Списки рекомендованих за ступенем "Магістр"

31/08/2020 (оновлені деякі спеціальності 07.09.20)

 

ННІ бізнес-технологій УАБС (усі спеціальності) (оновлені списки спеціальностей 071 та 072 від 07.09.20)

 

Медичний інститут

017 Фізична культура і спорт (рекомендація 04.09.20)

 

ННІ ФЕМ ім. О.Балацького (оновлено 07.09.20)

051 Економіка (економіка та бізнес-інновації)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і аудит підприємництва)

073 Менеджмент (управління проектами)

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

281 Публічне управління та адміністрування

 

ННІ Права

081 Право (Правознавство)

081 Право (Інтелектуальна власність)

 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

061 Журналістика (Журналістика)

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

131 Прикладна механіка (технології машинобудування; гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика)

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування (металорізальні верстати і системи; обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)

142 Енергетичне машинобудування (компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка; холодильні машини і установки)

144 Теплоенергетика

183 Технології захисту навколишнього середовища

 

Факультет електроніки та інформаційних технологій

113 Прикладна математика

122 Комп'ютерні науки (Інформатика; Інформатика ОНП; Інформаційні технології проектування; Інформаційно-комунікаційні технології (оновлено 07.09.20))

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

153 Мікро- та наноситемна техніка

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка (Електронні інформаційні системи; Електронні інформаційні системи ОНП; Електронні системи та компоненти (оновлено 07.09.20))

 

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

017 Фізична культура і спорт (рекомендація 04.09.20)

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) оновлено 07.09.20

051 Економіка оновлено 07.09.20

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування (банківська справа (оновлено 07.09.20); фінанси і аудит підприємництва)

073 Менеджмент (оновлено 07.09.20)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (оновлено 07.09.20)

101 Екологія (оновлено 07.09.20)

122 Комп'ютерні науки (Інформатика; Інформаційні технології проектування)

131 Прикладна механіка (технології машинобудування; гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика (оновлено 07.09.20))

133 Галузеве машинобудування (обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (оновлено 07.09.20)

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка