Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр
(денна форма на 2018-2019 навчальний рік)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

Вартість підготовки
(всього за три семестри), грн
Медичний факультет
Фізична культура і спорт Менеджмент фізичної культури і спорту 24 600
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
Економіка Економічна кібернетика 29 400
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 29 400
Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі (4 семестри) 38 500
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 29 400
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 29 400
Міжнародна торгівля та логістичні послуги
Навчально-науковий інститут права
Право Правознавство 33 900
Інтелектуальна власність 27 000
Менеджмент Менеджмент фінансово-економічної безпеки
29 400
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки 
та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка та бізнес-інновації
29 400
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і аудит підприємства 29 400
Фінанси, банківська справа та страхування (4 семестри)
38 500
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 29 400
Бізнес-адміністрування
Управління проектами
Маркетинг Маркетинг 29 400
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика
29 400
Інвестиції, підприємництво та стартапи
Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 29 400
Факультет електроніки та інформаційних технологій       
Прикладна математика Прикладна математика 27 300
Комп’ютерні науки Інформатика 27 300
Інформаційні технології проектування
Інформаційно-комунікаційні технології
Інформатика (4 семестри)
38 500
Інформаційні технології проектування (4 семестри)
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 27 300
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 27 300
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 27 300
Нанотехнології та біомедичні системи (4 семестри) 35 750
Електроніка Електронні інформаційні системи (4 семестри) 35 750
Електронні інформаційні системи
27 300
Електронні системи та компоненти
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 32 400
Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 27 300
Журналістика
Медіа-комунікації
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
27 300
Прикладна механіка Комп'ютерна механіка 27 300
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 27 300
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 27 300
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 27 300
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 27 300
Шосткинський інститут СумДУ
Хімічні технології та інженерія Хімічні технології високомолекулярних сполук 27 300
Процеси та обладнання хімічних виробництв

 

Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр
(заочна форма на 2018-2019 навчальний рік)

Спеціальність
(напрям підготовки)
Спеціалізація
(освітня програма)

Вартість підготовки (всього за три семестри), грн

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 19 300
Економіка Економіка і бізнес 14 600
Журналістика Журналістика 17 400
Реклама та зв'язки з громадськістю
Медіа-комунікації
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 14 600
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси  14 600
Банківська справа
Фінанси і аудит підприємства
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 14 600
Бізнес-адміністрування
Менеджмент фінансово-економічної безпеки 14 600
Маркетинг Маркетинг 14 600
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика
14 600
Право Правознавство 20 700
Комп’ютерні науки Інформатика 14 600
Інформаційні технології проектування
Інформаційно-комунікаційні технології
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 13 400
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 13 400
Галузеве машинобудування Обладнання нафто- та газопереробних виробництв** 13 400
Металорізальні верстати та системи
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 13 400
Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 13 400
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 13 400
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 13 400
Електроніка Електронні системи та компоненти 13 400
Електронні інформаційні системи
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 14 600
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 13 400
Метрологія та інформаційно-вимірювальна тезхніка Якість, стандартизація та сертифікація 13 400