СКЛАД ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(наказ №0846-І від 19.12.22 р.)

 

Карпуша Василь Данилович, ректор голова приймальної комісії
   
Лєонов Сергій Вячеславович, перший проректор заступник голови приймальної комісії
   
Рой Ігор Олександрович, доцент кафедри екології та природозахисних технологій відповідальний секретар приймальної комісії
   
Нефедченко Василь Федорович, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики заступник відповідального секретаря приймальної комісії, уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв, відповідальний за роботу Єдиної державної електронної бази з питань освіти
   
Сипченко Інна Володимирівна, доцент кафедри журналістики та філології заступник відповідального секретаря приймальної комісії
   
Козій Іван Сергійович, доцент кафедри екології та природозахисних технологій заступник відповідального секретаря приймальної комісії
   
Мордань Євгенія Юріївна, старший викладач кафедри фінансових технологій і підприємництва, керівник групи супроводження ліцензування та акредитації заступник відповідального секретаря приймальної комісії з питань організації та проведення вступних випробувань під час прийому на навчання за освітнім ступенем магістра
   
Члени комісії:  
   
Бріжатий Олександр Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи член приймальної комісії
   
Касьяненко Володимир Олексійович, проректор з науково-педагогічної роботи та фінансово-економічної діяльності член приймальної комісії
   
Юскаєв Володимир Борисович, начальник навчально-організаційного управління, доцент кафедри ПМ та ТКМ член приймальної комісії
   
Рубан Анатолій Іванович, начальник навчально-організаційного відділу з роботи в позабазових структурних підрозділах, доцент кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні представник базового навчального закладу у відбіркових комісіях позабазових структурних підрозділів СумДУ
   
Смоленніков Денис Олегович, начальник відділу бенчмаркінгу та статистики, доцент кафедри управління ім. Олега Балацького відповідальний за корегування максимальних обсягів державного замовлення та формування обсягів державного замовлення
   
Мерзляков Юрій Сергійович, директор департаменту доуніверситетської освіти та профорієнтаційної роботи, старший викладач кафедри технічної теплофізики член приймальної комісії
   
Зимак Юрій Анатолійович, заступник директора з навчально-методичної та координаційної роботи департаменту доуніверситетської освіти та профорієнтаційної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики член приймальної комісії
   
Циганюк Дмитро Леонідович, директор департаменту по роботі з персоналом та підготовці науково-педагогічних кадрів, доцент кафедри фінансових технологій і підприємництва голова відбіркової комісії з питань проведення вступної кампанії до аспірантури та докторантури
   
Бойко Антон Олександрович, начальник навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації, доцент кафедри економічної кібернетики заступник голови відбіркової комісії з питань проведення вступної кампанії до аспірантури та докторантури
   
Боженко Вікторія Володимирівна, заступник начальника навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації, доцент кафедри економічної кібернетики відповідальний секретар відбіркової комісії з питань проведення вступної кампанії до аспірантури та докторантури
   
Гусак Олександр Григорович, декан  факультету технічних систем та енергоефективних технологій голова відбіркової комісії факультету технічних систем та енергоефективних технологій
   
Євтухов Артем Віталійович, доцент кафедри технологій машинобудування, верстатів та інструментів заступник голови відбіркової комісії факультету технічних систем та енергоефективних технологій
   
Берладір Христина Володимирівна, старший викладач кафедри прикладного матеріалознавства і технологій конструкційних матеріалів відповідальний секретар відбіркової комісії факультету технічних систем та енергоефективних технологій
   
Дрозденко Олексій Олександрович, декан факультету електроніки та інформаційних технологій голова відбіркової комісії  факультету електроніки та інформаційних технологій
   
Бадалян Анна Юріївна, старший викладач кафедри комп'ютерних наук відповідальний секретар відбіркової комісії  факультету електроніки та інформаційних технологій
   
Васильєва Тетяна Анатоліївна, директорка навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту голова відбіркової комісії навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту
   
Дудченко Вікторія Юріївна, доцентка кафедри міжнародних економічних відносин заступник голови відбіркової комісії навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту
   
Кривич Яна Миколаївна, доцентка кафедри маркетингу відповідальний секретар відбіркової комісії навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту
   
Сушкова Олена Миколаївна, декан факультету іноземної філології та соціальних комунікацій голова відбіркової комісії факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
   
Медвідь Олена Миколаївна, доцент кафедри германської філології заступник голови відбіркової комісії факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
   
Бондаренко Олена Євгенівна, старший викладач кафедри журналістики та філології відповідальний секретар відбіркової комісії факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
   
Куліш Анатолій Миколайович, директор навчально-наукового інституту права голова відбіркової комісії навчально-наукового інституту права
   
Стогова Ольга Володимирівна, доцент кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права заступник голови відбіркової комісії навчально-наукового інституту права
   
Малетов Дмитро Володимирович, викладач-стажист кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства відповідальний секретар відбіркової комісії навчально-наукового інституту права
   
Лобода Андрій Миколайович, директор навчально-наукового медичного інституту голова відбіркової комісії навчально-наукового медичного інституту
   
Бадіон Юрій Олексійович, асистент кафедри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відповідальний секретар відбіркової комісії навчально-наукового медичного інституту
   
Мелейчук Станіслав Станіславович, директор центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання, доцент кафедри технічної теплофізики голова відбіркової комісії центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання
   
Гриненко Віталій Вікторович, доцент кафедри електроніки і комп’ютерної техніки заступник голови відбіркової комісії центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання
   
Решетняк Ярослав В’ячеславович, асистент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування відповідальний секретар відбіркової комісії центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання
   
Старченко Людмила Володимирівна, директор центру професійної та післядипломної освіти, доцент кафедри маркетингу голова відбіркової комісії центру професійної та післядипломної освіти
   
Стороженко Наталія Олександрівна, фахівець І категорії центру професійної та післядипломної освіти відповідальний секретар відбіркової комісії центру професійної та післядипломної освіти
   
Божко Микола Олександрович, директор департаменту міжнародної освіти голова відбіркової комісії департаменту міжнародної освіти
   
Коваленко Євген Володимирович, заступник директора департаменту міжнародної освіти, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування заступник голови відбіркової комісії департаменту міжнародної освіти
   
Роженко Ольга Сергіївна, провідний фахівець відділу з організаційно-навчальних питань департаменту міжнародної освіти відповідальний секретар відбіркової комісії департаменту міжнародної освіти
   
Валюх Еліна Євгенівна, в. о. директора Машинобудівного фахового коледжу СумДУ голова приймальної комісії Машинобудівного фахового коледжу СумДУ
   
Ровна Анна Володимирівна, викладач Машинобудівного фахового коледжу СумДУ заступник голови приймальної комісії Машинобудівного фахового коледжу СумДУ
   
Дорошкова Ольга Михайлівна, викладач Машинобудівного фахового коледжу СумДУ відповідальний секретар приймальної комісії Машинобудівного фахового коледжу СумДУ
   
Гребеник Тетяна Вікторівна, директорка Класичного фахового коледжу СумДУ голова приймальної комісії Класичного фахового коледжу СумДУ
   
Гаценко Людмила Григорівна, заступник директора Класичного фахового коледжу СумДУ з навчально-методичної роботи заступник голови приймальної комісії Класичного фахового коледжу СумДУ
   
Данильченко Олена Володимирівна, викладач Класичного фахового коледжу СумДУ відповідальний секретар приймальної комісії Класичного фахового коледжу СумДУ
   
Косенко Дмитро Сергійович, директор Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу СумДУ голова приймальної комісії Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу СумДУ
   
Владимирова Наталія Володимирівна, методист Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу СумДУ відповідальний секретар приймальної комісії Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу СумДУ
   
Сорока Тетяна Іванівна, директорка Шосткинського фахового коледжу ім. Івана Кожедуба СумДУ голова приймальної комісії Шосткинського фахового коледжу ім. Івана Кожедуба СумДУ
   
Пата Павло Сергійович, викладач Шосткинського фахового коледжу ім. Івана Кожедуба СумДУ відповідальний секретар приймальної комісії Шосткинського фахового коледжу ім. Івана Кожедуба СумДУ
   
Представники органів студентського самоврядування: 
   
Балаценко Кирило Ігорович, в. о. студентського ректора представник органу студентського самоврядування
   
Горленко Ганна Володимирівна, голова студентського профкому представник органу студентського самоврядування