Зараховані на місця державного замовлення!!!

05 вересня 2020 р.

1 курс на базі повної загальної середньої освіти

 

Медичний інститут (бакалавр   магістр)

ННІ бізнес-технологій УАБС

ННІ ФЕМ ім. О.Балацького

ННІ Права

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

Факультет електроніки та інформаційних технологій

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

 

09 вересня 2020 р

1 курс (зі скороченим строком навчання) на базі диплому молодшого спеціаліста + 017 Фізична культура і спорт (магістр)

 

Медичний інститут (бакалавр 017   магістр 017)

ННІ бізнес-технологій УАБС

ННІ ФЕМ ім. О.Балацького

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій (скорочений на 1 рік   скорочений на 2 роки)

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій (скорочений на 1 рік   скорочений на 2 роки)

Факультет електроніки та інформаційних технологій (скорочений на 1 рік   скорочений на 2 роки)

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання (бакалаври  магістр 017)

Списки рекомендованих на бюджет 27.08.2020

Денна форма навчання

Медичний інститут

017 Фізична культура і спорт

221 Стоматологія

222 Медицина

227 Фізична терапія, ерготерапія

229 Громадське здоров'я

 

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

051 Економічна кібернетика та бізнес аналітика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Банківська справа

Державні та місцеві фінанси

292 Міжнародні економічні відносини

 

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту ім. О. Балацького

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність         

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Електронний бізнес, фінанси та комунікації

281 Публічне управління та адміністрування

 

Навчально-науковий інститут права

032 Історія та археологія

081 Право

293 Міжнародне право

 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

035.041 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша - англійська

053 Психологія

061 Журналістика

231 Соціальна робота

 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

101 Екологія

102 Хімія

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

142 Енергетичне машинобудування

144 Теплоенергетика

183 Технології захисту навколишнього середовища

 

Факультет електроніки та інформаційних технологій

014.08 Середня освіта (Фізика)

113 Прикладна математика

122 Комп'ютерні науки         

Інформатика

Інформаційні технології проектування

125 Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

153 Мікро- та наносистемна техніка

171 Електроніка

Електронні інформаційні системи

Електронні системи та компоненти

172 Телекомунікації та радіотехніка

 

Заочна форма навчання

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

017 Фізична культура і спорт

051 Економіка

131 Прикладна механіка

122 Комп'ютерні науки

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

231 Соціальна робота


(Спеціальність / Ліцензований обсяг / Освітня програма)

 ДЕННА форма навчання

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


(ступінь бакалавра)

017 Фізична культура і спорт / 30 / Фізична культура і спорт

227 Фізична терапія, ерготерапія / 50 / Фізична терапія

229 Громадське здоров’я / 15 / Громадське здоров’я

 (ступінь магістра медичного спрямування)

221 Стоматологія / 50 / Стоматологія

222 Медицина / 600 / Медицина

228 Педіатрія / 15 / Педіатрія

 

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


051 Економіка / 45 / Економічна кібернетика та бізнес аналітика / 40 / Економіка і бізнес

071 Облік і оподаткування / 50 / Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 70 / Державні та місцеві фінанси / 70 / Банківська справа / 80 / Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент / 45 / Менеджмент

075 Маркетинг / 35 / Маркетинг

076 Підприємництвоторгівля та біржова діяльність / 20 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 15 / Електронний бізнес, фінанси та комунікації

281 Публічне управління та адміністрування / 25 / Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини / 85 / Міжнародні економічні відносини

  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА


032 Історія та археологія / 25 / Історія

081 Право / 170 / Право

293 Міжнародне право / 30 / Міжнародне право

 

 ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


014.08 Середня освіта (Фізика) / 15 / Середня освіта (Фізика)

113 Прикладна математика / 30 / Наука про дані та моделювання складних систем

122 Комп’ютерні науки / 90 / Інформатика / 90 / Інформаційні технології проектування

125 Кібербезпека / 23 / Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / 30 / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / 38 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

153 Мікро- та наносистемна техніка / 30 / Нанотехнології та біомедичні системи

171 Електроніка / 45 / Електронні інформаційні системи / 40 / Електронні системи та компоненти

172 Телекомунікації та радіотехніка / 20 / Мережеві та інтернет-технології

 

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ


028 Менеджмент соціокультурної діяльності / 23 / Менеджмент соціокультурної діяльності

035 Філологія / 157 / Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

053 Психологія / 24 / Психологія

061 Журналістика / 80 / Реклама і зв’язки з громадськістю + Журналістика

231 Соціальна робота / 18 / Соціальна робота

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


101 Екологія / 30 / Екологія та охорона навколишнього середовища

102 Хімія / 20 / Прикладна хімія

131 Прикладна механіка / 40 / Комп’ютерний інжиніринг в механіці + Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство / 15 / Прикладне матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування / 25 / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв + Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

142 Енергетичне машинобудування / 30 / Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144 Теплоенергетика / 60 / Енергетичний менеджмент

183 Технології захисту навколишнього середовища / 35 / Технології захисту навколишнього середовища

 

ЗАОЧНА/ДИСТАНЦІЙНА форма навчання

 ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ


017 Фізична культура і спорт / 10 / Фізична культура і спорт  

051 Економіка* / 120 / Економічна кібернетика та бізнес аналітика + Економіка і бізнес

053 Психологія / 5 / Психологія

061 Журналістика* / 40 / Журналістика

071 Облік і оподаткування* / 20 / Облік і аудит

072 Фінансибанківська справа та страхування* / 125 / Державні та місцеві фінанси + Банківська справа + Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент* / 40 / Менеджмент

075 Маркетинг* / 10 / Маркетинг

076 Підприємництвоторгівля та біржова діяльність / 35 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право* / 140 / Право

101 Екологія* / 10 / Екологія та охорона навколишнього середовища

122 Комп’ютерні науки/ 40 / Інформатика + Інформаційні технології проектування

131 Прикладна механіка / 60 / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство* / 15 / Прикладне матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування / 30 / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв

141 Електроенергетикаелектротехніка та електромеханіка* / 25 / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології* / 30 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

183 Технології захисту навколишнього середовища / 20 / Технології захисту навколишнього середовища

231 Соціальна робота / 5 / Соціальна робота

292 Міжнародні економічні відносини / 25 / Міжнародні економічні відносини

  

 * Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання

Вартість навчання

Денна форма (бакалавр/магістр на основі повної загальної середньої освіти)

(на 2020-2021 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація

   Вартість (за семестр)   першого курсу навчання, грн

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурної діяльності 8 350
Соціальна робота Соціальна робота 7 950
Психологія Психологія 8 350
Журналістика Журналістика 8 350
Реклама та зв’язки з громадськістю
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 10 950
Інститут права
Право Право 10 100
Міжнародне право Міжнародне право 8 850
Історія та археологія Історія  6 750
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка і бізнес 9 150
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік 9 150
Менеджмент Менеджмент 9 150
Маркетинг Маркетинг 9 150
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 9 150
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 9 150
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»
Економіка Економічна кібернетика та бізнес-аналітика 9 150
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 9 150
Фінанси, банківська справа та страхування Державні та місцеві фінанси 9 150
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 9 700
Медичний інститут
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 8 800
Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація 8 350
Стоматологія Стоматологія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
16 300
Медицина Медицина
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
14 500
Педіатрія Педіатрія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
12 900
Громадське здоров'я Громадське здоров'я 8 350
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 8 000
Хімія Прикладна хімія 6 750
Прикладна механіка Комп’ютерний інжиніринг в механіці 7 800
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 7 800
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 7 800
Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв 
Обладнання нафто-та газопереробних виробництв
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 7 800
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 7 800
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 8 000
Факультет електроніки та інформаційних технологій
Прикладна математика Наука про дані та моделювання складних систем 7 800
Комп’ютерні науки Інформатика 9 400
Інформаційні технології проектування
Кібербезпека Кібербезпека 9 400
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 7 800
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 7 800
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 7 800
Електроніка Електронні інформаційні системи 7 800
Електронні системи та компоненти
Телекомунікації та радіотехніка Мережеві та інтернет-технології 7 800
Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика) 6 750

Денна форма (бакалавр/магістр на основі диплому молодшого спеціаліста)
 

Заочна форма (бакалавр на основі повної загальної освіти)

(на 2020-2021 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація Вартість (за семестр) першого курсу навчання, грн
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 3 850
Економіка Економіка і бізнес 3 550
Психологія Психологія 3 850
Журналістика Журналістика 3 850
Облік і оподаткування Облік і аудит 3 550
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік в підприємництві 3 550
Державні та місцеві фінанси
Банківська справа
Менеджмент Менеджмент 3 550
Маркетинг Маркетинг 3 550
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 3 550
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 3 550
Право Право 6 150
Екологія Екологія 2 900
Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 3 000
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 3 000
Технології машинобудування
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 3 000
Комп'ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв
Комп’ютерні науки Інформатика 3 250
Інформаційні технології проектування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 3 000
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 3 000
Соціальна робота Соціальна робота 3 850
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 3 550

 Заочна/дистанційна форма (бакалавр на основі диплому молодшого спеціаліста)

Конкурсна ситуація прийому на основі ПЗСО станом на 26.07.2018 (закінчення прийому документів)

(шифр і назва спеціальності / ліцензійний обсяг / освітня програма)

ДЕННА форма навчання

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

(ступінь бакалавра)

017 Фізична культура і спорт / 60 / Фізична культура і спорт

227 Фізична терапія, ерготерапія / 100 / Фізична реабілітація (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

229 Громадське здоров’я / 50 / Громадське здоров’я (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

 

(ступінь магістра)

221 Стоматологія / 75 / Стоматологія (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

222 Медицина / 500 / Медицина (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

228 Педіатрія / 50 / Педіатрія (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

 

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ "УАБС"

051 Економіка / 30 / Економічна кібернетика (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

051 Економіка / 20 / Бізнес аналітика (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

071 Облік і оподаткування / 75 / Облік і аудит (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 150 / Державні та місцеві фінанси (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція) + Банківська справа (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

292 Міжнародні економічні відносини / 100 / Міжнародний бізнес, Зовнішньоекономічні відносини (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

081 Право / 190 / Право

 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ імені ОЛЕГА БАЛАЦЬКОГО

051 Економіка / 50 / Економіка і бізнес (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 100 / Фінанси та облік в підприємництві (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

073 Менеджмент / 55 / Менеджмент (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

075 Маркетинг / 75 / Маркетинг (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 50 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція) + Електронний бізнес, фінанси та комунікації (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

281 Публічне управління та адміністрування / 30 / Публічне управління та адміністрування (бюджетна пропозиція) (небюджетна пропозиція)

 

 ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

014.08 Середня освіта (Фізика) / 25 / Середня освіта (Фізика)

113 Прикладна математика / 60 / Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки / 90 / Інформатика + / 70 / Інформаційні технології проектування + / 40 / Інформаційно-комунікаційні технології

125 Кібербезпека / 30 / Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / 30 / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / 30 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

153 Мікро- та наносистемна техніка / 50 / Нанотехнології та біомедичні системи

171 Електроніка / 30 / Електронні інформаційні системи + / 25 / Електронні системи та компоненти

172 Телекомунікації та радіотехніка / 18 / Мережеві та інтернет-технології

 

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

028 Менеджмент соціокультурної діяльності / 30 / Менеджмент соціокультурної діяльності

035 Філологія / 120 / Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

053 Психологія / 30 / Психологія

061 Журналістика / 125 / Реклама і зв’язки з громадськістю + Журналістика

231 Соціальна робота / 30 / Соціальна робота

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

101 Екологія / 25 / Екологія та охорона навколишнього середовища

131 Прикладна механіка / 100 / Комп’ютерний інжиніринг в механіці + Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство / 40 / Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів

133 Галузеве машинобудування / 105 / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерна хімічна інженерія + Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

142 Енергетичне машинобудування / 50 / Холодильні машини і установки + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144 Теплоенергетика / 50 / Енергетичний менеджмент

183 Технології захисту навколишнього середовища / 50 / Технології захисту навколишнього середовища

 

ЗАОЧНА/ДИСТАНЦІЙНА форма навчання

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

051 Економіка / 150 / Економіка і бізнес*

061 Журналістика / 75 / Журналістика*

071 Облік і оподаткування / 25 / Облік і аудит*

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 50 / Державні та місцеві фінанси + Банківська справа + / 450 / Фінанси та облік в підприємництві*

073 Менеджмент / 70 / Менеджмент*

075 Маркетинг / 75 / Маркетинг*

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 100 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право / 195 / Право*

101 Екологія / 25 / Екологія та охорона навколишнього середовища

122 Компютерні науки / 60 / Інформатика* + Інформаційні технології проектування*

131 Прикладна механіка / 100 / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

133 Галузеве машинобудування / 105 / Комп`ютерна хімічна інженерія* + Металорізальні верстати та системи

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / 50 / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології / 50 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

171 Електроніка / 100 / Електронні системи та компоненти + Електронні інформаційні системи

183 Технології захисту навколишнього середовища / 50 / Технології захисту навколишнього середовища

281 Публічне управління та адміністрування / 30 / Публічне управління та адміністрування

 * Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання

Списки рекомендованих на бюджет 1.08.2018

Медичний інститут

017 Фізична культура і спорт

221 Стоматологія

222 Медицина

227 Фізична терапія, ерготерапія

228 Педіатрія

229 Громадське здоров'я

 

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

051 Економіка

Економічна кібернетика

Бізнес аналітика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

292 Міжнародні економічні відносини

 

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту ім. О. Балацького

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність         

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Електронний бізнес, фінанси та комунікації

281 Публічне управління та адмініструванн

 

Навчально-науковий інститут права

081 Право

 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

035.041 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша - англійська

053 Психологія

061 Журналістика

231 Соціальна робота

 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

101 Екологія

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

142 Енергетичне машинобудування

144 Теплоенергетика

183 Технології захисту навколишнього середовища

 

Факультет електроніки та інформаційних технологій

014.08 Середня освіта (Фізика)

113 Прикладна математика

122 Комп'ютерні науки         

Інформатика

Інформаційні технології проектування

Інформаційно-комунікаційні технології

125 Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

153 Мікро- та наносистемна техніка

171 Електроніка

Електронні інформаційні системи

Електронні системи та компоненти

172 Телекомунікації та радіотехніка

Списки зарахованих