Етапи вступної кампанії Строки
ОСНОВНИЙ
ПРИЙОМ
ДОДАТКОВИЙ
ПРИЙОМ*
Початок реєстрації особистих електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів ⇒ https://vstup.edbo.gov.ua/   01 липня
Реєстрація заяв на участь в співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ для вступу за всіма джерелами фінансування з 01 по 16 липня (18-00) -
Строки проведення співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ для вступу за всіма джерелами фінансування з 17 по 28 липня (включно) -
Реєстрація заяв на участь в співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 29 липня по 10 серпня (але не пізніше ніж за день до дня проведення вступного випробування) з 25 вересня по 12 жовтня (17-00)
Основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВ у терміни, які будуть встановлені МОН України (за графіком УЦОЯО)
Початок реєстрації заяв вступників 31 липня 02 жовтня
Закінчення реєстрації заяв вступників 21 серпня (18-00) 13 жовтня (17-00)
Строки проведення співбесід та фахових іспитів для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 31 липня по 14 серпня (18-00) з 02 по 13 жовтня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням 26 серпня -
Закінчення строку виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення 29 серпня (18-00) -
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 30 серпня 18 жовтня
Зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням 31 серпня -
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 08 вересня -
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 30 вересня не пізніше ніж 20 жовтня
Завершення роботи особистих електронних кабінетів вступників 30 листопада

 * Терміни проведення додаткового прийому за заочною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

 


Інформація для вступників (інструкції, електронний кабінет)


 

Вступники, яким надійшло повідомлення про отримання рекомендації до зарахування у строк, визначений для виконання вимог до зарахування, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто підписати заяву в приймальній комісії СумДУ.

 

Необхідні документи для зарахування (можуть бути надані дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів на ел. пошту відбіркової комісії):

  • підписана заява (в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в СумДУ);
  • договір про навчання між СумДУ та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників). Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір про навчання в СумДУ впродовж трьох місяців після початку навчання.
  • у разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб впродовж десяти календарних днів додатково укладається договір між СумДУ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Для військовозобов’язаних та призовників:

  • військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного; посвідчення про приписку до призовних дільниць призовника)
  • підтвердження ознайомлення з правилами військового обліку під особистий підпис (за формою).

 

Особи, які отримали рекомендацію і не підтвердили вибір місця навчання та не виконали вимоги до зарахування в строк, втрачають можливість зарахування.