• Сумський державний університет

    Приймальна комісія
    Сумського державного університету
    запрошує усіх бажаючих на навчання!

  • Сумський державний університет
  • Сумський державний університет
  • Сумський державний університет

ВСТУПНИКАМ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СПОРТ»
(на основі повної загальної середньої освіти)

РЕЗУЛЬТАТИ 1 потоку  2 потоку  3 потоку

Додаткова сесія реєстрації (для вступників, які вступають лише на контракт)  – з 11 по 20 липня 2019 р.

Для реєстрації на творчий конкурс вступник подає до закладу:

1. - заяву на участь у творчому конкурсі (у Приймальній комісії); 
2. - копію документа, що посвідчує особу; 
3. - фотокартку розміром 3х4 см; 
4. - копію документа про повну загальну середню освіту або довідку від закладу про те, що особа завершить її здобуття до 10 липня (включно з тими, кого допущено до додаткової сесії ЗНО).


КОНКУРСНА СИТУАЦІЯ

прийому документів на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти

ДЕННА форма здобуття освіти

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

(ступінь бакалавра)

017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт

227 Фізична терапія, ерготерапія / Фізична терапія

229 Громадське здоров’я / Громадське здоров’я

(ступінь магістра)

221 Стоматологія / Стоматологія

222 Медицина / Медицина

228 Педіатрія / Педіатрія

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ "УАБС"

051 Економіка / Економічна кібернетика + Бізнес аналітика

071 Облік і оподаткування / Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Державні та місцеві фінанси + Банківська справа

292 Міжнародні економічні відносини / Міжнародні економічні відносини

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

032 Історія та археологія / Історія

081 Право / Право

293 Міжнародне право / Міжнародне право

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ імені ОЛЕГА БАЛАЦЬКОГО

051 Економіка / Економіка і бізнес

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент / Менеджмент

075 Маркетинг / Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність + Електронний бізнес, фінанси та комунікації

281 Публічне управління та адміністрування / Публічне управління та адміністрування

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

014.08 Середня освіта (Фізика) / Середня освіта (Фізика)

113 Прикладна математика / Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки / Інформатика + Інформаційні технології проектування

125 Кібербезпека / Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

153 Мікро- та наносистемна техніка / Нанотехнології та біомедичні системи

171 Електроніка / Електронні інформаційні системи + Електронні системи та компоненти

172 Телекомунікації та радіотехніка / Мережеві та інтернет-технології

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

028 Менеджмент соціокультурної діяльності / Менеджмент соціокультурної діяльності

035 Філологія / Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

053 Психологія / Психологія

061 Журналістика / Реклама і зв’язки з громадськістю + Журналістика

231 Соціальна робота / Соціальна робота

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

101 Екологія / Екологія та охорона навколишнього середовища

102 Хімія / Прикладна хімія

131 Прикладна механіка / Комп’ютерний інжиніринг в механіці + Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство / Прикладне матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв + Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

142 Енергетичне машинобудування / Холодильні машини і установки + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144 Теплоенергетика / Енергетичний менеджмент

183 Технології захисту навколишнього середовища / Технології захисту навколишнього середовища

 

ЗАОЧНА/ДИСТАНЦІЙНА форма здобуття освіти

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт

051 Економіка / Економіка і бізнес*

053 Психологія / Психологія

061 Журналістика / Журналістика*

071 Облік і оподаткування / Облік і аудит*

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Державні та місцеві фінанси* + Банківська справа* + Фінанси та облік в підприємництві*

073 Менеджмент / Менеджмент*

075 Маркетинг / Маркетинг*

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право / Право*

101 Екологія / Екологія та охорона навколишнього середовища*

122 Комп’ютерні науки / Інформатика* + Інформаційні технології проектування*

131 Прикладна механіка / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

133 Галузеве машинобудування / Комп`ютерна хімічна інженерія* + Металорізальні верстати та системи

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання*

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

231 Соціальна робота / Соціальна робота

281 Публічне управління та адміністрування / Публічне управління та адміністрування

* Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання


Консультаційний центр з питань вступу до ЗВО України

Шановні абітурієнти!

Центр надає консультації з питань вступу та допомагає абітурієнту оформити електронні заяви у будь-який ЗВО України.

Абітурієнти можуть задавати питання письмово secretary@pk.sumdu.edu.ua.

м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2, Сумський державний університет (місцерозташування), корпус "Ц", поверх 3, (кімната 339А);

м. Суми, вул. Петропавлівська 57, корпус 2, ауд. 136;

Номери телефонів для довідок:

(+380542) 68-78-42, 33-34-48, 68-77-74, 66-51-35, +380500527010

Режим роботи Центрів:

понедsілок - п'ятниця з 9.00 до 17.00