Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг місць за освітнім ступенем бакалавр у 2020 році 

(Спеціальність / Ліцензований обсяг / Освітня програма)

 

ДЕННА форма навчання

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

(ступінь бакалавра)

017 Фізична культура і спорт / 30 / Фізична культура і спорт

223 Медсестринство / 50 / Екстренна медицина

227 Фізична терапія, ерготерапія / 50 / Фізична терапія

229 Громадське здоров’я / 15 / Громадське здоров’я

 

(ступінь магістра)

221 Стоматологія / 50 / Стоматологія

222 Медицина / 600 / Медицина

228 Педіатрія / 15 / Педіатрія

 

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ "УАБС"

051 Економіка / 45 / Економічна кібернетика та бізнес аналітика

071 Облік і оподаткування / 55 / Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 140 / Державні та місцеві фінанси + Банківська справа

292 Міжнародні економічні відносини / 95 / Міжнародні економічні відносини

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

032 Історія та археологія / 25 / Історія

081 Право / 155 / Право

293 Міжнародне право / 30 / Міжнародне право

 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ імені ОЛЕГА БАЛАЦЬКОГО

051 Економіка / 40 / Економіка і бізнес

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 80 / Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент / 45 / Менеджмент

075 Маркетинг / 25 / Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 35 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність + Електронний бізнес, фінанси та комунікації

281 Публічне управління та адміністрування / 25 / Публічне управління та адміністрування

 

 ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

014.08 Середня освіта (Фізика) / 15 / Середня освіта (Фізика)

113 Прикладна математика / 25 / Наука про дані та моделювання складних систем

122 Комп’ютерні науки / 90 / Інформатика + / 90 / Інформаційні технології проектування

125 Кібербезпека / 20 / Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / 30 / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / 38 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

153 Мікро- та наносистемна техніка / 35 / Нанотехнології та біомедичні системи

171 Електроніка / 70 / Електронні інформаційні системи + / 700 / Електронні системи та компоненти

172 Телекомунікації та радіотехніка / 25 / Мережеві та інтернет-технології

 

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

028 Менеджмент соціокультурної діяльності / 25 / Менеджмент соціокультурної діяльності

035 Філологія / 147 / Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

053 Психологія / 24 / Психологія

061 Журналістика / 75 / Реклама і зв’язки з громадськістю + Журналістика

231 Соціальна робота / 17 / Соціальна робота

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

101 Екологія / 20 / Екологія та охорона навколишнього середовища

102 Хімія / 20 / Прикладна хімія

131 Прикладна механіка / 40 / Комп’ютерний інжиніринг в механіці + Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство / 20 / Прикладне матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування / 25 / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв + Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

142 Енергетичне машинобудування / 30 / Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144 Теплоенергетика / 60 / Енергетичний менеджмент

183 Технології захисту навколишнього середовища / 40 / Технології захисту навколишнього середовища

 

ЗАОЧНА/ДИСТАНЦІЙНА форма навчання

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

017 Фізична культура і спорт / 10 / Фізична культура і спорт

051 Економіка / 105 / Економіка і бізнес*

053 Психологія / 5 / Психологія

061 Журналістика / 40 / Журналістика*

071 Облік і оподаткування / 25 / Облік і аудит*

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 125 / Державні та місцеві фінанси* + Банківська справа* + Фінанси та облік в підприємництві*

073 Менеджмент / 40 / Менеджмент*

075 Маркетинг / 23 / Маркетинг*

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 35 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право / 140 / Право*

101 Екологія / 20 / Екологія та охорона навколишнього середовища*

122 Компютерні науки / 40 / Інформатика* + Інформаційні технології проектування*

131 Прикладна механіка / 60 / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

133 Галузеве машинобудування / 30 / Комп`ютерна хімічна інженерія* + Металорізальні верстати та системи

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / 25 / Електротехнічні системи електроспоживання*

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології / 30 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

231 Соціальна робота / 5 / Соціальна робота

 * Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання

Вартість навчання

Денна форма (бакалавр/магістр на основі повної загальної середньої освіти)

(на 2019-2020 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація

Вартість (за семестр) першого курсу навчання, грн

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурної діяльності 7 650
Соціальна робота Соціальна робота 7 650
Психологія Психологія 8 000
Журналістика Журналістика 8 000
Реклама та зв’язки з громадськістю
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 10 500
Інститут права
Право Право 9 700
Міжнародне право Міжнародне право 8 500
Історія та археологія Історія  6 500
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка і бізнес 8 800
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік 8 800
Менеджмент Менеджмент 8 800
Маркетинг Маркетинг 8 800
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 8 800
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 8 800
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»
Економіка Економічна кібернетика 8 800
Бізнес-аналітика
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 8 800
Фінанси, банківська справа та страхування Державні та місцеві фінанси 8 800
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 9 300
Медичний інститут
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 8 450
Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація 7 850
Стоматологія Стоматологія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
15 650
Медицина Медицина
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
13 900
Педіатрія Педіатрія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
12 400
Громадське здоров'я Громадське здоров'я 7 850
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 7 700
Хімія Прикладна хімія 6 500
Прикладна механіка Комп’ютерний інжиніринг в механіці 7 500
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 7 500
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 7 500
Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв 
Обладнання нафто-та газопереробних виробництв
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 7 500
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 7 500
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 7 700
Факультет електроніки та інформаційних технологій
Прикладна математика Прикладна математика 7 500
Комп’ютерні науки Інформатика 9 000
Інформаційні технології проектування
Кібербезпека Кібербезпека 9 000
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 7 500
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 7 500
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 7 500
Електроніка Електронні інформаційні системи 7 500
Електронні системи та компоненти
Телекомунікації та радіотехніка Мережеві та інтернет-технології 7 500
Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика) 6 500 

Денна форма (бакалавр/магістр на основі диплому молодшого спеціаліста)
 

Заочна форма (бакалавр на основі повної загальної освіти)

(на 2019-2020 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація Вартість (за семестр) першого курсу навчання, грн
Центр заочної, дистанційної та вечірньої
форм навчання
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 3 700
Економіка Економіка і бізнес 3 400
Психологія Психологія 3 700
Журналістика Журналістика 3 700
Облік і оподаткування Облік і аудит 3 400
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік в підприємництві 3 400
Державні та місцеві фінанси
Банківська справа
Менеджмент Менеджмент 3 400
Маркетинг Маркетинг 3 400
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 3 400
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 3 400
Право Право 5 900
Екологія Екологія 2 800
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 2 850
Технології машинобудування
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 2 850
Комп'ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв
Комп’ютерні науки Інформатика 3 100
Інформаційні технології проектування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 2 850
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 2 850
Соціальна робота Соціальна робота 3 700

 

Заочна/дистанційна форма (бакалавр на основі диплому молодшого спеціаліста)

Графік проведення конкурсу фізичних здібностей для вступу на спеціальність 017 Фізична культура і спорт у 2019 році

Творчий конкурс (програма тут) проводиться у дві сесії і для вступників на місця державного замовлення з МОН України (лист №27-161 від 25.03.2019 р.) погоджено наступний графік:

Потоки творчого конкурсу

І сесія, дата, час,
місце проведення

ІІ сесія, дата, час,
місце проведення

Потік І

02.07.19 р. о 10-00

Манеж СумДУ,
вул. Прокоф’єва, 38/1

03.07.19 р. о 10-00

Манеж СумДУ,
вул. Прокоф’єва, 38/1

Потік ІІ

05.07.19 р. о 10-00

Манеж СумДУ,
вул. Прокоф’єва, 38/1

06.07.19 р. о 10-00

Манеж СумДУ,
вул. Прокоф’єва, 38/1

Потік ІІІ

09.07.19 р. о 10-00

Манеж СумДУ,
вул. Прокоф’єва, 38/1

10.07.19 р. о 10-00

Манеж СумДУ,
вул. Прокоф’єва, 38/1

Потік IV
(лише контракт)

21.07.19 р о 10-00

Манеж СумДУ,
вул. Прокоф’єва, 38/1

22.07.19 р о 10-00

Манеж СумДУ,
вул. Прокоф’єва, 38/1

Розклад співбесід (на основі повної загальної середньої освіти)

Розклад консультацій (на основі повної загальної середньої освіти)

Розклад іспитів (на основі повної загальної середньої освіти)

 

Прийом на старші курси
(1 зі скороченим строком навчання, 2(3) з нормативним строком навчання)
на основі диплому молодшого спеціаліста

Розклад консультацій (на основі диплому молодшого спеціаліста)

Розклад іспитів (на основі диплому молодшого спеціаліста)

Консультація та іспит з Української мови та літератури (спеціальні умови)