Сумський державний університет оголошує додатковий прийом за заочною та дистанційною формами здобуття освіти на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

ВСТУП НА 1 КУРС (19 - 30 вересня 2022 р.)

на базі повної загальної середньої освіти за результатами НМТ 2022 / ЗНО 2019-2022 років

Спеціальність (освітня програма):

 • 017 Фізична культура і спорт (фізична культура і спорт);
 • 051 Економіка (економіка і бізнес; економічна кібернетика та бізнес аналітика);
 • 053 Психологія (психологія);
 • 061 Журналістика (журналістика);
 • 071 Облік і оподаткування (облік і аудит);
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси; банківська справа);
 • 073 Менеджмент (менеджмент);
 • 081 Право (право);
 • 122 Комп’ютерні науки (інформатика; інформаційні технології проектування);
 • 131 Прикладна механіка (технології машинобудування; гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика);
 • 133 Галузеве машинобудування (комп'ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв);
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електротехнічні системи елктроспоживання);
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (комп`ютеризовані системи управління та робототехніка);
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища (технології захисту навколишнього середовища);
 • 292 Міжнародні економічні відносини (міжнародні економічні відносини).

Розклад

⇒ Індивідуальні усні співбесіди ⇐

⇒ Творчий конкурс на 017 Фізична культура і спорт ⇐

⇒ Програми вступних випробувань ⇐

В СумДУ створено освітній центр "КРИМ-УКРАЇНА" для надання консультацій, організації прийому та зарахування на навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення.