В певних визначених ситуаціях конкурсний відбір вступників здійснюється на підставі розгляду їхніх мотиваційних листів.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.


Порядок розгляду та критерії оцінювання мотиваційних листів вступників (ознайомитись)