РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛА

вступникам на основі ПЗСО або НРК5

ПЗСО - вступ після школи на основі повної загальної середньої освіти
НРК5 - вступ після коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

 

Радимо скористатися єдиним офіційним ресурсом для розрахунку конкурсного бала від ДП Інфоресурс КАЛЬКУЛЯТОР, для цього: 


1) Оберіть бажану спеціальність (обрати). Зі спеціальностями Ви можете ознайомитися за посиланням: про спеціальності


2) Визначте вступні випробування (предмети НМТ або ЗНО) та їх вагові коефіцієнти для тієї спеціальності, за якою Ви здійснюєте розрахунок конкурсного бала: визначити


3) Внесіть коефіцієнти вступних випробувань (предметів НМТ або ЗНО) до відповідних рядків КОЕФІЦІЄНТ, при цьому встановіть:

  • коефіцієнт 0.0 у графі ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 4, якщо використовуєте результати НМТ або ЗНО за 2021-2023 роки;
  • коефіцієнт 0.0 у графі ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 5 (ТВОРЧИЙ КОНКУРС)якщо вступаєте на спеціальності, де не передбачено складання творчого конкурсу;
  • коефіцієнт 0.0 у графі ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 6 (ЄФВВ З АГРАРНИХ НАУК, ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ), якщо Ви не складали "ЄФВВ з аграрних наук, економіки та управління";
  • коефіцієнт 0.0 у графах ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 3, ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 4, ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 5 та ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 6, якщо Ви вступаєте після коледжу  за результатами ЗНО 2021 року.

4) Внесіть бали отримані за кожен предмет НМТ або ЗНО до відповідних рядків БАЛ


5) За наявності додаткових балів, внесіть їх у графу СУМА ДОДАТКОВИХ БАЛІВ:

  • 0-10 балів, для осіб, які успішно закінчили у рік вступу підготовчі курси СумДУ, у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (перелік).
  • 0 балів – в інших випадках.

6) Оберіть РЕГІОНАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ. Для СумДУ буде встановлений пізніше (очікується 1.07). 


7) Оберіть ГАЛУЗЕВИЙ КОЕФІЦІЄНТ:

  • 1,02 для заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (перелік);
  • 1,00 – в інших випадках.

8) Натисніть кнопку РОЗРАХУВАТИ, після чого буде відображено результат розрахунку.

ЗРАЗОК: