Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг місць за ступенем магістр (2021 рік прийому)

(Спеціальність / Освітня програма (Ліцензований обсяг))

Денна форма навчання

Медичний інститут

017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт (22)

229 Громадське здоров'я / Громадське здоров'я (30)

 

Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту

051 Економіка / Економічна кібернетика (25) + Економіка та бізнес-інновації (40)

071 Облік і оподаткування / Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі (ОНП) (20) + Облік і оподаткування (30)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси (70)

073 Менеджмент / Управління проектами (40)

075 Маркетинг / Маркетинг (30)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та логістика (30)

281 Публічне управління та адміністрування / Адміністративний менеджмент (25)

292 Міжнародні економічні відносини / Міжнародний бізнес (15)

 

Навчально-науковий інститут права

081 Право / Правознавство (138) + Інтелектуальна власність (30) + Медичне право (12)

 

Факультет електроніки та інформаційних технологій

113 Прикладна математика / Наука про дані та моделювання складних систем (35)

122 Комп’ютерні науки / Інформатика (75) + Інформатика (ОНП) (10) + Інформаційні технології проектування (40) + Інформаційні технології проектування (ОНП) (10) + Інформаційно-комунікаційні технології (25)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання (30)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка (50)

153 Мікро- та наносистемна техніка / Нанотехнології та біомедичні системи (35)

163 Біомедична інженерія / Біомедичні прилади та системи (25)

171 Електроніка / Електронні інформаційні системи (40) + Електронні інформаційні системи (ОНП) (15) + Електронні системи та компоненти (45)

 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

035 Філологія / Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (85)

061 Журналістика / Реклама і зв’язки з громадськістю (35) + Журналістика (35)

 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

131 Прикладна механіка / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика (35) + Технології машинобудування (50) + Комп'ютерна механіка (30)

132 Матеріалознавство / Прикладне матеріалознавство (25)

133 Галузеве машинобудування / Металорізальні верстати та системи (20) + Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (30)

142 Енергетичне машинобудування / Холодильні машини і установки (20) + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка (15)

144 Теплоенергетика / Енергетичний менеджмент (50)

183 Технології захисту навколишнього середовища / Технології захисту навколишнього середовища (30)

 

Заочна форма навчання

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт (8)

035 Філологія / Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (30)

051 Економіка / Економіка та бізнес-інновації* (110)

061 Журналістика / Журналістика* (25) + Реклама і зв’язки з громадськістю (15)

071 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування (25)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси і аудит підприємництва* (150) + Фінанси (30) + Банківська справа (20)

073 Менеджмент / Менеджмент організацій і адміністрування* (50) + Бізнес-адміністрування* (75)

075 Маркетинг / Маркетинг* (30)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та логістика* (30)

081 Право / Правознавство* (70) + Інтелектуальна власність (15) + Медичне право (15)

101 Екологія / Екологія та охорона навколишнього середовища (39)

122 Комп’ютерні науки / Інформатика* (70) + Інформаційні технології проектування* (45) + Інформаційно комунікаційні технології (45)

131 Прикладна механіка / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика (45) + Технології машинобудування* (20)

133 Галузеве машинобудування / Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів* (50)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання* (60)

142 Енергетичне машинобудування / Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка (10) + Холодильні машини і установки (10)

144 Теплоенергетика / Енергетичний менеджмент (25)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка* (50)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Якість, стандартизація та сертифікація (42)

171 Електроніка / Електронні системи та компоненти* (20) + Електронні інформаційні системи* (30)

183 Технології захисту навколишнього середовища / Технології захисту навколишнього середовища (20)

281 Публічне управління та адміністрування / Адміністративний менеджмент* (25)

292 Міжнародні економічні відносини / Міжнародні економічні відносини (15)

* Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання

 

Центр професійної та післядипломної освіти

281 Публічне управління та адміністрування / Державна служба (40) + Управління та адміністрування в охороні здоров’я (40)