Списки рекомендованих на бюджет 1.08.2018

Медичний інститут

017 Фізична культура і спорт

221 Стоматологія

222 Медицина

227 Фізична терапія, ерготерапія

228 Педіатрія

229 Громадське здоров'я

 

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

051 Економіка

Економічна кібернетика

Бізнес аналітика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

292 Міжнародні економічні відносини

 

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту ім. О. Балацького

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність         

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Електронний бізнес, фінанси та комунікації

281 Публічне управління та адмініструванн

 

Навчально-науковий інститут права

081 Право

 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

035.041 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша - англійська

053 Психологія

061 Журналістика

231 Соціальна робота

 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

101 Екологія

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

142 Енергетичне машинобудування

144 Теплоенергетика

183 Технології захисту навколишнього середовища

 

Факультет електроніки та інформаційних технологій

014.08 Середня освіта (Фізика)

113 Прикладна математика

122 Комп'ютерні науки         

Інформатика

Інформаційні технології проектування

Інформаційно-комунікаційні технології

125 Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

153 Мікро- та наносистемна техніка

171 Електроніка

Електронні інформаційні системи

Електронні системи та компоненти

172 Телекомунікації та радіотехніка