ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА (МАГІСТРА МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ)
(завантажити)

ПЗСО - вступ на основі повної загальної середньої освіти
НРК5 - вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Додаток 1.2 Відомості про акредитацію освітніх програм (спеціальностей) за якими здійснюється прийом до Сумського державного університету в 2024 році


Додаток 2.1 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі ПЗСО та НРК5


Додаток 2.2 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, для одночасного навчання за іншою спеціальністю


Додаток 2.3 Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей)


Додаток 2.4 Перелік конкурсних пропозицій та конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2021 років для вступу на основі ПЗСО та НРК5 у 2024 році


Додаток 2.5 Перелік фахових іспитів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК6 або НРК7


Додаток А Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка


Додаток Б Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2024 році


Додаток В Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування до шкали 100–200