Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг місць за освітнім ступенем бакалавр у 2019 році 

(Спеціальність / Ліцензований обсяг / Освітня програма)

 

ДЕННА форма навчання

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

(ступінь бакалавра)

017 Фізична культура і спорт / 50 / Фізична культура і спорт

227 Фізична терапія, ерготерапія / 100 / Фізична терапія

229 Громадське здоров’я / 50 / Громадське здоров’я

 

(ступінь магістра)

221 Стоматологія / 75 / Стоматологія

222 Медицина / 500 / Медицина

228 Педіатрія / 50 / Педіатрія

 

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ "УАБС"

051 Економіка / 25 / Економічна кібернетика

051 Економіка / 25 / Бізнес аналітика

071 Облік і оподаткування / 75 / Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 150 / Державні та місцеві фінанси + Банківська справа

292 Міжнародні економічні відносини / 100 / Міжнародні економічні відносини

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

032 Історія та археологія / 25 / Історія

081 Право / 190 / Право

293 Міжнародне право / 30 / Міжнародне право

 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ імені ОЛЕГА БАЛАЦЬКОГО

051 Економіка / 50 / Економіка і бізнес

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 100 / Фінанси та облік в підприємництві

073 Менеджмент / 55 / Менеджмент

075 Маркетинг / 75 / Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 50 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність + Електронний бізнес, фінанси та комунікації

281 Публічне управління та адміністрування / 30 / Публічне управління та адміністрування

 

 ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

014.08 Середня освіта (Фізика) / 25 / Середня освіта (Фізика)

113 Прикладна математика / 60 / Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки / 170 / Інформатика + / 100 / Інформаційні технології проектування

125 Кібербезпека / 30 / Кібербезпека

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / 40 / Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / 50 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

153 Мікро- та наносистемна техніка / 50 / Нанотехнології та біомедичні системи

171 Електроніка / 100 / Електронні інформаційні системи + / 100 / Електронні системи та компоненти

172 Телекомунікації та радіотехніка / 30 / Мережеві та інтернет-технології

 

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

028 Менеджмент соціокультурної діяльності / 30 / Менеджмент соціокультурної діяльності

035 Філологія / 160 / Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

053 Психологія / 25 / Психологія

061 Журналістика / 100 / Реклама і зв’язки з громадськістю + Журналістика

231 Соціальна робота / 25 / Соціальна робота

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

101 Екологія / 25 / Екологія та охорона навколишнього середовища

102 Хімія / 25 / Прикладна хімія

131 Прикладна механіка / 100 / Комп’ютерний інжиніринг в механіці + Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

132 Матеріалознавство / 80 / Прикладне матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування / 105 / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв + Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

142 Енергетичне машинобудування / 90 / Холодильні машини і установки + Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144 Теплоенергетика / 90 / Енергетичний менеджмент

183 Технології захисту навколишнього середовища / 100 / Технології захисту навколишнього середовища

 

ЗАОЧНА/ДИСТАНЦІЙНА форма навчання

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ, ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

017 Фізична культура і спорт / 10 / Фізична культура і спорт

051 Економіка / 150 / Економіка і бізнес*

053 Психологія / 5 / Психологія

061 Журналістика / 40 / Журналістика*

071 Облік і оподаткування / 25 / Облік і аудит*

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 50 / Державні та місцеві фінанси* + Банківська справа*

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 450 / Фінанси та облік в підприємництві*

073 Менеджмент / 70 / Менеджмент*

075 Маркетинг / 75 / Маркетинг*

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 100 / Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право / 195 / Право*

101 Екологія / 25 / Екологія та охорона навколишнього середовища*

122 Компютерні науки / 60 / Інформатика* + Інформаційні технології проектування*

131 Прикладна механіка / 100 / Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика + Технології машинобудування

133 Галузеве машинобудування / 105 / Комп`ютерна хімічна інженерія* + Металорізальні верстати та системи

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / 50 / Електротехнічні системи електроспоживання*

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології / 50 / Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

231 Соціальна робота / 5 / Соціальна робота

281 Публічне управління та адміністрування / 30 / Публічне управління та адміністрування

 * Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання