Паралельна освіта – це навчання одночасно за двома спеціальностями та можливість отримати два дипломи про вищу освіту після 4 років навчання. За однією спеціальністю студент навчається за денною формою навчання, за іншою спеціальністю – за заочною формою навчання.  

 

 

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА (МАГІСТРА МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ)
(завантажити)

ПЗСО - вступ на основі повної загальної середньої освіти
НРК5 - вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра


ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2024-2025 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ (семестр)
за перший рік навчання,
грн
Навчально-науковий медичний інститут
017 Фізична культура і спорт 16 500
221 Стоматологія      28 000
222 Медицина      25 000
223 Медсестринство 15 500
227 Терапія та реабілітація 15 500
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
014.021 Середня освіта. Мова та зарубіжна література (Англійська мова і література) 13 500
035 Філологія  20 100
053 Психологія 15 500
061 Журналістика 15 500
231 Соціальна робота 15 000
Навчально-науковий інститут права 
014.03 Середня освіта (Історія) 12 500
032 Історія та археологія 12 500
081 Право 19 000
262 Правоохоронна діяльність 15 000
293 Міжнародне право 17 000
Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту 
051 Економіка 17 000
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 17 000
073 Менеджмент 17 000
075 Маркетинг 17 000
076 Підприємництво та торгівля 17 000
292 Міжнародні економічні відносини 17 000
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
101 Екологія 14 000
102 Хімія 14 000
131 Прикладна механіка 14 000
132 Матеріалознавство 14 000
133 Галузеве машинобудування 14 000
142 Енергетичне машинобудування 14 000
144 Теплоенергетика 14 000
183 Технології захисту навколишнього середовища 14 000
Факультет електроніки та інформаційних технологій
113 Прикладна математика 14 000
122 Комп`ютерні науки 18 500
125 Кібербезпека та захист інформації 18 500
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 14 000
171 Електроніка 14 000
172 Електронні комунікації та радіотехніка 14 000
174 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка 14 000
176 Мікро- та наносистемна техніка  14 000

 


ЗАОЧНА (ДИСТАНЦІЙНА) ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
з 2024-2025 навчального року

» завантажити наказ про вартість підготовки «

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ (семестр)
за перший рік навчання,
грн
017 Фізична культура і спорт 7 500
051 Економіка 7 000
053 Психологія 7 500
061 Журналістика 7 500
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 7 000
073 Менеджмент 7 000
075 Маркетинг 7 000
081 Право 10 500
101 Екологія 5 500
122 Комп`ютерні науки 6 500
131 Прикладна механіка 5 500
133 Галузеве машинобудування 5 500
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 5 500
142 Енергетичне машинобудування 5 500
171 Електроніка 5 500
174 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка 5 500
183 Технології захисту навколишнього середовища 5 500
231 Соціальна робота 7 000
292 Міжнародні економічні відносини 7 000