(Спеціальність / Ліцензований обсяг / Освітня програма)

 ДЕННА форма навчання

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


(ступінь бакалавра)

017 Фізична культура і спорт / 30 / Фізична культура і спорт

227 Фізична терапія, ерготерапія / 50 / Фізична терапія

229 Громадське здоров’я / 15 / Громадське здоров’я

 (ступінь магістра медичного спрямування)

221 Стоматологія / 50 / Стоматологія

222 Медицина / 600 / Медицина

228 Педіатрія / 15 / Педіатрія

 

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


051 Економіка / 45 / Економічна кібернетика та бізнес аналітика / 40 / Економіка і бізнес

071 Облік і оподаткування / 50 / Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 70 / Державні та місцеві фінанси / 70 / Банківська справа / 80 / Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент / 45 / Менеджмент

075 Маркетинг / 35 / Маркетинг

076 Підприємництвоторгівля та біржова діяльність / 20 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 15 / Електронний бізнес, фінанси та комунікації

281 Публічне управління та адміністрування / 25 / Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини / 85 / Міжнародні економічні відносини

  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА


032 Історія та археологія / 25 / Історія

081 Право / 170 / Право

293 Міжнародне право / 30 / Міжнародне право

 

 ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


014.08 Середня освіта (Фізика) / 15 / Середня освіта (Фізика)

113 Прикладна математика / 30 / Наука про дані та моделювання складних систем

122 Комп’ютерні науки / 90 / Інформатика / 90 / Інформаційні технології проектування

125 Кібербезпека / 23 / Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / 30 / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / 38 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

153 Мікро- та наносистемна техніка / 30 / Нанотехнології та біомедичні системи

171 Електроніка / 45 / Електронні інформаційні системи / 40 / Електронні системи та компоненти

172 Телекомунікації та радіотехніка / 20 / Мережеві та інтернет-технології

 

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ


028 Менеджмент соціокультурної діяльності / 23 / Менеджмент соціокультурної діяльності

035 Філологія / 157 / Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

053 Психологія / 24 / Психологія

061 Журналістика / 80 / Реклама і зв’язки з громадськістю + Журналістика

231 Соціальна робота / 18 / Соціальна робота

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


101 Екологія / 30 / Екологія та охорона навколишнього середовища

102 Хімія / 20 / Прикладна хімія

131 Прикладна механіка / 40 / Комп’ютерний інжиніринг в механіці + Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство / 15 / Прикладне матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування / 25 / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв + Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

142 Енергетичне машинобудування / 30 / Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144 Теплоенергетика / 60 / Енергетичний менеджмент

183 Технології захисту навколишнього середовища / 35 / Технології захисту навколишнього середовища

 

ЗАОЧНА/ДИСТАНЦІЙНА форма навчання

 ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ


017 Фізична культура і спорт / 10 / Фізична культура і спорт  

051 Економіка* / 120 / Економічна кібернетика та бізнес аналітика + Економіка і бізнес

053 Психологія / 5 / Психологія

061 Журналістика* / 40 / Журналістика

071 Облік і оподаткування* / 20 / Облік і аудит

072 Фінансибанківська справа та страхування* / 125 / Державні та місцеві фінанси + Банківська справа + Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент* / 40 / Менеджмент

075 Маркетинг* / 10 / Маркетинг

076 Підприємництвоторгівля та біржова діяльність / 35 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право* / 140 / Право

101 Екологія* / 10 / Екологія та охорона навколишнього середовища

122 Комп’ютерні науки/ 40 / Інформатика + Інформаційні технології проектування

131 Прикладна механіка / 60 / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство* / 15 / Прикладне матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування / 30 / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв

141 Електроенергетикаелектротехніка та електромеханіка* / 25 / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології* / 30 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

183 Технології захисту навколишнього середовища / 20 / Технології захисту навколишнього середовища

231 Соціальна робота / 5 / Соціальна робота

292 Міжнародні економічні відносини / 25 / Міжнародні економічні відносини

  

 * Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання