ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

СТРОКИ

основний прийом

додатковий прийом*

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, проведення основної і додаткової сесій ЄВІ та ЄФВВ

у терміни, встановлені МОН України, за графіком, затвердженим УЦОЯО

Початок реєстрації особистих електронних кабінетів вступників ⇒ https://vstup.edbo.gov.ua/ та завантаження документів, що підтверджують право на спеціальні умови участі у вступній кампанії

01 липня

Початок реєстрації заяв на участь в співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ

01 липня

25 вересня

Завершення реєстрації заяв на участь в співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ для вступу на місця за всіма джерелами фінансування

27 липня (18-00)

10 жовтня (17-00)

Строки проведення співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ для вступу на місця за всіма джерелами фінансування

з 17 по 28 липня (включно)

з 02 по 11 жовтня

Початок реєстрації заяв вступників

01 серпня

02 жовтня

Завершення реєстрації заяв на участь в співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

07 серпня (18-00)

10 жовтня (17-00)

Строки проведення співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 01 по 16 серпня

(18-00)

з 02 по 11 жовтня

Закінчення реєстрації заяв вступників

22 серпня (18-00)

15 жовтня (17-00)

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше

24 серпня

-

Закінчення строку виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

26 серпня (18-00)

-

Зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням

27 серпня

-

Зарахування вступників на навчання на місця державного замовлення НАДС за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

30 серпня

-

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

31 серпня

-

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

І етап

не раніше 28 серпня

17 жовтня

ІІ етап

31 серпня (до 17-00)

-

IІІ етап

03 вересня (до 17-00)

-

IV етап

05 вересня (до 17-00)

-

V етап**

09 вересня (до 17-00)

-

Закінчення строку виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

І етап

31 серпня (13-00)

24 жовтня (15-00)

ІІ етап

03 вересня (13-00)

-

IІІ етап

05 вересня (13-00)

-

IV етап

не пізніше 08 вересня

-

V етап**

не пізніше 13 вересня

-

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

І етап

не пізніше 31 серпня

не пізніше 25 жовтня

ІІ етап

не пізніше 03 вересня

-

ІІI етап

не пізніше 05 вересня

-

IV етап

не пізніше 08 вересня

-

V етап**

не пізніше 13 вересня

-

Початок навчання

09 вересня

16 вересня**

01 листопада

Завершення роботи особистих електронних кабінетів вступників

31 жовтня

 * Терміни проведення додаткового прийому за заочною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

**  Виключно за заочною та дистанційною формами здобуття освіти.

***   Реєстрація для проходження вступних випробувань проводиться не пізніше ніж за день до дати проведення вступного випробування

  


Інформація для вступників (інструкції, електронний кабінет)


 

Вступники, яким надійшло повідомлення про отримання рекомендації до зарахування у строк, визначений для виконання вимог до зарахування, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто підписати заяву в приймальній комісії СумДУ.

 

Необхідні документи для зарахування (можуть бути надані дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів на ел. пошту відбіркової комісії):

  • підписана заява (в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в СумДУ);
  • договір про навчання між СумДУ та вступником. Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір про навчання в СумДУ впродовж трьох місяців після початку навчання.
  • у разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб впродовж чотирнадцяти календарних днів додатково укладається договір між СумДУ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Для військовозобов’язаних та призовників:

  • військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; посвідчення про приписку до призовних дільниць призовника)

 

Особи, які отримали рекомендацію і не підтвердили вибір місця навчання та не виконали вимоги до зарахування в строк, втрачають можливість зарахування.