Сумський державний університет оголошує додатковий прийом за заочною та дистанційною формами здобуття освіти на контрактні місця за всіма освітніми рівнями.

ВСТУП НА 1 КУРС (19 - 30 вересня 2022 р.)

на базі повної загальної середньої освіти за результатами НМТ 2022 / ЗНО 2019-2022 років або виключно на основі мотиваційних листів (МЛ)

Спеціальність (освітня програма):

 • 017 Фізична культура і спорт (фізична культура і спорт);
 • 051 Економіка (економіка і бізнес; економічна кібернетика та бізнес аналітика);
 • 053 Психологія (психологія);
 • 061 Журналістика (журналістика);
 • 071 Облік і оподаткування (облік і аудит);
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси; банківська справа);
 • 073 Менеджмент (менеджмент);
 • 081 Право (право);
 • 122 Комп’ютерні науки (інформатика; інформаційні технології проектування);
 • 131 Прикладна механіка (технології машинобудування; гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика) - можливий вступ на основі лише МЛ;
 • 133 Галузеве машинобудування (комп'ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв);
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електротехнічні системи елктроспоживання);
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (комп`ютеризовані системи управління та робототехніка) - можливий вступ на основі лише МЛ;
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища (технології захисту навколишнього середовища) - можливий вступ на основі лише МЛ;
 • 292 Міжнародні економічні відносини (міжнародні економічні відносини).

Розклад

⇒ Індивідуальні усні співбесіди ⇐

⇒ Творчий конкурс на 017 Фізична культура і спорт ⇐

⇒ Програми вступних випробувань ⇐


ВСТУП НА СТАРШІ КУРСИ (03 - 13 жовтня 2022 р.)

на основі ОКР Молодшого спеціаліста, ОПС Фахового молодшого бакалавра , ОС Молодшого бакалавра

Спеціальність (освітня програма):

 • 051 Економіка (економіка і бізнес; економічна кібернетика та бізнес аналітика);
 • 061 Журналістика (журналістика);
 • 071 Облік і оподаткування (облік і аудит);
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (банківська справа);
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (підприємництво, торгівля та біржова діяльність);
 • 081 Право (право);
 • 122 Комп’ютерні науки (інформатика; інформаційні технології проектування);
 • 131 Прикладна механіка (гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика; технології машинобудування);
 • 133 Галузеве машинобудування (комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв);
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електротехнічні системи електроспоживання);
 • 142 Енергетичне машинобудування (опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод);
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (комп’ютеризовані системи управління та робототехніка);
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища (технології захисту навколишнього середовища).

Розклад

⇒ Індивідуальні усні співбесіди ⇐

⇒ Програми вступних випробувань ⇐


ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ (03 жовтня - 21 жовтня 2022 р.)

на базі диплома бакалавра (за результатами МТНК, фахових вступних іспитів) або на базі диплома спеціаліста/магістра (за результатами вступних іспитів) чи мотиваційного листа (МЛ)

Спеціальність (освітня програма):

 • 017 Фізична культура і спорт (фізична культура і спорт) - можливий вступ на основі лише МЛ;
 • 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) - можливий вступ на основі лише МЛ;
 • 051 Економіка (економіка та бізнес-інновації, економічна кібернетика);
 • 061 Журналістика (журналістика);
 • 071 Облік і оподаткування (облік і оподаткування);
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси; фінанси і аудит підприємництва);
 • 073 Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування; бізнес-адміністрування; управління та адміністрування в охороні здоров'я);
 • 075 Маркетинг (маркетинг);
 • 081 Право (правознавство);
 • 122 Комп`ютерні науки (інформатика; інформаційні технології проектування) - можливий вступ на основі лише МЛ;
 • 131 Прикладна механіка (гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика; технології машинобудування) - можливий вступ на основі лише МЛ;
 • 133 Галузеве машинобудування (обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів) - можливий вступ на основі лише МЛ;
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електротехнічні системи електроспоживання) - можливий вступ на основі лише МЛ;
 • 142 Енергетичне машинобудування (компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка; холодильні машини і установки) - можливий вступ на основі лише МЛ;
 • 144 Теплоенергетика (енергетичний менеджмент) - можливий вступ на основі лише МЛ;
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (комп`ютеризовані системи управління та робототехніка) - можливий вступ на основі лише МЛ;
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (якість, стандартизація та сертифікація) - можливий вступ на основі лише МЛ;
 • 171 Електроніка (електронні інформаційні системи; електронні системи та компоненти) - можливий вступ на основі лише МЛ;
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища (технології захисту навколишнього середовища) - можливий вступ на основі лише МЛ;
 • 281 Публічне управління та адміністрування (адміністративний менеджмент);
 • 292 Міжнародні економічні відносини (міжнародний бізнес).

 Розклад

⇒ Фахові вступні випробування і співбесіди ⇐

⇒ Програми вступних випробувань і співбесід ⇐