ПОРЯДОК

проведення Всеукраїнської олімпіади Сумського державного університету
для професійної орієнтації вступників
на основі повної загальної середньої освіти

 1. Цей Порядок визначає процедури організації та проведення у 2022 році Всеукраїнської олімпіади Сумського державного університету (далі – Олімпіада) для професійної орієнтації абітурієнтів, які вступатимуть до університету на основі ПЗСО. Порядок розроблений у відповідності до «Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року за № 1098 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за № 1542/37164 та «Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587.
 2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в університеті, реалізація здібностей талановитих учнів.
 3. Сумський державний університет є організатором Олімпіади та здійснює організаційно-методичне забезпечення її проведення. Олімпіада проводиться з предметів (математика, фізика, біологія, хімія), які є конкурсними для вступу до факультету технічних систем та енергоефективних технологій і факультету електроніки та інформаційних технологій на спеціальності, яким надається особлива підтримка у 2022 році. Кожен учасник має право прийняти участь в Олімпіаді з одного або з декількох предметів.
 4. Для складання завдань Олімпіади та встановлення критеріїв оцінювання робіт її учасників створюються предметно-методичні комісії, до яких входять фахівці з відповідного предмету у складі не більше п’яти осіб. Персональний склад комісій формується за поданням Департаменту доуніверситетської освіти та профорієнтаційної роботи СумДУ та затверджується рішенням приймальної комісії СумДУ. Члени предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, не допускається.
 5. Функції організаційного комітету Олімпіади покладаються на Департамент доуніверситетської освіти та профорієнтаційної роботи СумДУ, який відповідає  за методичне забезпечення та організаційні питання з проведення Олімпіади.
 6. До участі в Олімпіаді допускаються особи, які отримали ПЗСО, або є учнями випускних класів закладів загальної середньої світи, або мають право на отримання документа про ПЗСО в навчальний рік проведення Олімпіади.
 7. Учасник Олімпіади, до підбиття остаточних підсумків, має право ознайомитись з результатом перевірки його роботи та з відповідями до завдань, що надаються предметно-методичною комісією за його запитом після перевірки робіт.
 8. Олімпіади проводяться у два тури – дистанційний (перший) та очний (другий). Організаційний комітет Олімпіади зобов’язаний не пізніше ніж за місяць до проведення другого туру Олімпіади надати інформацію на веб-сайті СумДУ щодо проведення Олімпіади.
 9. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті Сумського державного університету, та розв’язують їх. Бланки відповіді заповнюються в електронній або паперовій формі.
 10. Другий тур проходить на базі Сумського державного університету. До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали  не менше 75 % балів у першому турі. Особа, допущена до участі у очному турі, перед виконанням завдань повинна пред’явити паспорт або довідку з фотокарткою з навчального закладу, де вона навчається, завірену печаткою навчального закладу. Роботи учасників другого туру перевіряються зашифрованими. Під час проведення другого туру Олімпіади не допускається  користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням предметно-методичної комісії. У разі не дотримання учасником порядку проведення Олімпіади, він відсторонюється від участі в Олімпіаді. У мотивованих випадках другий тур Олімпіади може проводитися дистанційно із забезпеченням надійної ідентифікації особи за вказаними в цьому пункті документами та неперервного відеоспостереження під час виконання завдання Олімпіади.
 11. Учасникам другого туру Олімпіад, які набрали не менше ніж 90 % балів за підсумком Олімпіади з певного предмету і вступають до СумДУ на спеціальності, яким надається особлива підтримка у 2022 році, при розрахунку конкурсного балу нараховуються додатково 20 балів до результату зовнішнього незалежного оцінювання з цього предмету, але сума балів за предмет не повинна перевищувати 200. Якщо учасник приймав участь в олімпіаді з декількох предметів, то при розрахунку конкурсного балу за однією заявою, враховується результат Олімпіади тільки за одним предметом за вибором учасника. Нарахування додаткових балів до конкурсного балу вступника здійснюється приймальною комісією СумДУ на підставі диплому учасника, який видається організаційним комітетом.
 12. Попередні результати перевірки робіт організаційний комітет повідомляє учасникам Олімпіади особисто за вказаними ними при реєстрації електронними адресами або номерами телефонів. У разі виникнення питань щодо правильності та об’єктивності оцінювання виконаних завдань, учасники Олімпіади мають право протягом трьох діб після повідомлення результатів кожного туру Олімпіади подавати у письмовій формі заяви до апеляційної комісії, що утворюється організаційним комітетом Олімпіад для розгляду апеляцій, та одержувати письмові відповіді (за вимогою учасників) до підбиття остаточних підсумків відповідного туру. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину апеляції.
 13. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.
 14. Громадські організації мають право вести спостереження за проведенням Олімпіади. Організаційний комітет Олімпіади створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі мають право ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно після її проведення.
 15. Додаткові питання, пов’язані з проведенням Олімпіад, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються у встановленому порядку організаційним комітетом Олімпіади та приймальною комісією СумДУ.

 

Затверджено на засіданні приймальної комісії,
протокол №98 від 03.12.2021 р.