СКЛАД ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
(наказ №1123-І від 27.12.23 р.)

зі змінами
(наказ №0003-І від 02.01.24 р.) (наказ №0099-І від 14.02.24 р.) (наказ №0160-І від 29.02.24 р.) (наказ №0250-І від 20.03.24 р.) (наказ №0363-І від 17.04.24 р.) (наказ №0489-І від 23.05.24 р.)

Карпуша Василь Данилович, ректор

голова приймальної комісії

Козій Іван Сергійович, проректор з науково-педагогічної роботи

заступник голови приймальної комісії;

Рой Ігор Олександрович, доцент кафедри екології та природозахисних технологій

відповідальний секретар приймальної комісії;

Нефедченко Василь Федорович, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики

уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв, заступник відповідального секретаря приймальної комісії з питань роботи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

Коваль Віталій Вікторович, старший викладач кафедри кібербезпеки

заступник відповідального секретаря приймальної комісії з питань щодо спеціальних умов участі у вступній кампанії;

Сипченко Інна Володимирівна, доцент кафедри журналістики та філології

заступник відповідального секретаря приймальної комісії з питань прийому на навчання за освітніми ступенями бакалавр та магістр медичного спрямування;

Члени комісії:

 

Бріжатий Олександр Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи

член приймальної комісії;

Касьяненко Володимир Олексійович, проректор з науково-педагогічної роботи (фінансово-економічна діяльність)

член приймальної комісії;

Рубан Анатолій Іванович, доцент кафедри комп`ютеризованих систем управління; начальник навчально-організаційного відділу з роботи в позабазових структурних підрозділах

представник базового навчального закладу у приймальних комісіях позабазових структурних підрозділів СумДУ;

Смоленніков Денис Олегович, доцент кафедри управління імені Олега Балацького; начальник відділу бенчмаркінгу та статистики

відповідальний за збір інформації, введення, корегування та звіт обсягів державного замовлення;

Мерзляков Юрій Сергійович, доцент кафедри технічної теплофізики; директор департаменту доуніверситетської освіти та профорієнтаційної роботи

відповідальний за проведення та оголошення результатів підсумкової атестації слухачів доуніверситетської підготовки;

Циганюк Дмитро Леонідович, доцент кафедри фінансових технологій і підприємництва; директор департаменту по роботі з персоналом та підготовці науково-педагогічних кадрів

голова відбіркової комісії навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації;

Бойко Антон Олександрович, доцент кафедри економічної кібернетики; начальник навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації

заступник голови відбіркової комісії навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації;

Славко Анна Сергіївна, асистент кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства; заступник начальника навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації

відповідальний секретар відбіркової комісії навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації;

Гусак Олександр Григорович, декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій

голова відбіркової комісії факультету технічних систем та енергоефективних технологій;

Євтухов Артем Віталійович, доцент кафедри технологій машинобудування, верстатів та інструментів

заступник голови відбіркової комісії факультету технічних систем та енергоефективних технологій;

Нешта Анна Олександрівна, старший викладач кафедри технологій машинобудування, верстатів та інструментів

відповідальний секретар відбіркової комісії факультету технічних систем та енергоефективних технологій;

Волк Юрій Юрійович, декан факультету електроніки та інформаційних технологій

голова відбіркової комісії  факультету електроніки та інформаційних технологій;

Бадалян Анна Юріївна, старший викладач кафедри комп'ютерних наук

заступник голови відбіркової комісії факультету електроніки та інформаційних технологій;

Логвинов Андрій Миколайович, асистент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики

відповідальний секретар відбіркової комісії  факультету електроніки та інформаційних технологій;

Люльов Олексій Валентинович, професор кафедри маркетингу; в.о. директора навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту

голова відбіркової комісії навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту;

Дудченко Вікторія Юріївна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

заступник голови відбіркової комісії навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту;

Кривич Яна Миколаївна, доцент кафедри маркетингу

відповідальний секретар відбіркової комісії навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту;

Ковальова Тетяна Вікторівна, доцент кафедри журналістики та філології; секретар Вченої ради  факультету іноземної філології та соціальних комунікацій

голова відбіркової комісії факультету іноземної філології та соціальних комунікацій;

Назаренко Олена В’ячеславівна, викладач кафедри германської філології; заступник декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій із заочної, дистанційної форм навчання

заступник голови відбіркової комісії факультету іноземної філології та соціальних комунікацій;

Прокопенко Антоніна Вадимівна, старший викладач кафедри германської філології

відповідальний секретар відбіркової комісії факультету іноземної філології та соціальних комунікацій;

Куліш Анатолій Миколайович, директор навчально-наукового інституту права

голова відбіркової комісії навчально-наукового інституту права;

Стогова Ольга Володимирівна, доцент кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права

заступник голови відбіркової комісії навчально-наукового інституту права;

Думчиков Михайло Олександрович, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства

відповідальний секретар відбіркової комісії навчально-наукового інституту права;

Лобода Андрій Миколайович, директор навчально-наукового медичного інституту

голова відбіркової комісії навчально-наукового медичного інституту;

Бадіон Юрій Олексійович, асистент кафедри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

відповідальний секретар відбіркової комісії навчально-наукового медичного інституту;

Мелейчук Станіслав Станіславович, доцент кафедри технічної теплофізики; директор центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання

голова відбіркової комісії центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання;

Гриненко Віталій Вікторович, доцент кафедри електроніки і комп’ютерної техніки

заступник голови відбіркової комісії центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання;

Решетняк Ярослав В’ячеславович, заступник директора центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання

відповідальний секретар відбіркової комісії центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання;

Старченко Людмила Володимирівна, доцент кафедри маркетингу; директор центру професійної та післядипломної освіти

голова відбіркової комісії центру професійної та післядипломної освіти;

Чорток Юлія Володимирівна, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування; начальник навчального відділу

заступник голови відбіркової комісії центру професійної та післядипломної освіти;

Федорчак Тетяна Миколаївна, провідний фахівець кафедри комп'ютерних наук

відповідальний секретар відбіркової комісії центру професійної та післядипломної освіти;

Божко Микола Олександрович, директор департаменту міжнародної освіти

голова відбіркової комісії департаменту міжнародної освіти;

Роженко Ольга Сергіївна, провідний фахівець відділу з організаційно-навчальних питань департаменту міжнародної освіти

відповідальний секретар відбіркової комісії департаменту міжнародної освіти;

Тугай Наталія Олександрівна, директор Шосткинського інституту СумДУ

голова приймальної комісії Шосткинського інституту СумДУ;

Валюх Еліна Євгенівна, в. о. директора Машинобудівного фахового коледжу СумДУ

голова приймальної комісії Машинобудівного фахового коледжу СумДУ;

Гребеник Тетяна Вікторівна, директор Класичного фахового коледжу СумДУ

голова приймальної комісії Класичного фахового коледжу СумДУ;

Косенко Дмитро Сергійович, директор Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу СумДУ

голова приймальної комісії Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу СумДУ;

Сорока Тетяна Іванівна, директорка Шосткинського фахового коледжу ім. Івана Кожедуба СумДУ

голова приймальної комісії Шосткинського фахового коледжу ім. Івана Кожедуба СумДУ;

Представники органів студентського самоврядування:

Кічко Дарина Олексіївна, студентський ректор

представник органу студентського самоврядування.