Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг місць за освітнім ступенем бакалавр у 2020 році 

(Спеціальність / Ліцензований обсяг / Освітня програма)

 

ДЕННА форма навчання

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

(ступінь бакалавра)

017 Фізична культура і спорт / 30 / Фізична культура і спорт

223 Медсестринство / 50 / Екстренна медицина

227 Фізична терапія, ерготерапія / 50 / Фізична терапія

229 Громадське здоров’я / 15 / Громадське здоров’я

 

(ступінь магістра)

221 Стоматологія / 50 / Стоматологія

222 Медицина / 600 / Медицина

228 Педіатрія / 15 / Педіатрія

 

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ "УАБС"

051 Економіка / 45 / Економічна кібернетика та бізнес аналітика

071 Облік і оподаткування / 55 / Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 140 / Державні та місцеві фінанси + Банківська справа

292 Міжнародні економічні відносини / 95 / Міжнародні економічні відносини

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

032 Історія та археологія / 25 / Історія

081 Право / 155 / Право

293 Міжнародне право / 30 / Міжнародне право

 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ імені ОЛЕГА БАЛАЦЬКОГО

051 Економіка / 40 / Економіка і бізнес

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 80 / Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент / 45 / Менеджмент

075 Маркетинг / 25 / Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 35 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність + Електронний бізнес, фінанси та комунікації

281 Публічне управління та адміністрування / 25 / Публічне управління та адміністрування

 

 ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

014.08 Середня освіта (Фізика) / 15 / Середня освіта (Фізика)

113 Прикладна математика / 25 / Наука про дані та моделювання складних систем

122 Комп’ютерні науки / 90 / Інформатика + / 90 / Інформаційні технології проектування

125 Кібербезпека / 20 / Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / 30 / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / 38 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

153 Мікро- та наносистемна техніка / 35 / Нанотехнології та біомедичні системи

171 Електроніка / 70 / Електронні інформаційні системи + / 70 / Електронні системи та компоненти

172 Телекомунікації та радіотехніка / 25 / Мережеві та інтернет-технології

 

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

028 Менеджмент соціокультурної діяльності / 25 / Менеджмент соціокультурної діяльності

035 Філологія / 147 / Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

053 Психологія / 24 / Психологія

061 Журналістика / 75 / Реклама і зв’язки з громадськістю + Журналістика

231 Соціальна робота / 17 / Соціальна робота

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

101 Екологія / 20 / Екологія та охорона навколишнього середовища

102 Хімія / 20 / Прикладна хімія

131 Прикладна механіка / 40 / Комп’ютерний інжиніринг в механіці + Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство / 20 / Прикладне матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування / 25 / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв + Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

142 Енергетичне машинобудування / 30 / Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144 Теплоенергетика / 60 / Енергетичний менеджмент

183 Технології захисту навколишнього середовища / 40 / Технології захисту навколишнього середовища

 

ЗАОЧНА/ДИСТАНЦІЙНА форма навчання

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

017 Фізична культура і спорт / 10 / Фізична культура і спорт

051 Економіка / 105 / Економіка і бізнес*

053 Психологія / 5 / Психологія

061 Журналістика / 40 / Журналістика*

071 Облік і оподаткування / 25 / Облік і аудит*

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 125 / Державні та місцеві фінанси* + Банківська справа* + Фінанси та облік в підприємництві*

073 Менеджмент / 40 / Менеджмент*

075 Маркетинг / 23 / Маркетинг*

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 35 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право / 140 / Право*

101 Екологія / 20 / Екологія та охорона навколишнього середовища*

122 Компютерні науки / 40 / Інформатика* + Інформаційні технології проектування*

131 Прикладна механіка / 60 / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

133 Галузеве машинобудування / 30 / Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімчних виробництв* + Металорізальні верстати та системи

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / 25 / Електротехнічні системи електроспоживання*

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології / 30 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

231 Соціальна робота / 5 / Соціальна робота

 * Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання