Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр (денна форма)*

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

Вартість підготовки
(всього за три семестри), грн
Медичний факультет
Фізична культура і спорт Менеджмент фізичної культури і спорту 18 900
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
Економіка Економічна кібернетика 25 800
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 25 800
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 25 800
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 25 800
Міжнародна торгівля та логістичні послуги
Навчально-науковий інститут права
Право Правознавство 26 100
Інтелектуальна власність 20 700
Менеджмент Управління правоохоронною безпекою 22 500
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки 
та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка і бізнес 25 800
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і аудит підприємства 25 800
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 25 800
Управління інноваційною діяльністю
Бізнес-адміністрування
Управління проектами
Маркетинг Маркетинг 25 800
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торгівля 25 800
Інвестиції, підприємництво та стартапи
Електронна комерція та біржова діяльність
Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 25 800
Міжнародні економічні відносини Зовнішньоекономічні відносини 25 800
Факультет електроніки та інформаційних технологій       
Прикладна математика Прикладна математика 21 000
Комп’ютерні науки Інформатика 22 500 
Інформаційні технології проектування
Інформаційно-комунікаційні технології
Кібербезпека Кібербезпека 22 500
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 21 000
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 21 000
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 21 000
Електроніка Комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці 21 000
Комп’ютерні системи та компоненти
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 24 900
Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 21 000
Журналістика
Медіа-комунікації
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Екологія Екологія 21 000
Прикладна математика Комп'ютерна механіка 21 000
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 21 000
Технології машинобудування
Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 21 000
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 21 000
Інструментальне виробництво
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 21 000
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 21 000
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 21 000
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 21 000

 

Перелік спеціальностей та вартість навчання за ступенем магістр (заочна форма)*

Спеціальність
(напрям підготовки)
Спеціалізація
(освітня програма)
Вартість підготовки, грн
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 16 700
Економіка Економіка і бізнес 12 600
Журналістика Журналістика 15 900
Реклама та зв'язки з громадськістю
Медіа-комунікації
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 12 600
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси  12 600
Банківська справа
Фінанси і аудит підприємства
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 12 600
Логістичний менеджмент
Управління інноваційною діяльністю
Бізнес-адміністрування
Управління правоохоронною безпекою 16 200
Маркетинг Маркетинг 12 600
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торгівля 12 600
Право Правознавство 17 900
Комп’ютерні науки Інформатика 11 600
Інформаційні технології проектування
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 11 600
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 11 600
Галузеве машинобудування Обладнання нафто- та газопереробних виробництв** 11 600
Металорізальні верстати та системи
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 11 600
Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 11 600
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 11 600
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 11 600
Електроніка Комп’ютерні системи та компоненти 11 600
Комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 12 600
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 11 600

 * станом на 2017-2018 навчальний рік