(Спеціальність / Ліцензований обсяг / Освітня програма)

 ДЕННА форма навчання

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


(ступінь бакалавра)

017 Фізична культура і спорт / 30 / Фізична культура і спорт

227 Фізична терапія, ерготерапія / 50 / Фізична терапія

229 Громадське здоров’я / 15 / Громадське здоров’я

 (ступінь магістра медичного спрямування)

221 Стоматологія / 50 / Стоматологія

222 Медицина / 600 / Медицина

228 Педіатрія / 15 / Педіатрія

 

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


051 Економіка / 45 / Економічна кібернетика та бізнес аналітика / 40 / Економіка і бізнес

071 Облік і оподаткування / 50 / Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 70 / Державні та місцеві фінанси / 70 / Банківська справа / 80 / Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент / 45 / Менеджмент

075 Маркетинг / 35 / Маркетинг

076 Підприємництвоторгівля та біржова діяльність / 20 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 15 / Електронний бізнес, фінанси та комунікації

281 Публічне управління та адміністрування / 25 / Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини / 85 / Міжнародні економічні відносини

  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА


032 Історія та археологія / 25 / Історія

081 Право / 170 / Право

293 Міжнародне право / 30 / Міжнародне право

 

 ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


014.08 Середня освіта (Фізика) / 15 / Середня освіта (Фізика)

113 Прикладна математика / 30 / Наука про дані та моделювання складних систем

122 Комп’ютерні науки / 90 / Інформатика / 90 / Інформаційні технології проектування

125 Кібербезпека / 23 / Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / 30 / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / 38 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

153 Мікро- та наносистемна техніка / 30 / Нанотехнології та біомедичні системи

171 Електроніка / 45 / Електронні інформаційні системи / 40 / Електронні системи та компоненти

172 Телекомунікації та радіотехніка / 20 / Мережеві та інтернет-технології

 

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ


028 Менеджмент соціокультурної діяльності / 23 / Менеджмент соціокультурної діяльності

035 Філологія / 157 / Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

053 Психологія / 24 / Психологія

061 Журналістика / 80 / Реклама і зв’язки з громадськістю + Журналістика

231 Соціальна робота / 18 / Соціальна робота

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


101 Екологія / 30 / Екологія та охорона навколишнього середовища

102 Хімія / 20 / Прикладна хімія

131 Прикладна механіка / 40 / Комп’ютерний інжиніринг в механіці + Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство / 15 / Прикладне матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування / 25 / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв + Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

142 Енергетичне машинобудування / 30 / Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144 Теплоенергетика / 60 / Енергетичний менеджмент

183 Технології захисту навколишнього середовища / 35 / Технології захисту навколишнього середовища

 

ЗАОЧНА/ДИСТАНЦІЙНА форма навчання

 ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ


017 Фізична культура і спорт / 10 / Фізична культура і спорт  

051 Економіка* / 120 / Економічна кібернетика та бізнес аналітика + Економіка і бізнес

053 Психологія / 5 / Психологія

061 Журналістика* / 40 / Журналістика

071 Облік і оподаткування* / 20 / Облік і аудит

072 Фінансибанківська справа та страхування* / 125 / Державні та місцеві фінанси + Банківська справа + Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент* / 40 / Менеджмент

075 Маркетинг* / 10 / Маркетинг

076 Підприємництвоторгівля та біржова діяльність / 35 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право* / 140 / Право

101 Екологія* / 10 / Екологія та охорона навколишнього середовища

122 Комп’ютерні науки/ 40 / Інформатика + Інформаційні технології проектування

131 Прикладна механіка / 60 / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство* / 15 / Прикладне матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування / 30 / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв

141 Електроенергетикаелектротехніка та електромеханіка* / 25 / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології* / 30 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

183 Технології захисту навколишнього середовища / 20 / Технології захисту навколишнього середовища

231 Соціальна робота / 5 / Соціальна робота

292 Міжнародні економічні відносини / 25 / Міжнародні економічні відносини

  

 * Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання

Вартість навчання

Денна форма (бакалавр/магістр на основі повної загальної середньої освіти)

(на 2020-2021 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація

   Вартість (за семестр)   першого курсу навчання, грн

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурної діяльності 8 350
Соціальна робота Соціальна робота 7 950
Психологія Психологія 8 350
Журналістика Журналістика 8 350
Реклама та зв’язки з громадськістю
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 10 950
Інститут права
Право Право 10 100
Міжнародне право Міжнародне право 8 850
Історія та археологія Історія  6 750
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка і бізнес 9 150
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік 9 150
Менеджмент Менеджмент 9 150
Маркетинг Маркетинг 9 150
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 9 150
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 9 150
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»
Економіка Економічна кібернетика та бізнес-аналітика 9 150
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 9 150
Фінанси, банківська справа та страхування Державні та місцеві фінанси 9 150
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 9 700
Медичний інститут
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 8 800
Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація 8 350
Стоматологія Стоматологія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
16 300
Медицина Медицина
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
14 500
Педіатрія Педіатрія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
12 900
Громадське здоров'я Громадське здоров'я 8 350
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 8 000
Хімія Прикладна хімія 6 750
Прикладна механіка Комп’ютерний інжиніринг в механіці 7 800
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 7 800
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 7 800
Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв 
Обладнання нафто-та газопереробних виробництв
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 7 800
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 7 800
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 8 000
Факультет електроніки та інформаційних технологій
Прикладна математика Наука про дані та моделювання складних систем 7 800
Комп’ютерні науки Інформатика 9 400
Інформаційні технології проектування
Кібербезпека Кібербезпека 9 400
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 7 800
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 7 800
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 7 800
Електроніка Електронні інформаційні системи 7 800
Електронні системи та компоненти
Телекомунікації та радіотехніка Мережеві та інтернет-технології 7 800
Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика) 6 750

Денна форма (бакалавр/магістр на основі диплому молодшого спеціаліста)
 

Заочна форма (бакалавр на основі повної загальної освіти)

(на 2020-2021 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація Вартість (за семестр) першого курсу навчання, грн
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 3 850
Економіка Економіка і бізнес 3 550
Психологія Психологія 3 850
Журналістика Журналістика 3 850
Облік і оподаткування Облік і аудит 3 550
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік в підприємництві 3 550
Державні та місцеві фінанси
Банківська справа
Менеджмент Менеджмент 3 550
Маркетинг Маркетинг 3 550
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 3 550
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 3 550
Право Право 6 150
Екологія Екологія 2 900
Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 3 000
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 3 000
Технології машинобудування
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 3 000
Комп'ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв
Комп’ютерні науки Інформатика 3 250
Інформаційні технології проектування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 3 000
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 3 000
Соціальна робота Соціальна робота 3 850
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини 3 550

 Заочна/дистанційна форма (бакалавр на основі диплому молодшого спеціаліста)