Додаткове фахове вступне випробування при прийомі на навчання для здобуття ступеня «магістр» для вступу на спеціальності:

051 Економіка,

071 Облік і оподаткування,

072 Фінанси, банківська справа та страхування,

073 Менеджмент,

075 Маркетинг,

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,

101 Екологія,

113 Прикладна математика,

122 Комп’ютерні науки,

131 Прикладна механіка,

132 Матеріалознавство,

133 Галузеве машинобудування,

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

142 Енергетичне машинобудування,

144 Теплоенергетика,

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка,

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка,

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

 

Додаткове фахове вступне випробування при прийомі на навчання для здобуття ступеня «магістр» для вступу на спеціальності:

017 Фізична культура і спорт,

081 Право,

035 Філологія,

061 Журналістика