25 серпня 2022

Спеціальність Результати
 035 Філологія результат
 052 Політологія результат
 053 Психологія результат
 061 Журналістика результат

 

26 серпня 2022

Спеціальність Результати
 017 Фізична культура і спорт результат
 227 Фізична терапія, ерготерапія результат
 229 Громадське здоров'я результат

 

27 серпня 2022

 Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови результат

 

29 серпня 2022

Спеціальність Результати
 113 Прикладна математика результат
 122 Комп'ютерні науки результат

 

30 серпня 2022

Спеціальність Результати
 171 Електроніка результат
 163 Біомедична інженерія результат
 153 Мікро- та наносистемна техніка результат
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології результат
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка результат

 

07 вересня 2022

Спеціальність Результати
 051 Економіка результат
 071 Облік і оподаткування результат
 073 Менеджмент результат

 

08 вересня 2022

Спеціальність Результати
 072 Фінанси, банківська справа та страхування результат
 075 Маркетинг результат
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність результат

 

09 вересня 2022

Спеціальність Результати
 281 Публічне управління та адміністрування результат
 292 Міжнародні економічні відносини результат

 

13 вересня 2022

Спеціальність Результати
 101 Екологія результат
 131 Прикладна механіка результат
 132 Матеріалознавство результат
 133 Галузеве машинобудування результат

 

14 вересня 2022

Спеціальність Результати
 142 Енергетичне машинобудування результат
 144 Теплоенергетика результат
 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка результат
 183 Технології захисту навколишнього середовища результат

 

16 вересня 2022

Спеціальність Результати
 017 Фізична культура і спорт результат
 035 Філологія результат
 052 Політологія результат
 053 Психологія результат
 061 Журналістика результат
 113 Прикладна математика результат
 122 Комп'ютерні науки результат
 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  результат
 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології результат
 153 Мікро- та наносистемна техніка результат
 163 Біомедична інженерія результат
 171 Електроніка результат
 227 Фізична терапія, ерготерапія результат
 229 Громадське здоров'я результат

 

17 вересня 2022

Спеціальність Результати
 051 Економіка результат
 071 Облік і оподаткування результат
 072 Фінанси, банківська справа та страхування результат
 073 Менеджмент результат
 075 Маркетинг результат
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність результат
 281 Публічне управління та адміністрування результат
 292 Міжнародні економічні відносини результат

 

18 вересня 2022

Спеціальність Результати
 101 Екологія результат
 131 Прикладна механіка результат
 132 Матеріалознавство результат
 133 Галузеве машинобудування результат
 142 Енергетичне машинобудування результат
 144 Теплоенергетика результат
 183 Технології захисту навколишнього середовища результат
 Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови результат