Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг місць за ступенем магістр

(Спеціальність / Освітня програма (Ліцензований обсяг))

Денна форма навчання

Медичний інститут

017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт (25)

221 Стоматологія / Стоматологія (75)

222 Медицина / Медицина (500)

228 Педіатрія / Педіатрія (50)

 

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"

051 Економіка / Економічна кібернетика (15) + Економічна кібернетика (ОНП) (15)

071 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування (50)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси (50) + Банківська справа (50)

292 Міжнародні економічні відносини / Міжнародна торгівля та логістичні послуги (15) + Міжнародний бізнес (15)

 

Навчально-науковий інститут права

081 Право / Правознавство (100) + Інтелектуальна власність (30) + Медичне право (30)

 

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки
та менеджменту імені Олега Балацького

051 Економіка / Економіка та бізнес-інновації (40)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси і аудит підприємництва (125)

073 Менеджмент / Менеджмент організацій і адміністрування (ОНП) (40) + Управління проектами (50) + Бізнес-адміністрування (40)

075 Маркетинг / Маркетинг (75)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та логістика (20) + Інвестиції, підприємництво та стартапи (25)

281 Публічне управління та адміністрування / Адміністративний менеджмент (80)

 

Факультет електроніки та інформаційних технологій

113 Прикладна математика / Прикладна математика (30)

122 Комп’ютерні науки / Інформатика (80) + Інформатика (ОНП) (10) + Інформаційні технології проектування (45) + Інформаційно-комунікаційні технології (25)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання (40)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка (50)

153 Мікро- та наносистемна техніка / Нанотехнології та біомедичні системи (45)

163 Біомедична інженерія / Біомедичні прилади та системи (25)

171 Електроніка / Електронні інформаційні системи (50) + Електронні інформаційні системи (ОНП) (10) + Електронні системи та компоненти (56)

 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

035 Філологія / Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (90)

061 Журналістика / Реклама і зв’язки з громадськістю (40) + Журналістика (40)

 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

101 Екологія / Екологія та охорона навколишнього середовища (50)

131 Прикладна механіка (95) / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування + Комп'ютерна механіка

132 Матеріалознавство / Прикладне матеріалознавство (40)

133 Галузеве машинобудування / Металорізальні верстати та системи (20) + Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (100)

142 Енергетичне машинобудування / Холодильні машини і установки (25) + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка (20)

144 Теплоенергетика / Енергетичний менеджмент (50)

183 Технології захисту навколишнього середовища / 183 Технології захисту навколишнього середовища (ОНП) (50)

 

Заочна форма навчання

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"

071 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування (25)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси (25) + Банківська справа (25)

 

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

017 Фізична культура і спорт / Фізична культура і спорт (5)

035 Філологія / Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (25)

051 Економіка / Економіка та бізнес-інновації* (110)

061 Журналістика / Журналістика* (30) + Реклама і зв’язки з громадськістю (30) + Медіакомунікації (15)

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси і аудит підприємництва* (125)

073 Менеджмент / Менеджмент організацій і адміністрування* (50) + Бізнес-адміністрування* (75)

075 Маркетинг / Маркетинг* (60)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Підприємництво, торгівля та логістика* (15)

081 Право / Правознавство* (60) + Інтелектуальна власність (20) + Медичне право (20)

101 Екологія / Екологія та охорона навколишнього середовища (39)

122 Комп’ютерні науки / Інформатика* (85) + Інформаційні технології проектування* (50) + Інформаційно комунікаційні технології (25)

131 Прикладна механіка / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика (43) + Технології машинобудування* (44)

132 Матеріалознавство / Прикладне матеріалознавство* (40)

133 Галузеве машинобудування / Металорізальні верстати та системи (35) + Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів* (70)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Електротехнічні системи електроспоживання* (50)

142 Енергетичне машинобудування / Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка (30) + Холодильні машини і установки (5)

144 Теплоенергетика / Енергетичний менеджмент (23)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка* (50)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Якість, стандартизація та сертифікація (21)

171 Електроніка / Електронні системи та компоненти* (40) + Електронні інформаційні системи* (61)

281 Публічне управління та адміністрування / Адміністративний менеджмент* (55)

* Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання

 

Центр професійної та післядипломної освіти

281 Публічне управління та адміністрування / Державна служба (55)

281 Публічне управління та адміністрування / Управління та адміністрування в охороні здоров’я (40)