ПОРЯДОК

проведення підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки

Сумського державного університету у 2022 році

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений у відповідності до Порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році (далі – Порядок), затвердженого наказом МОН України від 27 квітня 2022 року № 392 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 02 травня 2022 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 488/37824).

1.2. Цим Порядком встановлюється механізм проведення підсумкової атестації та нарахування додаткових балів абітурієнтам, які в рік вступу завершили навчання в системі доуніверситетської підготовки СумДУ (підготовчі курси СумДУ, в тому числі структурних підрозділів, курси СумДУ з підготовки до ЗНО, що проводилися відповідно укладених договорів про співпрацю зі школами, ПТНЗ та закладами позашкільної освіти) і вступають на перший курс СумДУ для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на спеціальності зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Механізм нарахування додаткових балів абітурієнтам, які вступають до закладів фахової передвищої освіти СумДУ на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра, визначається окремим Порядком.