Денна форма (бакалавр/магістр на основі повної загальної середньої освіти)

(на 2018-2019 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація Вартість навчання першого курсу, грн
Медичний інститут
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 15 400
Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація 14 300
Стоматологія Стоматологія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
28 500
Медицина Медицина
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
25 300
Педіатрія Педіатрія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
22 600
Громадське здоров'я Громадське здоров'я 14 300
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурної діяльності 14 000
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 19 200
Психологія Психологія 14 600
Журналістика Журналістика 14 600
Реклама та зв’язки з громадськістю
Соціальна робота Соціальна робота 14 000
Інститут права
Право Право 17 600
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка і бізнес 16 000
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік 16 000
Менеджмент Менеджмент 16 000
Маркетинг Маркетинг 16 000
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 16 000
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 16 000
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»
Економіка Економічна кібернетика 16 000
Бізнес аналітика
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 16 000
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 16 000
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 17 000
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 14 000
Прикладна механіка Комп’ютерний інжиніринг в механіці 13 600
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 13 600
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 13 600
Інструментальне виробництво
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Комп’ютерна хімічна інженерія
Обладнання нафто-та газопереробних виробництв
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 13 600
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 13 600
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 14 000
Факультет електроніки та інформаційних технологій
Прикладна математика Прикладна математика 13 600
Комп’ютерні науки Інформатика 16 400
Інформаційні технології проектування
Інформаційно-комунікаційні технології
Кібербезпека Кібербезпека 16 400
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 13 600
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 13 600
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 13 600
Електроніка Комп’ютерні технології та наноматеріали  в електроніці 13 600
Комп’ютерні системи та компоненти
Телекомунікації та радіотехніка Мережеві та інтернет-технології 13 600
Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика) 12 200

 

Денна форма (бакалавр/магістр на основі диплому молодшого спеціаліста)

 

Заочна форма (бакалавр на основі повної загальної освіти)

(на 2018-2019 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація Вартість навчання першого курсу, грн
Центр заочної, дистанційної та вечірньої
форм навчання
Економіка Економіка і бізнес 6 200
Журналістика Журналістика 6 800
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 6 200
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік 6 200
Фінанси
Банківська справа
Менеджмент Менеджмент 6 200
Маркетинг Маркетинг 6 200
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 6 200
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 6 200
Право Право 10 800
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 5 200
Технології машинобудування
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 5 200
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 5 200
Комп’ютерні науки Інформатика 5 600
Інформаційні технології проектування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 5 200
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 5 200
Електроніка Комп’ютерні технології та наноматеріали  в електроніці 5 200
Комп’ютерні системи та компоненти

 

Заочна/дистанційна форма (бакалавр на основі диплому молодшого спеціаліста)