Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг місць за ступенем магістр* 

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

/може повторювати
назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги
Код Назва Денна 
форма 
навчання
Заочна
форма
навчання
Медичний факультет
 017 Фізична культура і спорт Менеджмент фізичної культури і спорту 30 0
221 Стоматологія Стоматологія 75 0
222 Медицина Медицина 500
228 Педіатрія Педіатрія 50 0
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
051 Економіка Економічна кібернетика 25 0
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 25 0
Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі 25 0
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 100 0
Банківська справа
Фінанси, банківська справа та страхування (ОНП)
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 15 0
Міжнародна торгівля та логістичні послуги 15 0
Навчально-науковий інститут права
081 Право Правознавство 150 0
081 Право Інтелектуальна власність 30 0
073 Менеджмент Управління правоохоронною безпекою 50 0
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки
та менеджменту імені Олега Балацького
051 Економіка Економіка та бізнес-інновації 45 0
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і аудит підприємництва 125 0
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
40 0
Управління проектами 50 0
Бізнес-адміністрування 40 0
075 Маркетинг Маркетинг 75 0
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та логістика 20 0
Інвестиції, підприємництво та стартапи 25 0
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент
80 0
Факультет електроніки та інформаційних технологій       
113 Прикладна математика Прикладна математика 12 0
Прикладна математика (ОНП) 18 0
122 Комп’ютерні науки Інформатика 230
0  
Інформатика (ОНП)
Інформаційні технології проектування
Інформаційні технології проектування (ОНП)
Інформаційно-комунікаційні технології
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 40 0
163 Біомедична інженерія Біомедичні прилади та системи 25 0
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 50 0
153 Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 30 0
Нанотехнології та біомедичні системи 15 0
171 Електроніка Комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці 116 0
Комп’ютерні системи та компоненти
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
90 0
061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 80 0
Медіакомунікації
Журналістика
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
50 0
131   Комп’ютерний інжиніринг в механіці 95 0
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство
40 0
133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 120 0
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
142 Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 45 0
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 50 0
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська 0 25
051 Економіка Економіка і підприємства** 0 150
061 Журналістика Журналістика** 0 30
    Реклама і зв'язки з громадскістю 0 30
    Медіакомунікації 0 15
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 0 50
Банківська справа
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік** 0 450
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування** 0 125
Бізнес-адміністрування 0
Управління правоохоронною безпекою 0
075 Маркетинг Маркетинг** 0 75
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Торгівля 0 100
081 Право Правознавство** 0 195
122 Комп’ютерні науки Інформатика** 0 160
Інформаційні технології проектування**
Інформаційно-комунікаційні технології
131 Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 0 100
Технології машинобудування
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство
0 40
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів** 0 105
Металорізальні верстати та системи
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 0 50
142 Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 0 30
Холодильні машини і установки 0 5
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 0 23
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка 0 50
171 Електроніка Комп’ютерні системи та компоненти 0 100
Комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент
0 70
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 0 21
Центр професійної та післядипломної освіти
281 Публічне управління та адміністрування Державна служба 0 40

Дані за результатами прийому у 2017 році

** Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання