Перелік спеціальностей та ліцензований обсяг місць за освітнім ступенем бакалавр у 2018 році 

ДЕННА форма навчання

Спеціальність

(напрям підготовки)

Спеціалізація

(освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги

Код

Назва

Медичний інститут

017

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

60

227

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична реабілітація

100

229

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

50

Медичний інститут
(освітній ступінь магістра на базі повної середньої освіти)
221 Стоматологія Стоматологія 75
222 Медицина Медицина 500
228 Педіатрія Педіатрія 50

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"

051

Економіка

Економічна кібернетика

30

051

Економіка

Бізнес аналітика

20

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

75

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Державні та місцеві фінанси

150

Банківська справа

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Зовнішньоекономічні відносини

100

Навчально-науковий інститут права

081

Право

Правознавство

190

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

051

Економіка

Економіка і бізнес

50

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси та облік в підприємництві

100

073

Менеджмент

Менеджмент

55

075

Маркетинг

Маркетинг

75

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Електронний бізнес, фінанси та комунікації

50

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

30

Факультет електроніки та інформаційних технологій

014.08

Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика)

25

113

Прикладна математика

Прикладна математика

60

122

Комп’ютерні науки

Інформатика

90

Інформаційні технології проектування

70

Інформаційно-комунікаційні технології

40

125

Кібербезпека

Кібербезпека

30

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

30

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

30

153

Мікро- та наносистемна техніка

Нанотехнології та біомедичні системи

50

171

Електроніка

Електронні інформаційні системи

30

Електронні системи та компоненти

25

172

Телекомунікації та радіотехніка

Мережеві та інтернет-технології

18

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності

30

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

120

053

Психологія

Психологія

30

061

Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю

125

Журналістика

231

Соціальна робота

Соціальна робота

30

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

25

131

Прикладна механіка

Комп’ютерний інжиніринг в механіці

100

 

 

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Технології машинобудування

132

Матеріалознавство

Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів

40

133

Галузеве машинобудування

Металорізальні верстати та системи

105

Комп`ютерна хімічна інженерія

Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

142

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і установки

50


Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

144

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

50

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

50

 

ЗАОЧНА форма навчання

 

Спеціальність

(напрям підготовки)

Спеціалізація

(освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги

Код

Назва

Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

051

Економіка

Економіка і бізнес*

150

061

Журналістика

Журналістика*

75

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит*

25

072

 

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Державні та місцеві фінанси

50

Банківська справа

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси та облік в підприємництві*

450

073

Менеджмент

Менеджмент*

70

075

Маркетинг

Маркетинг*

75

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

100

081

Право

Правознавство*

195

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

25

122 

Комп’ютерні науки 

Інформатика*

60

Інформаційні технології проектування*

131

Прикладна механіка 

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

100

Технології машинобудування

133

 

Галузеве машинобудування

 

Комп`ютерна хімічна інженерія*

105

Металорізальні верстати та системи

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

50

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

50

171

Електроніка

Електронні системи та компоненти

100

Електронні інформаційні системи

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

50

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

30

 * Прийом здійснюється також і за дистанційною формою навчання

Денна форма

(станом на 2017 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація Вартість навчання першого курсу, грн
Медичний інститут
Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 11 800
Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація 11 000
Стоматологія Стоматологія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
24 800
Медицина Медицина
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
22 000
Педіатрія Педіатрія
Освітній ступень "Магістр" (на базі ПЗСО)
19 800
Громадське здоров'я Громадське здоров'я 11 000
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент соціокультурної діяльності 10 800
Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 14 800
Психологія Психологія 10 800
Журналістика Журналістика 11 200
Реклама та зв’язки з громадськістю
Соціальна робота Соціальна робота 10 800
Інститут права
Право Право 16 800
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
Економіка Економіка і бізнес 12 200
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік 13 000
Менеджмент Менеджмент 12 200
Маркетинг Маркетинг 12 200
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 12 200
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 12 200
Міжнародні економічні відносини Зовнішньоекономічні відносини 13 000
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»
Економіка Економічна кібернетика 12 200
Бізнес аналітика
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 12 200
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси 13 000
Банківська справа
Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 13 000
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Екологія Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 10 800
Прикладна механіка Комп’ютерний інжиніринг в механіці 10 400
Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 10 400
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 10 400
Інструментальне виробництво
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Комп’ютерна хімічна інженерія
Обладнання нафто-та газопереробних виробництв
Енергетичне машинобудування Холодильні машини і установки 10 400
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 10 400
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 10 800
Факультет електроніки та інформаційних технологій
Прикладна математика Прикладна математика 10 400
Комп’ютерні науки Інформатика 12 600
Інформаційні технології проектування
Інформаційно-комунікаційні технології
Кібербезпека Кібербезпека 12 600
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 10 400
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 10 400
Мікро- та наносистемна техніка Нанотехнології та біомедичні системи 10 400
Електроніка Комп’ютерні технології та наноматеріали  в електроніці 10 400
Комп’ютерні системи та компоненти
Телекомунікації та радіотехніка Мережеві та інтернет-технології 10 400

 

Заочна форма

(станом на 2017 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація Вартість навчання першого курсу, грн
Центр заочної, дистанційної та вечірньої
форм навчання
Економіка Економіка і бізнес 5 200
Журналістика Журналістика 5 600
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 5 200
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік 5 200
Фінанси
Банківська справа
Менеджмент Менеджмент 5 200
Маркетинг Маркетинг 5 200
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5 200
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 5 200
Право Право 9000
Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 4 400
Технології машинобудування
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 4 400
Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 4 400
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Енергетичне машинобудування Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 4 400
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 4 400
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 4 400
Комп’ютерні науки Інформатика 4 800
Інформаційні технології проектування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 4 400
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерізовані системи управління та робототехніка 4 400
Електроніка Комп’ютерні технології та наноматеріали  в електроніці 4 400
Комп’ютерні системи та компоненти

 

Дистанційна форма

(станом на 2017 навчальний рік)

Спеціальність Спеціалізація Вартість навчання першого курсу, грн
Центр заочної, дистанційної та вечірньої 
форм навчання
Економіка Економіка і бізнес 4 700
Журналістика Журналістика 5 000
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 4 700
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси та облік 4 700
Менеджмент Менеджмент 4 700
Маркетинг Маркетинг 4 700
Право Право 8 200
Матеріалознавство Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів 4 400
Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 3 900
Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 3 900
Комп’ютерні науки Інформатика 4 300
Інформаційні технології проектування