Для охочих вступати до магістратури у 2024 році проводитимуться єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ),  а також єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Для охочих вступати до аспірантури у 2024 році проводитиметься єдиний вступний іспит (ЄВІ).

 

ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

 


Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році для конкурсного відбору в магістратуру зараховують бал (бали):

1) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»:

ЄВІ 2023 або 2024 років та ЄФВВ 2024 року.

2) для вступу на інші спеціальності:

ЄВІ 2023 або 2024 років та фахового іспиту.

 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році під час вступу в аспірантуру умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів.

 

Для вибору предметного тесту ЄФВВ під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ скористайтеся таблицею (варто пам’ятати, що для охочих проходити ЄФВВ діятиме правило: не можна вибирати більше двох предметних тестів ЄФВВ):

Шифр Галузь знань Код Назва спеціальності Єдине фахове вступне випробування
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка предметний тест з економіки та міжнародної економіки
    052 Політологія предметний тест з політології та міжнародних відносин
    053 Психологія предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології (на вибір вступника)
06 Журналістика 061 Журналістика один з предметних тестів на вибір вступника
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування предметний тест з обліку та фінансів
    072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок предметний тест з обліку та фінансів
    073 Менеджмент предметний тест з управління та адміністрування
    075 Маркетинг предметний тест з управління та адміністрування
    076 Підприємництво та торгівля предметний тест з управління та адміністрування
08 Право 081 Право  предметний тест з права та міжнародного права
12 Інформаційні технології  122 Комп’ютерні науки предметний тест з інформаційних технологій
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування один з предметних тестів на вибір вступника
29 Міжнародні відносини  292 Міжнародні економічні відносини предметний тест з економіки та міжнародної економіки

   


 

Календарним планом організації та проведення у 2024 році вступних випробувань до магістратури / аспірантури передбачено два періоди реєстрації:

  • основний: 7–29 травня (для участі в основній сесії);
  • додатковий: 17–21 червня (для участі в додатковій сесії, у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації).

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або єдиному вступному іспиті (ЄВІ), здійснюють приймальні комісії за умови особистої присутності вступника та/або дистанційно.

Консультацію можна отримати електронною поштою або телефоном.

 


 

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно діяти за таким алгоритмом.

 

Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:

  • заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;
  • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;
  • документа, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти, наприклад випускники військових закладів освіти);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створенні особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань). 

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні магістри мають указати населений пункт на території України або за кордоном, у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ (педагогіка та психологія, психологія та соціологія, економіка та міжнародна економіки, облік та фінанси, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, інформаційні технології). Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Вступник має право внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації учаснику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала для участі у вступному випробуванні, і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані – він має надати документ(и), що підтверджує(ють) зміну персональних даних.

 

Надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані копії  або фотокопії реєстраційних документів.

Перш ніж надіслати лист,  обов’язково потрібно перевірити правильність даних, зазначених в заяві-анкеті.

 

Отримати скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учаснику буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену ним у заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку учасник виявить помилки, йому потрібно звернутися до приймальної комісії.

 

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо учасник зазначив про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, учасник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

 


 

Для зареєстрованих учасників на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

   


  

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у ЄВІ та/або ЄФВВ здійснюють пункти реєстрації приймальної комісії Сумського державного університету:

 

ПУНКТИ РЕЄСТРАЦІЇ на ЄВІ/ЄФВВ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ КОНТАКТИ ПУНКТУ РЕЄСТРАЦІЇ
101 Екологія
102 Хімія
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
142 Енергетичне машинобудування
144 Теплоенергетика
183 Технології захисту навколишнього середовища

та усі інші спеціальності СумДУ
м. Суми, вул. Харківська, 116, каб. ЛА-212

телефони:
+38 0542 33 10 24,
+38 095 460 85 58,

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини

та усі інші спеціальності СумДУ
м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, каб. К2-205

телефони:

+38 0542 66 50 28,
+38 050 855 22 55,

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
171 Електроніка
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
176 Мікро- та наносистемна техніка

та усі інші спеціальності СумДУ
м. Суми, вул. Харківська, 116, каб. ЕТ-232

телефони:

+38 0542 33 71 44,
+38 050 039 21 30     

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   
035 Філологія
052 Політологія
053 Психологія
061 Журналістика

та усі інші спеціальності СумДУ
м. Суми, вул. Харківська, 116, каб. Г-712

телефони:

+38 0542 33 52 73
+38 050 50 51 804,

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   
081 Право

та усі інші спеціальності СумДУ
м. Суми, вул. Петропавлівська, 59, каб. К3-303

телефони:

+38 0542 66 51 07
+38 050 048 13 11

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

073 Менеджмент ОП "Організація і управління охороною здоров’я"
281 Публічне управління та адміністрування ОП "Державна служба"

та усі інші спеціальності СумДУ

 

м. Суми, вул. Харківська, 116, каб. Н-326

телефони:
+38 0542 68 79 50

E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   
017 Фізична культура і спорт
227 Терапія та реабілітація
229 Громадське здоров’я

та усі інші спеціальності СумДУ
м. Суми, вул. Санаторна, 1, каб. АК-26

телефони:
+38 0542 66 09 48,
+38 095 154 27 53

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   
усі спеціальності СумДУ

заочна та/або дистанційна форма здобуття освіти
м. Суми, вул. Харківська, 116, каб. Г-908, Г-905

телефони:
+38 0542 68 78 11,
+38 0542 68 78 13,
+38 095 460 87 31

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   
усі спеціальності СумДУ

для вступу в аспірантуру для здобуття ступеня доктора філософії
м. Суми, вул. Харківська, 116, каб. Г-711

телефони:
+38 0542 33 53 45
+38 066 421 22 47

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.