СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
Фаховий іспит
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Фаховий іспит
051 Економіка Економічна кібернетика
Фаховий іспит
Економіка та бізнес-інновації
052 Політологія Політичні технології та аналітика
Фаховий іспит
053 Психологія Організаційна психологія
Фаховий іспит
061 Журналістика Журналістика
Фаховий іспит
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
Фаховий іспит
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси
Фаховий іспит
Фінанси і аудит підприємництва
073 Менеджмент Управління проектами
Фаховий іспит
Організація і управління охороною здоров’я
Менеджмент організацій і адміністрування
Бізнес-адміністрування
075 Маркетинг Маркетинг
Фаховий іспит
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика
Фаховий іспит
081 Право  Правознавство Магістерський комплексний тест
(за технологіями ЗНО)
Інтелектуальна власність
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
Фаховий іспит
113 Прикладна математика Наука про дані та моделювання складних систем  
Фаховий іспит
122 Комп`ютерні науки  Інформатика
Фаховий іспит
Інформаційні технології проектування
131 Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Фаховий іспит
Технології машинобудування
Комп`ютерна механіка
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство
Фаховий іспит
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Фаховий іспит
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання
Фаховий іспит
142 Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Фаховий іспит
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент
Фаховий іспит
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп`ютеризовані системи управління та робототехніка
Фаховий іспит
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація
Фаховий іспит
153 Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи
Фаховий іспит
163 Біомедична інженерія Біомедичні прилади та системи
Фаховий іспит
171 Електроніка Електронні інформаційні системи
Фаховий іспит
Електронні системи та компоненти
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища
Фаховий іспит
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія
Фаховий іспит
229 Громадське здоров’я Громадське здоров’я
Фаховий іспит
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент
Фаховий іспит
Державна служба
Фаховий іспит
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес
Фаховий іспит
СПІВБЕСІДИ (у випадках де передбачено):
081 Право
Співбесіда з права
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини

Співбесіда з іноземної мови (англійська, німецька, французька)
ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ (за технологіями ЗНО):
081 Право
Магістерський комплексний тест:
1) Право та міжнародне право
2) Іноземна мова
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
 
Магістерський тест навчальної компетентності