ДЕННА форма здобуття освіти

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


(ступінь бакалавра)

017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт

223 Медсестринство / Екстрена медицина

227 Фізична терапія, ерготерапія / Фізична терапія

229 Громадське здоров’я / Громадське здоров’я

 (ступінь магістра медичного спрямування)

221 Стоматологія / Стоматологія

228 Педіатрія / Педіатрія

 

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


051 Економіка / Економічна кібернетика та бізнес аналітика + Економіка і бізнес

071 Облік і оподаткування / Облік і аудит

072 Фінансибанківська справа та страхування / Державні та місцеві фінанси + Банківська справа + Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент / Менеджмент

075 Маркетинг / Маркетинг

076 Підприємництвоторгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність + Електронний бізнес, фінанси та комунікації

281 Публічне управління та адміністрування / Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини / Міжнародні економічні відносини

  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА


032 Історія та археологія / Історія

081 Право / Право

293 Міжнародне право / Міжнародне право

 

 ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


014.08 Середня освіта (Фізика) / Середня освіта (Фізика)

113 Прикладна математика / Наука про дані та моделювання складних систем + Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки / Інформатика / Інформаційні технології проектування

125 Кібербезпека / Кібербезпека

141 Електроенергетикаелектротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

153 Мікрота наносистемна техніка / Нанотехнології та біомедичні системи

171 Електроніка / Електронні інформаційні системи / Електронні системи та компоненти

172 Телекомунікації та радіотехніка / Мережеві та інтернет-технології

 

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ


028 Менеджмент соціокультурної діяльності / Менеджмент соціокультурної діяльності

035 Філологія / Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

053 Психологія / Психологія

061 Журналістика / Реклама і зв’язки з громадськістю + Журналістика

231 Соціальна робота / Соціальна робота

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


101 Екологія / Екологія та охорона навколишнього середовища

102 Хімія / Прикладна хімія

131 Прикладна механіка / Комп’ютерний інжиніринг в механіці + Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство / Прикладне матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв + Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

142 Енергетичне машинобудування / Холодильні машини і установки + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144 Теплоенергетика / Енергетичний менеджмент

183 Технології захисту навколишнього середовища / Технології захисту навколишнього середовища

 

ЗАОЧНА/ДИСТАНЦІЙНА форма здобуття освіти

 

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ


017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт  

051 Економіка / Економіка і бізнес

061 Журналістика / Журналістика

071 Облік і оподаткування / Облік і аудит

072 Фінансибанківська справа та страхування* / Державні та місцеві фінанси + Банківська справа + Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент / Менеджмент

075 Маркетинг / Маркетинг

076 Підприємництвоторгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право / Право

101 Екологія / Екологія та охорона навколишнього середовища

122 Комп’ютерні науки / Інформатика + Інформаційні технології проектування

131 Прикладна механіка / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство / Прикладне матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв

141 Електроенергетикаелектротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання

142 Енергетичне машинобудування / Холодильні машини і установки + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144 Теплоенергетика / Енергетичний менеджмент

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

171 Електроніка / Електронні інформаційні системи / Електронні системи та компоненти

183 Технології захисту навколишнього середовища / Технології захисту навколишнього середовища

231 Соціальна робота / Соціальна робота

292 Міжнародні економічні відносини / Міжнародні економічні відносини