ПОРЯДОК

проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки

Сумського державного університету у 2022 році

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений у відповідності до «Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року за № 1098 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за № 1542/37164.

1.2. Цим Порядком встановлюється механізм проведення підсумкової атестації та нарахування додаткових балів абітурієнтам, які в рік вступу завершили навчання в системі доуніверситетської підготовки СумДУ (підготовчі курси СумДУ, в тому числі структурних підрозділів, курси СумДУ з підготовки до ЗНО, що проводилися відповідно укладених договорів про співпрацю зі школами, ПТНЗ та закладами позашкільної освіти) і вступають на перший курс СумДУ для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на спеціальності зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Механізм нарахування додаткових балів абітурієнтам, які вступають до закладів фахової передвищої освіти СумДУ  на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра, визначається окремим Порядком. 

 ПОРЯДОК

проведення Всеукраїнської олімпіади Сумського державного університету
для професійної орієнтації вступників
на основі повної загальної середньої освіти

  1. Цей Порядок визначає процедури організації та проведення у 2022 році Всеукраїнської олімпіади Сумського державного університету (далі – Олімпіада) для професійної орієнтації абітурієнтів, які вступатимуть до університету на основі ПЗСО. Порядок розроблений у відповідності до «Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року за № 1098 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за № 1542/37164 та «Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587.
  2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в університеті, реалізація здібностей талановитих учнів.
  3. Сумський державний університет є організатором Олімпіади та здійснює організаційно-методичне забезпечення її проведення. Олімпіада проводиться з предметів (математика, фізика, біологія, хімія), які є конкурсними для вступу до факультету технічних систем та енергоефективних технологій і факультету електроніки та інформаційних технологій на спеціальності, яким надається особлива підтримка у 2022 році. Кожен учасник має право прийняти участь в Олімпіаді з одного або з декількох предметів.