Порядок розроблений у відповідності до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, затвердженого наказом МОН України від  06 березня 2024 року № 266 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2024 року за № 379/41724 (зі змінами).

Порядком встановлюється механізм проведення підсумкової атестації та нарахування додаткових балів вступникам, які в рік вступу завершили навчання в системі доуніверситетської підготовки Сумського державного університету (далі – СумДУ) (підготовчі курси СумДУ, в тому числі структурних підрозділів, курси СумДУ з підготовки до ЗНО/НМТ, що проводилися відповідно укладених договорів про співпрацю зі школами, ПТНЗ та закладами позашкільної освіти) і вступають на перший рік навчання в СумДУ для здобуття ступеня бакалавра на спеціальності зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. 


〉〉 ПОРЯДОК (завантажити)