ВСТУП для здобуття вищої освіти на основі 
диплома бакалавра, спеціаліста, магістра

Реєстрація електронних кабінетів 01 серпня – 31 жовтня
Прийом заяв для вступу за індивідуальною усною співбесідою 16 – 23 серпня
Прийом заяв для вступу з МТНК/МКТ або за фаховим іспитом у закладі освіти 16 серпня – 18:00
15 вересня
Проведення індивідуальної усної співбесіди замість МТНК/МКТ 25 – 31 серпня
Проведення фахових іспитів 25 серпня – 18 вересня
Надання рекомендацій для зарахування на бюджет
не пізніше 20 вересня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування за державним замовленням (крім спеціальності 081 «Право») до 12:00 23 вересня 
Оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування за державним замовленням (крім спеціальності 081 «Право») до 18:00 23 вересня
Подача документів для виконання вимог для зарахування на бюджет до 18:00 24 вересня
Зарахування на бюджет 25 вересня
Зарахування на контракт не пізніше 30 вересня
 
Під час підтвердження виконання умов до зарахування на навчання вступники подають наступні документи:
  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (ці умови повинні бути внесені до реєстру вступників до початку подання заяв);
  • копію ідентифікаційного номеру платника податків.