Програми вступних випробувань при прийомі на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти

Українська мова та література

Математика

Біологія

Історія України

Хімія

Фізика

Географія

Конкурс фізичних здібностей

Іноземна мова (Англійська - аудіювання)

Програми співбесід при прийомі на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти

Українська мова та література

Математика

Біологія

Історія України

Хімія

Фізика

Географія

Іноземна мова

Програми фахових вступних випробувань при прийомі на основі диплому МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Конкурс фізичних здібностей (017 Фізична культура і спорт)

Історія та теорія соціальної роботи (231 Соціальна робота)

Математика (113 Прикладна математика)

Менеджмент соціокультурної діяльності (028 Менеджмент соціокультурної діяльності)

Основи журналістики (061 Журналістика)

Загальна та експериментальна психологія (053 Психологія)

Основи правознавства (081 Право)

Основи економіки (051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Основи економіки (281 Публічне управління та адміністрування, 292 Міжнародні економічні відносини)

Фізика (014.08 Середня освіта (фізика), 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 153 Мікро- та наносистемна техніка, 171 Електроніка)

Біологія (221 Стоматологія, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров'я)

Переклад (035.041 Філологія)

Інформатика (122 Комп'ютерні науки, 125 Кібербезпека, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 172 Телекомунікації та радіотехніка)

Основи інженерних знань (101 Екологія, 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 142 Енергетичне машинобудування, 144 Теплоенергетика, 161 Хімічні технології та інженерія, 183 Технології захисту навколишнього середовища)