Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг місць за освітнім ступенем бакалавр у 2018 році 

ДЕННА форма навчання

Спеціальність

(напрям підготовки)

Спеціалізація

(освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги

Код

Назва

Медичний інститут

017

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

60

227

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична реабілітація

100

229

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

50

Медичний інститут
(освітній ступінь магістра на базі повної середньої освіти)
221 Стоматологія Стоматологія 75
222 Медицина Медицина 500
228 Педіатрія Педіатрія 50

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"

051

Економіка

Економічна кібернетика

30

051

Економіка

Бізнес аналітика

20

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

75

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Державні та місцеві фінанси

150

Банківська справа

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Зовнішньоекономічні відносини

100

Навчально-науковий інститут права

081

Право

Правознавство

190

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

051

Економіка

Економіка і бізнес

50

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси та облік в підприємництві

100

073

Менеджмент

Менеджмент

55

075

Маркетинг

Маркетинг

75

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Електронний бізнес, фінанси та комунікації

50

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

30

Факультет електроніки та інформаційних технологій

014.08

Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика)

25

113

Прикладна математика

Прикладна математика

60

122

Комп’ютерні науки

Інформатика

90

Інформаційні технології проектування

70

Інформаційно-комунікаційні технології

40

125

Кібербезпека

Кібербезпека

30

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

30

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

30

153

Мікро- та наносистемна техніка

Нанотехнології та біомедичні системи

50

171

Електроніка

Електронні інформаційні системи

30

Електронні системи та компоненти

25

172

Телекомунікації та радіотехніка

Мережеві та інтернет-технології

18

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності

30

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

120

053

Психологія

Психологія

30

061

Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю

125

Журналістика

231

Соціальна робота

Соціальна робота

30

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

25

131

Прикладна механіка

Комп’ютерний інжиніринг в механіці

100

 

 

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Технології машинобудування

132

Матеріалознавство

Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів

40

133

Галузеве машинобудування

Металорізальні верстати та системи

105

Комп`ютерна хімічна інженерія

Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

142

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і установки

50


Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

50

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

50

 

ЗАОЧНА форма навчання

 

Спеціальність

(напрям підготовки)

Спеціалізація

(освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги

Код

Назва

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

051

Економіка

Економіка і бізнес*

150

061

Журналістика

Журналістика*

75

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит*

25

072

 

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Державні та місцеві фінанси

50

Банківська справа

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси та облік в підприємництві*

450

073

Менеджмент

Менеджмент*

70

075

Маркетинг

Маркетинг*

75

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

100

081

Право

Правознавство*

195

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

25

122 

Комп’ютерні науки 

Інформатика*

60

Інформаційні технології проектування*

131

Прикладна механіка 

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

100

Технології машинобудування

133

 

Галузеве машинобудування

 

Комп`ютерна хімічна інженерія*

105

Металорізальні верстати та системи

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

50

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

50

171

Електроніка

Електронні системи та компоненти

100

Електронні інформаційні системи

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

50

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

30

 * Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання