Сумський державний університет оголошує додатковий прийом за заочною та дистанційною формами навчання на контрактні місця за всіма освітніми рівнями.

 

ВСТУП НА 1 КУРС на базі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО 2017-2020 років (ЗНО з іноземної мови за 2018 – 2020 роки)

Спеціальність (освітня програма):

 • 061 Журналістика (журналістика);
 • 071 Облік і оподаткування (облік і аудит);
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (державні та місцеві фінанси; банківська справа; фінанси та облік в підприємництві);
 • 073 Менеджмент (менеджмент);
 • 075 Маркетинг (маркетинг);
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (підприємництво, торгівля та біржова діяльність);
 • 081 Право (право);
 • 101 Екологія (екологія та охорона навколишнього середовища);
 • 122 Комп’ютерні науки (інформатика; інформаційні технології проектування);
 • 131 Прикладна механіка (технології машинобудування; гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика);
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (комп`ютеризовані системи управління та робототехніка).

Розклад консультацій та вступних іспитів (для осіб зі спеціальними умовами вступу)

 

ВСТУП НА СТАРШІ КУРСИ на базі диплома «молодшого спеціаліста»

Спеціальність (освітня програма):

 • 051 Економіка (економіка і бізнес);
 • 061 Журналістика (журналістика);
 • 071 Облік і оподаткування (облік і аудит);
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси та облік в підприємництві; банківська справа; державні та місцеві фінанси);
 • 073 Менеджмент (менеджмент);
 • 075 Маркетинг (маркетинг);
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (підприємництво, торгівля та біржова діяльність);
 • 081 Право (право);
 • 101 Екологія (екологія та охорона навколишнього середовища);
 • 122 Комп’ютерні науки (інформатика; інформаційні технології проектування);
 • 131 Прикладна механіка (гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика; технології машинобудування);
 • 133 Галузеве машинобудування (комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв; металорізальні верстати та системи);
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електротехнічні системи електроспоживання);
 • 142 Енергетичне машинобудування (холодильні машини і установки; компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка);
 • 144 Теплоенергетика (енергетичний менеджмент);
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (комп’ютеризовані системи управління та робототехніка);
 • 171 Електроніка (електронні інформаційні системи; електронні системи та компоненти).

 Розклад консультацій та вступних іспитів

 

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ на базі диплома бакалавра (за результатами ЄВІ) або на базі диплома спеціаліста/магістра (за результати вступних іспитів)

Спеціальність (освітня програма):

 • 035 Філологія (германські мови та літератури);
 • 051 Економіка (економіка та бізнес-інновації);
 • 061 Журналістика (журналістика; реклама і зв'язки з громадськістю);
 • 071 Облік і оподаткування (облік і оподаткування);
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси; банківська справа; фінанси і аудит підприємництво);
 • 073 Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування; бізнес-адміністрування);
 • 075 Маркетинг (маркетинг);
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (підприємництво, торгівля та логістика);
 • 081 Право (правознавство);
 • 101 Екологія (екологія та охорона навколишнього середовища);
 • 122 Комп`ютерні науки (інформатика; інформаційні технології проектування; інформаційно-комунікаційні технології);
 • 131 Прикладна механіка (гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика; технології машинобудування);
 • 133 Галузеве машинобудування (обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів);
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електротехнічні системи електроспоживання);
 • 142 Енергетичне машинобудування (компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка; холодильні машини і установки);
 • 144 Теплоенергетика (енергетичний менеджмент);
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (комп`ютеризовані системи управління та робототехніка);
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (якість, стандартизація та сертифікація);
 • 171 Електроніка (електронні інформаційні системи; електронні системи та компоненти);
 • 281 Публічне управління та адміністрування (адміністративний менеджмент; управління та адміністрування в охороні здоров'я).

Розклад консультацій та вступних іспитів