Програми вступних випробувань для випускників коледжів (технікумів)

За програмами ЗНО:

- Українська мова

- Українська мова і література

- Математика

- Історія України

- Біологія

- Хімія

- Фізика

- Географія

- Іноземна мова (Англійська - аудіювання)

Фахові випробування:

- Конкурс фізичних здібностей (017 Фізична культура і спорт)

- Історія та теорія соціальної роботи (231 Соціальна робота)

- Математика (113 Прикладна математика)

- Менеджмент соціокультурної діяльності (028 Менеджмент соціокультурної діяльності)

- Основи журналістики (061 Журналістика)

- Психологія (053 Психологія)

- Основи правознавства (081 Право, 293 Міжнародне право)

- Основи економіки (051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління та адміністрування, 292 Міжнародні економічні відносини)

- Фізика (014.08 Середня освіта (фізика), 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 153 Мікро- та наносистемна техніка, 171 Електроніка)

- Біологія (221 Стоматологія, 223 Медсестринство, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров'я)

- Переклад (035.041 Філологія)

- Інформатика (122 Комп'ютерні науки, 125 Кібербезпека, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 172 Телекомунікації та радіотехніка)

- Історія України (032 Історія та археологія)

- Основи інженерних знань (101 Екологія, 102 Хімія, 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 142 Енергетичне машинобудування, 144 Теплоенергетика, 161 Хімічні технології та інженерія, 183 Технології захисту навколишнього середовища)


* Програми вступних випробувань 2020 року перезатверджені протоколом засідання приймальної комісії № 17 від 15 березня 2021 року.