Порядок визначає завдання, функції та права уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважена особа) щодо впровадження і забезпечення дотримання принципів прозорості та доброчесності під час проведення вступної кампанії, а також перелік заходів мінімізації корупційних ризиків та механізмів контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.


ПОРЯДОК роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції під час проведення вступної кампанії (ознайомитись)