З 27 червня до 18-00 18 липня триватиме реєстрація для проходження магістерського комплексного тесту (МКТ) (для вступу на спеціальність 081 Право) та магістерського тесту навчальної компетентності (МКНТ) (спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»).

Реєстрацію здійснює Приймальна комісія СумДУ (разом з директоратами та деканатами структурних підрозділів університету).

Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом.

1. Сформуйте комплект реєстраційних документів:

  • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  • документ, що посвідчує особу;
  • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
  • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов).

2. Надішліть на електронну адресу приймальної (відбіркової) комісії або скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності). Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

3. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка та перевірте правильність даних.

Представник приймальної (відбіркової) комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

Під час опрацювання документів представник приймальної (відбіркової) комісії надасть на електронну пошту вступника наступні відповіді:

1) підтвердити отримання документів та повідомити, що документи взято для опрацювання, – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі скановані копії (фотокопії) документів;

2) надіслати повідомлення про потребу в додатковому вивченні наданих документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а у представника приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності;

3) надіслати повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участі у конкурсному відборі або надала не всі скановані копії (фотокопії) документів.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка протягом 3 робочих днів на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній (відбірковій) комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МКТ/МТНК вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Для кожного вступника, якому виготовлено бланк екзаменаційного листка, на вебсайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

1) надання вступником недостовірної або неповної інформації, потрібної для здійснення реєстрації;

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;

3) необхідності створення особі для проходження МКТ та/або МТНК особливих умов, створення яких законодавством не передбачено.

Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації. Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала для проходження МКТ та/або МТНК. У такому разі раніше виготовлений бланк екзаменаційного листка анулюється.

Якщо у процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані – він має надати документ(и), що підтверджують зміну персональних даних.