Сумський державний університет
Список рекомендованих
Форма навчання: Денна
Освітньо кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Структурний підрозділ: Медичний факультет
Шифр та назва напряму: 017 Фізична культура і спорт
Шифр та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт
Спеціалізація: фізична культура і спорт
Хвиля: 1
Бюджет
Поза конкурсом
№пп № особової
справи
ПІБ Конкурсний бал ПК ЦП ПЧ СБ Пріоритет
1 337б-МФ Кравченко Антон Петрович 131.9 так 1
За конкурсом
№пп № особової
справи
ПІБ Конкурсний бал ПК ЦП ПЧ СБ Пріоритет
1 399б-МФ Жалдак Роман Анатолійович 161.125 1
2 043б-МФ Назаров Ілля Віталійович 160.55 1
3 314б-МФ Івченко Євген Олександрович 160.325 1
4 233б-МФ Сергієнко Руслан Олексійович 159.5 1
5 112б-МФ Нусєйр Алекс Мухаммед 159.025 2
6 291б-МФ Кроль Юлія Анатоліївна 158.225 1
7 001б-МФ Коструба Ян Олександрович 153 1
8 246б-МФ Самотуг Кирил Віталійович 151 1
9 118б-МФ Ругаль Євген Олегович 150.625 1
10 359б-МФ Дячук Сергій Вікторович 150.6 1
11 073б-МФ Гвоздецька Альона Олексіївна 150.425 1