнього середовища 15 300
Факультет електроніки та інформаційних технологій
122 Комп`ютерні науки 18 400
125 Кібербезпека та захист інформації 18 400
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 13 100
171 Електроніка 13 100
174 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка 14 400

 


ЗАОЧНА (ДИСТАНЦІЙНА) ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2023-2024 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ (семестр)
за перший рік навчання,
грн
017 Фізична культура і спорт 7 000
051 Економіка 6 500
053 Психологія 7 000
061 Журналістика 7 000
071 Облік і оподаткування 6 500
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 6 500
073 Менеджмент 6 500
075 Маркетинг 6 500
076 Підприємництво та торгівля 6 500
081 Право 11 500
101 Екологія 6 200
121 Інженерія програмного забезпечення 6 800
122 Комп`ютерні науки 6 800
131 Прикладна механіка 6 200
133 Галузеве машинобудування 6 200
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 6 200
142 Енергетичне машинобудування 6 200
174 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка 6 200
183 Технології захисту навколишнього середовища 6 200
231 Соціальна робота 6 500
292 Міжнародні економічні відносини 6 500