Іноземна мова (для всіх спеціальностей і випадків, де не передбачено складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови)

Додаткове фахове вступне випробування (тут) - (тільки для вступників, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю) при прийомі на навчання для здобуття ступеня «магістр», а також програми фахових вступних випробувань для вступу на спеціальності:

101 Екологія,

113 Прикладна математика,

122 Комп’ютерні науки,

131 Прикладна механіка,

132 Матеріалознавство,

133 Галузеве машинобудування,

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,

142 Енергетичне машинобудування,

144 Теплоенергетика,

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,

153 Мікро- та наносистемна техніка,

161 Хімічні технології та інженерія,

163 Біомедична інженерія,

171 Електроніка,

183 Технології захисту навколишнього середовища

Додаткове фахове вступне випробування (тут) (тільки для вступників, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю) при прийомі на навчання для здобуття ступеня «магістр», а також програми фахових вступних випробувань для вступу на спеціальності:

035 Філологія (Англійська мова, Німецька мова),

061 Журналістика

051 Економіка,

071 Облік і оподаткування,

072 Фінанси, банківська справа та страхування,

073 Менеджмент,

075 Маркетинг,

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,

081 Право (за технологіями ЗНО),

281 Публічне управління та адміністрування:

- Державна служба (співбесіда "Питання державного управління", вступне випробування "Основи економіки", "Основи держави та права")

- Адміністративний менеджмент

292 Міжнародні економічні відносини

Додаткове фахове вступне випробування (тут) при прийомі на навчання для здобуття ступеня "магістр" для вступу на спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг місць за ступенем магістр

(Спеціальність / Освітня програма (Ліцензований обсяг))

Денна форма навчання

Медичний інститут

017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт (25)

221 Стоматологія / Стоматологія (75)

222 Медицина / Медицина (500)

228 Педіатрія / Педіатрія (50)

 

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"

051 Економіка / Економічна кібернетика (15) + Економічна кібернетика (ОНП) (15)

071 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування (50)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси (50) + Банківська справа (50)

292 Міжнародні економічні відносини / Міжнародна торгівля та логістичні послуги (15) + Міжнародний бізнес (15)

 

Навчально-науковий інститут права

081 Право / Правознавство (100) + Інтелектуальна власність (30) + Медичне право (30)

 

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки
та менеджменту імені Олега Балацького

051 Економіка / Економіка та бізнес-інновації (40)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси і аудит підприємництва (125)

073 Менеджмент / Менеджмент організацій і адміністрування (ОНП) (40) + Управління проектами (50) + Бізнес-адміністрування (40)

075 Маркетинг / Маркетинг (75)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та логістика (20) + Інвестиції, підприємництво та стартапи (25)

281 Публічне управління та адміністрування / Адміністративний менеджмент (80)

 

Факультет електроніки та інформаційних технологій

113 Прикладна математика / Прикладна математика (30)

122 Комп’ютерні науки / Інформатика (80) + Інформатика (ОНП) (10) + Інформаційні технології проектування (45) + Інформаційно-комунікаційні технології (25)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання (40)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка (50)

153 Мікро- та наносистемна техніка / Нанотехнології та біомедичні системи (45)

163 Біомедична інженерія / Біомедичні прилади та системи (25)

171 Електроніка / Електронні інформаційні системи (50) + Електронні інформаційні системи (ОНП) (10) + Електронні системи та компоненти (56)

 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

035 Філологія / Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (90)

061 Журналістика / Реклама і зв’язки з громадськістю (40) + Журналістика (40)

 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

101 Екологія / Екологія та охорона навколишнього середовища (50)

131 Прикладна механіка (95) / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування + Комп'ютерна механіка

132 Матеріалознавство / Прикладне матеріалознавство (40)

133 Галузеве машинобудування / Металорізальні верстати та системи (20) + Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (100)

142 Енергетичне машинобудування / Холодильні машини і установки (25) + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка (20)

144 Теплоенергетика / Енергетичний менеджмент (50)

183 Технології захисту навколишнього середовища / 183 Технології захисту навколишнього середовища (ОНП) (50)

 

Заочна форма навчання

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"

071 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування (25)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси (25) + Банківська справа (25)

 

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт (5)

035 Філологія / Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (25)

051 Економіка / Економіка та бізнес-інновації* (110)

061 Журналістика / Журналістика* (30) + Реклама і зв’язки з громадськістю (30) + Медіакомунікації (15)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси і аудит підприємництва* (125)

073 Менеджмент / Менеджмент організацій і адміністрування* (50) + Бізнес-адміністрування* (75)

075 Маркетинг / Маркетинг* (60)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та логістика* (15)

081 Право / Правознавство* (60) + Інтелектуальна власність (20) + Медичне право (20)

101 Екологія / Екологія та охорона навколишнього середовища (39)

122 Комп’ютерні науки / Інформатика* (85) + Інформаційні технології проектування* (50) + Інформаційно комунікаційні технології (25)

131 Прикладна механіка / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика (43) + Технології машинобудування* (44)

132 Матеріалознавство / Прикладне матеріалознавство* (40)

133 Галузеве машинобудування / Металорізальні верстати та системи (35) + Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів* (70)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання* (50)

142 Енергетичне машинобудування / Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка (30) + Холодильні машини і установки (5)

144 Теплоенергетика / Енергетичний менеджмент (23)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка* (50)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Якість, стандартизація та сертифікація (21)

171 Електроніка / Електронні системи та компоненти* (40) + Електронні інформаційні системи* (61)

281 Публічне управління та адміністрування / Адміністративний менеджмент* (55)

* Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання

 

Центр професійної та післядипломної освіти

281 Публічне управління та адміністрування / Державна служба (55)

 

Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр
(денна форма на 2018-2019 навчальний рік)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

Вартість підготовки
(всього за три семестри), грн
Медичний факультет
Фізична культура і спорт Менеджмент фізичної культури і спорту 24 600
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
Економіка Економічна кібернетика 29 400
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 29 400
Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі (4 семестри) 38 500
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 29 400
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 29 400
Міжнародна торгівля та логістичні послуги
Навчально-науковий інститут права
Право Правознавство 33 900
Інтелектуальна власність 27 000
Менеджмент Менеджмент фінансово-економічної безпеки
29 400
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки 
та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка та бізнес-інновації
29 400
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і аудит підприємства 29 400
Фінанси, банківська справа та страхування (4 семестри)
38 500
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 29 400
Бізнес-адміністрування
Управління проектами
Маркетинг Маркетинг 29 400
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика
29 400
Інвестиції, підприємництво та стартапи
Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 29 400
Факультет електроніки та інформаційних технологій       
Прикладна математика Прикладна математика 27 300
Комп’ютерні науки Інформатика 27 300
Інформаційні технології проектування
Інформаційно-комунікаційні технології
Інформатика (4 семестри)
38 500
Інформаційні технології проектування (4 семестри)
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 27 300
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 27 300
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 27 300
Нанотехнології та біомедичні системи (4 семестри) 35 750
Електроніка Електронні інформаційні системи (4 семестри) 35 750
Електронні інформаційні системи
27 300
Електронні системи та компоненти
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 32 400
Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 27 300
Журналістика
Медіа-комунікації
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
27 300
Прикладна механіка Комп'ютерна механіка 27 300
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 27 300
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 27 300
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 27 300
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 27 300
Шосткинський інститут СумДУ
Хімічні технології та інженерія Хімічні технології високомолекулярних сполук 27 300
Процеси та обладнання хімічних виробництв

 

Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр
(заочна форма на 2018-2019 навчальний рік)

Спеціальність
(напрям підготовки)
Спеціалізація
(освітня програма)

Вартість підготовки (всього за три семестри), грн

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 19 300
Економіка Економіка і бізнес 14 600
Журналістика Журналістика 17 400
Реклама та зв'язки з громадськістю
Медіа-комунікації
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 14 600
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси  14 600
Банківська справа
Фінанси і аудит підприємства
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 14 600
Бізнес-адміністрування
Менеджмент фінансово-економічної безпеки 14 600
Маркетинг Маркетинг 14 600
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика
14 600
Право Правознавство 20 700
Комп’ютерні науки Інформатика 14 600
Інформаційні технології проектування
Інформаційно-комунікаційні технології
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 13 400
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 13 400
Галузеве машинобудування Обладнання нафто- та газопереробних виробництв** 13 400
Металорізальні верстати та системи
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 13 400
Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 13 400
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 13 400
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 13 400
Електроніка Електронні системи та компоненти 13 400
Електронні інформаційні системи
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 14 600
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 13 400
Метрологія та інформаційно-вимірювальна тезхніка Якість, стандартизація та сертифікація 13 400