Сумський державний університет оголошує додатковий прийом за заочною та дистанційною формами здобуття освіти на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

ВСТУП НА 1 КУРС (19 - 30 вересня 2022 р.)

на базі повної загальної середньої освіти за результатами НМТ 2022 / ЗНО 2019-2022 років

Спеціальність (освітня програма):

 • 017 Фізична культура і спорт (фізична культура і спорт);
 • 051 Економіка (економіка і бізнес; економічна кібернетика та бізнес аналітика);
 • 053 Психологія (психологія);
 • 061 Журналістика (журналістика);
 • 071 Облік і оподаткування (облік і аудит);
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси; банківська справа);
 • 073 Менеджмент (менеджмент);
 • 081 Право (право);
 • 122 Комп’ютерні науки (інформатика; інформаційні технології проектування);
 • 131 Прикладна механіка (технології машинобудування; гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика);
 • 133 Галузеве машинобудування (комп'ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв);
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електротехнічні системи елктроспоживання);
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (комп`ютеризовані системи управління та робототехніка);
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища (технології захисту навколишнього середовища);
 • 292 Міжнародні економічні відносини (міжнародні економічні відносини).

Розклад

⇒ Індивідуальні усні співбесіди ⇐

⇒ Творчий конкурс на 017 Фізична культура і спорт ⇐

⇒ Програми вступних випробувань ⇐