Перелік вступних випробувань, які проводяться у СумДУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ
ФАХОВІ ІСПИТИ зі спеціальностей
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт Фаховий іспит
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Фаховий іспит
(
english version)
051 Економіка Економічна кібернетика Економіка та міжнародна економіка
(english version)
Економіка та бізнес-інновації
052 Політологія Політичні технології та аналітика Політологія та міжнародні відносини
053 Психологія Організаційна психологія

Психологія та соціологія
(english version)

або

Педагогіка та психологія

061 Журналістика Журналістика один із фахових іспитів на вибір:
1 ⇔ 2 ⇔ 3 ⇔ 4 ⇔ 5 ⇔ 67 ⇔ 8
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування

Облік та фінанси

(english version)

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси
073 Менеджмент Управління проектами Управління та адміністрування
(english version)
Організація і управління охороною здоров’я
Менеджмент організацій і адміністрування
Бізнес-адміністрування
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво, торгівля та логістика
081 Право  Правознавство Право та міжнародне право
Інтелектуальна власність
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища Фаховий іспит
102 Хімія Хімія Фаховий іспит
113 Прикладна математика Наука про дані та моделювання складних систем Фаховий іспит
122 Комп`ютерні науки  Інформатика

Інформаційні технології
(english version)

Інформаційні технології проектування
131 Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика Фаховий іспит
(english version)
Технології машинобудування
Комп`ютерна механіка
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство Фаховий іспит
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів Фаховий іспит
(english version)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання Фаховий іспит
142 Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка Фаховий іспит
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент Фаховий іспит
171 Електроніка Електронні інформаційні системи Фаховий іспит
Електронні системи
174 Автоматизація, комп’ютерно інтегровані технології та робототехніка Комп`ютеризовані системи управління та робототехніка Фаховий іспит
176 Мікро- та наносистемна техніка Мікроелектроніка та нанотехнології Фаховий іспит
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища

Фаховий іспит

(english version)

227 Терапія та реабілітація Фізична терапія Фаховий іспит
229 Громадське здоров’я Громадське здоров’я Фаховий іспит
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент Один із фахових іспитів на вибір:
1 ⇔ 2 ⇔ 3 ⇔ 4 ⇔ 5 ⇔ 6 ⇔ 7 ⇔ 8
Державна служба Основи економіки та держави і права
Вступний іспит з іноземної мови
(англійська, німецька, французька)
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес Економіка та міжнародна економіка
(english version)
СПІВБЕСІДА з іноземної мови (англійська, німецька, французька)
Усі спеціальності (крім освітньої програми "Державна служба") Програма співбесіди
(
критерії оцінювання)