У відповідності до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, необхідною умовою допуску до участі в конкурсі при прийомі документів на перший курс за спеціальністю 061 "Журналістика" є складання творчого заліку.

Програма творчого заліку

 1. Загальні положення

Творчий залік – форма вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня творчих здібностей вступника для участі в конкурсному відборі на освітні програми спеціальності 061 «Журналістика» для здобуття освітнього ступеня бакалавр.

Вступник повинен продемонструвати: загальну ерудицію; фахову зацікавленість; розуміння загальнополітичної ситуації в країні; здатність аналізувати та коментувати ті чи інші суспільно-історичні, суспільно-політичні події, духовно-культурну ситуацію, висловлювати власні судження на основі фактів; уміння готувати текст журналістського твору з використанням  літературно-художніх засобів, мислити образно, системно, неординарно; навички аналізу та систематизації зібраних фактів, уміння робити висновок; бачення твору в текстовому та звуковому вираженні, спроможність запропонувати синкретичне втілення обраної теми.

 

 1. Форми проведення творчого заліку

Творчий залік проходить у кілька сесій. На вибір абітурієнта його проведення передбачає такі форми: очне (аудиторна робота) чи заочне написання журналістського твору; підготовка журналістських матеріалів на базі кафедри журналістики та філології СумДУ; подання творчого доробку; рейтингове зарахування.

2.1 Написання журналістського твору

Абітурієнти за однією з визначених тем упродовж двох академічних годин пишуть журналістський твір у довільно обраному жанрі обсягом від 4000 (чотирьох тисяч) до 8000 (восьми тисяч) знаків із пробілами. Робота повинна продемонструвати розуміння вступником журналістського твору як професійного продукту, у якому є місце фактам та коментарям.

Теми для написання журналістського твору: «Україна починається з тебе», «Журналіст не має права бути початківцем», «Моя особиста позиція в журналістиці», «Місія журналіста в сучасному світі», «Роль і місце журналіста в інформаційному світі».

Роботи виконуються під час проведення сесій для складання творчого заліку згідно з розкладом.

Тема для написання під час сесії визначається за допомогою генератора випадкових слів.

Творчий залік передбачає можливість його дистанційного проведення.  Цим можуть скористатися абітурієнти з інших областей України, а також міст, містечок і сіл, транспортне сполучення яких із Сумами не є зручним. Для цього необхідно на електронну адресу творчого заліку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. надіслати листа та прикріпи два файли у форматах .doc, .docx або .pdf:

Перший файл – інформація про себе:

Прізвище, ім’я, по батькові –

Рік і місце народження –

Місце навчання (область, район, населений пункт, навчальний заклад) –

Контактний телефон –

Поштова адреса для листування –

Електронна пошта – 

Другий файл – власний матеріал на одну з визначених тем.

Упродовж трьох робочих днів із часу надсилання матеріалу абітурієнт отримує відповідь на вказану ним електронну адресу.

2.2 Підготовка журналістських матеріалів на базі кафедри журналістики та філології СумДУ

Для складання творчого заліку на базі кафедри журналістики та філології Сумського державного університету діятимуть спеціально організовані майстер-класи. Під час їх проведення майбутні абітурієнти познайомляться із роботою тележурналіста, радіожурналіста, фотокореспондента та журналіста онлайн-медіа. За цей час вони опанують теоретичний матеріал і виконають самостійні практичні роботи. Тематика майстер-класів: «Радіорепортер», «Ведучий телепрограми», «Фотожурналіст», «Журналіст онлайн-медіа». Передбачається підготовка радіопрограми, телепрограми, фоторепортажу, створення лонгріду.

Майстер-класи проходитимуть під час проведення сесій для складання творчого заліку згідно з розкладом.

2.3 Подання творчого доробку

Творчий доробок – матеріали, що були оприлюднені в друкованих, електронних та Інтернет-медіа. До розгляду не приймаються віршовані та прозові літературно-художні твори та публікації в соціальних мережах. Усі матеріали вкладаються в одну паперову папку з зав’язками і підписуються: Творчий доробок. Прізвище, ім’я та по батькові.

Для отримання творчого заліку доробок повинен бути не менше: 1 авторського аркуша (40 000 знаків із пробілами) для текстових матеріалів; 2 авторських аркушів (6 000 см2) для фотоматеріалів; хронометражем 15 хвилин для аудіоматеріалів; хронометражем 6 хвилин для відеоматеріалів.

Творчі доробки подаються особисто в один із указаних днів проведення сесій для складання творчого заліку згідно з розкладом.

 

 1. Критерії та норми оцінювання творчого конкурсу

Кожен абітурієнт, який бере участь у творчому заліку, може набрати максимально 100 балів:

 1. Заголовок 010 балів.
 2. Відповідність жанру 015 балів.
 3. Композиційна цілісність, послідовність і логічність викладу 010 балів.
 4. Точність і повнота відтворення фактів – 0–10 балів.
 5. Повнота розкриття теми – 0–10.
 6. Оригінальність авторського задуму – 0–5 балів.
 7. Мова твору – 0–40 балів.

7.1. Лексико-стилістична грамотність – 0–20 балів.

7.2. Дотримання орфографічних і пунктуаційних норм – 0–20 балів.

Бали, що їх абітурієнти отримують під час творчого заліку, не сумуються до загального конкурсного бала, а лише визначають зарахування (незарахування) творчого заліку, що є етапом доконкурсного відбору. Творчий залік вважається складеним, якщо абітурієнт набрав від 51 до 100 балів.

Абітурієнти, які не склали творчий залік, до подальшої участі в конкурсному відборі за спеціальністю 061 «Журналістика» не допускаються.

До проведення майстер-класів та оцінювання творчих доробків залучаються викладачі кафедри журналістики та філології СумДУ, студенти спеціальності «Журналістика», представники медіагалузі.

Склад комісії з проведення творчого заліку затверджує голова приймальної комісії університету.

 

 1. Рейтингове зарахування

За наявності відповідних іменних сертифікатів та/чи дипломів творчий залік зараховується:

 • переможцям ІІ та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України по секції «Журналістика»;
 • абітурієнтам, які в поточному навчальному році закінчили «Школу журналістики СумДУ»;
 • абітурієнтам, які в поточному навчальному році стали переможцями (І місце) міських та/чи обласних турнірів юних журналістів;
 • абітурієнтам, які в поточному навчальному році стали переможцями (І, ІІ, ІІІ місця) Всеукраїнського турніру юних журналістів.

Сертифікати/дипломи подаються як особисто, так і онлайн. Сертифікати подаються під час проведення сесій для складання творчого заліку згідно з розкладом.

На електронну адресу творчого заліку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. абітурієнти можуть надсилати скановану копію сертифіката/диплома, що дає можливість рейтингового зарахування творчого заліку. Під час подання оригіналів вступних документів подається й оригінал сертифіката/Диплома.

 

Схвалено на засіданні приймальної комісії
Протокол  №3  від 15.01.2018 р.

Програма творчого заліку (pdf)