Розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року №1085 "Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу" ( із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 622 від 06.06.2016). 

 


Положення про приймальну комісію СумДУ (ознайомитись)