Денна форма

(станом на 2017 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація Вартість навчання першого курсу, грн
Медичний інститут
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 11 800
Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація 11 000
Стоматологія Стоматологія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
24 800
Медицина Медицина
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
22 000
Педіатрія Педіатрія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
19 800
Громадське здоров'я Громадське здоров'я 11 000
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурної діяльності 10 800
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 14 800
Психологія Психологія 10 800
Журналістика Журналістика 11 200
Реклама та зв’язки з громадськістю
Соціальна робота Соціальна робота 10 800
Інститут права
Право Право 16 800
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка і бізнес 12 200
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік 13 000
Менеджмент Менеджмент 12 200
Маркетинг Маркетинг 12 200
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 12 200
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 12 200
Міжнародні економічні відносини Зовнішньоекономічні відносини 13 000
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»
Економіка Економічна кібернетика 12 200
Бізнес аналітика
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 12 200
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 13 000
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 13 000
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 10 800
Прикладна механіка Комп’ютерний інжиніринг в механіці 10 400
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 10 400
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 10 400
Інструментальне виробництво
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Комп’ютерна хімічна інженерія
Обладнання нафто-та газопереробних виробництв
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 10 400
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 10 400
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 10 800
Факультет електроніки та інформаційних технологій
Прикладна математика Прикладна математика 10 400
Комп’ютерні науки Інформатика 12 600
Інформаційні технології проектування
Інформаційно-комунікаційні технології
Кібербезпека Кібербезпека 12 600
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 10 400
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 10 400
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 10 400
Електроніка Комп’ютерні технології та наноматеріали  в електроніці 10 400
Комп’ютерні системи та компоненти
Телекомунікації та радіотехніка Мережеві та інтернет-технології 10 400

 

Заочна форма

(станом на 2017 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація Вартість навчання першого курсу, грн
Центр заочної, дистанційної та вечірньої
форм навчання
Економіка Економіка і бізнес 5 200
Журналістика Журналістика 5 600
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 5 200
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік 5 200
Фінанси
Банківська справа
Менеджмент Менеджмент 5 200
Маркетинг Маркетинг 5 200
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5 200
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 5 200
Право Право 9000
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 4 400
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 4 400
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 4 400
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 4 400
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 4 400
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 4 400
Комп’ютерні науки Інформатика 4 800
Інформаційні технології проектування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 4 400
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 4 400
Електроніка Комп’ютерні технології та наноматеріали  в електроніці 4 400
Комп’ютерні системи та компоненти

 

Дистанційна форма

(станом на 2017 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація Вартість навчання першого курсу, грн
Центр заочної, дистанційної та вечірньої 
форм навчання
Економіка Економіка і бізнес 4 700
Журналістика Журналістика 5 000
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 4 700
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік 4 700
Менеджмент Менеджмент 4 700
Маркетинг Маркетинг 4 700
Право Право 8 200
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 4 400
Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 3 900
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 3 900
Комп’ютерні науки Інформатика 4 300
Інформаційні технології проектування