Фахова передвища освіта (молодший спеціаліст)

Початковий рівень вищої освіти (молодший бакалавр)

Перший (бакалавратура):

       вступ на основі повної загальної середньої освіти

       вступ на основі диплому коледжу (технікуму)

Другий (магістратура)

Третій (освітньо-науковий - аспірантура)

Науковий (докторантура)