Списки рекомендованих на бюджет на основі диплому молодшого спеціаліста

31.08.2020 (оновлено деякі спеціальності 08.09.20)

Денна форма навчання

Медичний інститут

017 Фізична культура і спорт (оновлено 08.09.20)

 

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» (усі спеціальності)

071 Облік і аудит (оновлено 08.09.20)

 

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту ім. О. Балацького

051 Економіка

073 Менеджмент (оновлено 08.09.20)

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність      

 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

061 Журналістика

231 Соціальна робота

 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

101 Екологія

102 Хімія

131 Прикладна механіка (гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика; технології машинобудування; комп'ютерний інжиніринг в механіці)

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

142 Енергетичне машинобудування

144 Теплоенергетика

183 Технології захисту навколишнього середовища (оновлено 08.09.20)

 

Факультет електроніки та інформаційних технологій

014.08 Середня освіта (Фізика)

122 Комп'ютерні науки         

Скорочений термін навчання на 1 рік

Скорочений термін навчання на 2 роки

125 Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

153 Мікро- та наносистемна техніка

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

 

Заочна форма навчання

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

017 Фізична культура і спорт (оновлено 08.09.20)

131 Прикладна механіка

122 Комп'ютерні науки (оновлено 08.09.20)

133 Галузеве машинобудування (оновлено 08.09.20)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

183 Технології захисту наколишнього середовища (оновлено 08.09.20)