Апеляційна комісія Сумського державного університету створюється з метою захисту прав осіб, які складали вступні іспити, конкурси творчих або фізичних здібностей за ступенем бакалавр або за ОКР магістр медичного спрямування та фахові випробування за ступенем магістр та ступенем доктора філософії, і розгляду їх апеляційних заяв щодо результатів вступних іспитів, конкурсів творчих або фізичних здібностей, фахових випробувань.