Іноземна мова (для всіх спеціальностей крім 035, 051, 061, 081, 292)

Додаткове фахове вступне випробування при прийомі на навчання для здобуття ступеня «магістр» для вступу на спеціальності:

101 Екологія,

113 Прикладна математика,

122 Комп’ютерні науки,

131 Прикладна механіка,

132 Матеріалознавство,

133 Галузеве машинобудування,

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

142 Енергетичне машинобудування,

144 Теплоенергетика,

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,

153 Мікро- та наносистемна техніка,

161 Хімічні технології та інженерія,

163 Біомедична інженерія,

171 Електроніка

Додаткове фахове вступне випробування при прийомі на навчання для здобуття ступеня «магістр» для вступу на спеціальності:

035 Філологія (Англійська мова, Німецька мова),

061 Журналістика

051 Економіка,

071 Облік і оподаткування,

072 Фінанси, банківська справа та страхування,

073 Менеджмент,

075 Маркетинг,

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,

081 Право (за технологіями ЗНО),

281 Публічне управління та адміністрування:

- Державна служба (співбесіда "Питання державного управління", вступне випробування "Основи економіки", "Основи держави та права")

- Адміністративний менеджмент

292 Міжнародні економічні відносини

Додаткове фахове вступне випробування при прийомі на навчання для здобуття ступеня "магістр" для вступу на спеціальність 017 Фізична культура і спорт