Додаткове фахове вступне випробування при прийомі на навчання для здобуття ступеня «магістр» для вступу на спеціальності:

051 Економіка,

071 Облік і оподаткування,

072 Фінанси, банківська справа та страхування,

073 Менеджмент,

075 Маркетинг,

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,

101 Екологія,

113 Прикладна математика,

122 Комп’ютерні науки,

131 Прикладна механіка,

132 Матеріалознавство,

133 Галузеве машинобудування,

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

142 Енергетичне машинобудування,

144 Теплоенергетика,

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка,

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка,

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

 

Додаткове фахове вступне випробування при прийомі на навчання для здобуття ступеня «магістр» для вступу на спеціальності:

017 Фізична культура і спорт,

081 Право,

035 Філологія,

061 Журналістика

Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг місць за ступенем магістр* 

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

/може повторювати
назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги
Код Назва Денна 
форма 
навчання
Заочна
форма
навчання
Медичний факультет
 017 Фізична культура і спорт Менеджмент фізичної культури і спорту 30 0
221 Стоматологія Стоматологія 75 0
222 Медицина Медицина 500
228 Педіатрія Педіатрія 50 0
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
051 Економіка Економічна кібернетика 25 0
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 25 0
Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі 25 0
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 100 0
Банківська справа
Фінанси, банківська справа та страхування (ОНП)
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 15 0
Міжнародна торгівля та логістичні послуги 15 0
Навчально-науковий інститут права
081 Право Правознавство 150 0
081 Право Інтелектуальна власність 30 0
073 Менеджмент Управління правоохоронною безпекою 50 0
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки
та менеджменту імені Олега Балацького
051 Економіка Економіка та бізнес-інновації 45 0
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і аудит підприємництва 125 0
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
40 0
Управління проектами 50 0
Бізнес-адміністрування 40 0
075 Маркетинг Маркетинг 75 0
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика 20 0
Інвестиції, підприємництво та стартапи 25 0
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент
80 0
Факультет електроніки та інформаційних технологій       
113 Прикладна математика Прикладна математика 12 0
Прикладна математика (ОНП) 18 0
122 Комп’ютерні науки Інформатика 230
0  
Інформатика (ОНП)
Інформаційні технології проектування
Інформаційні технології проектування (ОНП)
Інформаційно-комунікаційні технології
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 40 0
163 Біомедична інженерія Біомедичні прилади та системи 25 0
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 50 0
153 Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 30 0
Нанотехнології та біомедичні системи 15 0
171 Електроніка Комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці 116 0
Комп’ютерні системи та компоненти
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
90 0
061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 80 0
Медіакомунікації
Журналістика
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
50 0
131   Комп’ютерний інжиніринг в механіці 95 0
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство
40 0
133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 120 0
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
142 Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 45 0
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 50 0
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 0 25
051 Економіка Економіка і підприємства** 0 150
061 Журналістика Журналістика** 0 30
    Реклама і зв'язки з громадскістю 0 30
    Медіакомунікації 0 15
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 0 50
Банківська справа
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік** 0 450
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування** 0 125
Бізнес-адміністрування 0
Управління правоохоронною безпекою 0
075 Маркетинг Маркетинг** 0 75
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торгівля 0 100
081 Право Правознавство** 0 195
122 Комп’ютерні науки Інформатика** 0 160
Інформаційні технології проектування**
Інформаційно-комунікаційні технології
131 Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 0 100
Технології машинобудування
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство
0 40
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів** 0 105
Металорізальні верстати та системи
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 0 50
142 Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 0 30
Холодильні машини і установки 0 5
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 0 23
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 0 50
171 Електроніка Комп’ютерні системи та компоненти 0 100
Комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент
0 70
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 0 21
Центр професійної та післядипломної освіти
281 Публічне управління та адміністрування Державна служба 0 40

Дані за результатами прийому у 2017 році

** Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання

Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр (денна форма)*

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

Вартість підготовки
(всього за три семестри), грн
Медичний факультет
Фізична культура і спорт Менеджмент фізичної культури і спорту 18 900
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
Економіка Економічна кібернетика 25 800
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 25 800
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 25 800
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 25 800
Міжнародна торгівля та логістичні послуги
Навчально-науковий інститут права
Право Правознавство 26 100
Інтелектуальна власність 20 700
Менеджмент Управління правоохоронною безпекою 22 500
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки 
та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка і бізнес 25 800
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і аудит підприємства 25 800
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 25 800
Управління інноваційною діяльністю
Бізнес-адміністрування
Управління проектами
Маркетинг Маркетинг 25 800
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торгівля 25 800
Інвестиції, підприємництво та стартапи
Електронна комерція та біржова діяльність
Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 25 800
Міжнародні економічні відносини Зовнішньоекономічні відносини 25 800
Факультет електроніки та інформаційних технологій       
Прикладна математика Прикладна математика 21 000
Комп’ютерні науки Інформатика 22 500 
Інформаційні технології проектування
Інформаційно-комунікаційні технології
Кібербезпека Кібербезпека 22 500
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 21 000
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 21 000
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 21 000
Електроніка Комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці 21 000
Комп’ютерні системи та компоненти
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 24 900
Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 21 000
Журналістика
Медіа-комунікації
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Екологія Екологія 21 000
Прикладна математика Комп'ютерна механіка 21 000
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 21 000
Технології машинобудування
Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 21 000
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 21 000
Інструментальне виробництво
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 21 000
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 21 000
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 21 000
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 21 000

 

Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр (заочна форма)*

Спеціальність
(напрям підготовки)
Спеціалізація
(освітня програма)
Вартість підготовки, грн
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 16 700
Економіка Економіка і бізнес 12 600
Журналістика Журналістика 15 900
Реклама та зв'язки з громадськістю
Медіа-комунікації
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 12 600
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси  12 600
Банківська справа
Фінанси і аудит підприємства
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 12 600
Логістичний менеджмент
Управління інноваційною діяльністю
Бізнес-адміністрування
Управління правоохоронною безпекою 16 200
Маркетинг Маркетинг 12 600
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торгівля 12 600
Право Правознавство 17 900
Комп’ютерні науки Інформатика 11 600
Інформаційні технології проектування
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 11 600
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 11 600
Галузеве машинобудування Обладнання нафто- та газопереробних виробництв** 11 600
Металорізальні верстати та системи
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 11 600
Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 11 600
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 11 600
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 11 600
Електроніка Комп’ютерні системи та компоненти 11 600
Комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 12 600
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 11 600

 * станом на 2017-2018 навчальний рік