ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ
БАКАЛАВРА (МАГІСТРА МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ)

на основі повної загальної середньої освіти
(завантажити)

 

Додаток_1.2 Відомості про акредитацію освітніх програм (спеціальностей) за якими здійснюється прийом до СумДУ в 2023 році


Додаток_2.1 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання за освітнім ступенем бакалавра (магістра медичного спрямування)


Додаток_2.2 Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для одночасного навчання за іншою спеціальністю


Додаток_2.3 Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів НМТ (2023⁄2022)


Додаток_2.4 Перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2020-2021 років


Додаток_А Спеціальні умови участі у вступній кампанії


Додаток_Б Порядок реєстрації заяв для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти


Додаток_В Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка


Додаток_Д Порядок проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки Сумського державного університету у 2023 році


Додаток_Е Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту до шкали 100–200