СКЛАД ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(наказ №1398-І від 22.12.21 р.)

Голова
Карпуша Василь Данилович ректор
 
Заступник голови
Лєонов Сергій Вячеславович перший проректор
   
Члени комісії:  
Рой Ігор Олександрович старший викладач кафедри екології та природозахисних технологій, відповідальний секретар приймальної комісії
Бріжатий Олександр Володимирович проректор з науково-педагогічної роботи
Касьяненко Володимир Олексійович  проректор з науково-педагогічної роботи та фінансово-економічної діяльності
Нефедченко Василь Федорович доцент кафедри ЕЗПФ, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв, відповідальний за роботу Єдиної державної електронної бази з питань освіти
Сипченко Інна Володимирівна доцент кафедри журналістики та філології, заступник відповідального секретаря приймальної комісії
Козій Іван Сергійович доцент кафедри екології та природозахисних технологій, заступник відповідального секретаря приймальної комісії
Іванова Тетяна Михайлівна керівник групи статистики та обліку контингенту відділу бенчмаркінгу та статистики, відповідальна за корегування максимальних обсягів державного замовлення, формування обсягів державного замовлення, та контроль за дотриманням ліцензійних обсягів
Мерзляков Юрій Сергійович старший викладач кафедри технічної теплофізики, директор департаменту доуніверситетської освіти та профорієнтаційної роботи
Зимак Юрій Анатолійович доцент кафедри ЕПЗФ, заступник директора з навчально-методичної та координаційної роботи департаменту доуніверситетської освіти та профорієнтаційної роботи
Рубан Анатолій Іванович доцент кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні, начальник навчально-організаційного відділу з роботи в позабазових структурних підрозділах, представник базового навчального закладу у відбіркових комісіях інститутів СумДУ
Циганюк Дмитро Леонідович директор департаменту по роботі з персоналом та підготовці науково-педагогічних кадрів, доцент кафедри фінансових технологій і підприємництва, голова відбіркової комісії з питань проведення вступної кампанії до аспірантури та докторантури
Бойко Антон Олександрович начальник навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації, доцент кафедри економічної кібернетики, заступник голови відбіркової комісії з питань проведення вступної кампанії до аспірантури та докторантури
Боженко Вікторія Володимирівна заступник начальника навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації, доцент кафедри економічної кібернетики, відповідальний секретар відбіркової комісії з питань проведення вступної кампанії до аспірантури та докторантури
Міхно Світлана Василівна заступник начальника навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації, старший викладач кафедри іноземних мов, заступник відповідального секретаря відбіркової комісії з питань проведення вступної кампанії до аспірантури та докторантури
Гусак Олександр Григорович декан  факультету ТеСЕТ, професор кафедри ПГМ, голова відбіркової комісії факультету технічних систем та енергоефективних технологій
Савченко Євген Миколайович перший заступник декана факультету ТеСЕТ, доцент кафедри КМ ім. Володимира Марцинковського, заступник голови відбіркової комісії факультету технічних систем та енергоефективних технологій
Євтухов Артем Віталійович доцент кафедри ТМВІ, заступник голови відбіркової комісії факультету технічних систем та енергоефективних технологій
Берладір Христина Володимирівна старший викладач кафедри ПМ і ТКМ, відповідальний секретар відбіркової комісії факультету технічних систем та енергоефективних технологій
Нешта Анна Олександрівна старший викладач кафедри ТМВІ, заступник відповідального секретаря відбіркової комісії факультету технічних систем та енергоефективних технологій
Дрозденко Олексій Олександрович декан факультету ЕлІТ, голова відбіркової комісії  факультету електроніки та інформаційних технологій
Лютий Тарас Володимирович доцент кафедри ЕЗПФ, заступник голови відбіркової комісії  факультету електроніки та інформаційних технологій
Бадалян Анна Юріївна старший викладач кафедри ПМ та МСС, відповідальний секретар відбіркової комісії  факультету електроніки та інформаційних технологій
Логвинов Андрій Миколайович інженер І категорії кафедри ЕЗПФ, заступник відповідального секретаря відбіркової комісії  факультету електроніки та інформаційних технологій
Васильєва Тетяна Анатоліївна директорка ННІ БіЕМ, голова відбіркової комісії навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту
Дудченко Вікторія Юріївна доцент кафедри міжнародних економічних відносин, заступник голови відбіркової комісії навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту
Павленко Людмила Дмитрівна к.е.н., старший викладач кафедри фінансових технологій і підприємництва, відповідальний секретар відбіркової комісії навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту
Кубатко Вікторія Василівна к.е.н., асистент кафедри управління ім. О. Балацького, заступник відповідального секретаря відбіркової комісії навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту
Сушкова Олена Миколаївна декан факультету ІФСК, голова відбіркової комісії факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
Медвідь Олена Миколаївна доцент кафедри германської філології, заступник голови відбіркової комісії факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
Бондаренко Олена Євгенівна старший викладач кафедри журналістики та філології, відповідальний секретар відбіркової комісії факультету іноземної філології та соціальних комунікацій
Куліш Анатолій Миколайович директор ННІ права, голова відбіркової комісії навчально-наукового інституту права
Стогова Ольга Володимирівна доцент кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права, заступник голови відбіркової комісії навчально-наукового інституту права
Малетов Дмитро Володимирович викладач-стажист кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства, відповідальний секретар відбіркової комісії навчально-наукового інституту права
Думчиков Михайло Олександрович старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства, заступник відповідального секретаря відбіркової комісії навчально-наукового інституту права
Лобода Андрій Миколайович директор НН МІ, голова відбіркової комісії навчально-наукового медичного інституту
Сотніков Дмитро Дмитрович доцент кафедри нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії, наркології, медичної психології, професійних хвороб, секцією ортопедії та травматології, заступник голови відбіркової комісії навчально-наукового медичного інституту
Бадіон Юрій Олексійович асистент кафедри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, відповідальний секретар відбіркової комісії навчально-наукового медичного інституту
Стасюк Роман Миколайович доцент кафедри фізичного виховання і спорту, заступник відповідального секретаря відбіркової комісії навчально-наукового медичного інституту
Мелейчук Станіслав Станіславович директор ЦЗДВН, доцент кафедри технічної теплофізики, голова відбіркової комісії центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання
Гриненко Віталій Вікторович доцент кафедри ЕКТ, заступник голови відбіркової комісії центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання
Грамма Ольга Миколаївна заступник директора ЦЗДВН, заступник голови відбіркової комісії центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання
Решетняк Ярослав В’ячеславович провідний фахівець ЦЗДВН, відповідальний секретар відбіркової комісії центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання
Власенко Олена Анатоліївна методист ЦЗДВН, заступник відповідального секретаря відбіркової комісії центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання
Старченко Людмила Володимирівна директор центру професійної та післядипломної освіти, доцент кафедри маркетингу, голова відбіркової комісії центру професійної та післядипломної освіти
Стороженко Наталія Олександрівна фахівець І категорії центру професійної та післядипломної освіти, відповідальний секретар відбіркової комісії центру професійної та післядипломної освіти
Божко Микола Олександрович директор ДМО, голова відбіркової комісії департаменту міжнародної освіти
Коваленко Євген Володимирович заступник директора ДМО, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та БА, заступник голови відбіркової комісії департаменту міжнародної освіти
Роженко Ольга Сергіївна провідний фахівець відділу з організаційно-навчальних питань ДМО, відповідальний секретар відбіркової комісії департаменту міжнародної освіти
Юровська Анна Олександрівна фахівець І категорії відділу з організаційно-навчальних питань ДМО, заступник відповідального секретаря відбіркової комісії департаменту міжнародної освіти
Бібик Віталій Володимирович директор КІ СумДУ, голова відбіркової комісії КІ СумДУ
Самусь Ганна Іванівна викладач кафедри економіки та управління КІ СумДУ, заступник голови відбіркової комісії КІ СумДУ
Іващенко Максим Миколайович старший викладач кафедри ЕПіА, відповідальний секретар відбіркової комісії КІ СумДУ
Тугай Наталія Олександрівна директорка ШІ СумДУ, голова відбіркової комісії ШІ СумДУ
Шевцова Тетяна Миколаївна директорка ЦЗДВН ШІ СумДУ, заступник голови відбіркової комісії ШІ СумДУ
Середа Віта Іванівна завідувач кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук ШІ СумДУ, відповідальний секретар відбіркової комісії ШІ СумДУ
Романченко Анжела Миколаївна викладач кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук ШІ СумДУ, заступник відповідального секретаря відбіркової комісії ШІ СумДУ
Антиков Микола Миколайович директор МФК СумДУ, голова приймальної комісії Машинобудівного фахового коледжу СумДУ
Валюх Еліна Євгенівна заступник директора МФК СумДУ з навчально-методичної, виробничої роботи, заступник голови приймальної комісії Машинобудівного фахового коледжу СумДУ
Ровна Анна Володимирівна викладач, відповідальний секретар приймальної комісії Машинобудівного фахового коледжу СумДУ
Гребеник Тетяна Вікторівна директорка КФК СумДУ, голова приймальної комісії Класичного фахового коледжу СумДУ
Туманова Юлія Володимирівна викладач, відповідальний секретар приймальної комісії Класичного фахового коледжу СумДУ
Косенко Дмитро Сергійович директор фахового коледжу, голова приймальної комісії Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу СумДУ
Владимирова Наталія Володимирівна методист, відповідальний секретар приймальної комісії Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу СумДУ
Сорока Тетяна Іванівна директорка фахового коледжу, голова приймальної комісії Шосткинського фахового коледжу ім. Івана Кожедуба СумДУ
Трубін Максим Павлович викладач, відповідальний секретар приймальної комісії Шосткинського фахового коледжу ім. Івана Кожедуба СумДУ
Григор’єва Альона Сергіївна студентський ректор
Горленко Ганна Володимирівна голова студентського профкому